KNBSB Congres: Seizoen 2021 afgesloten met positieve noot

7 december 2021

Op zaterdag 27 november vond het KNBSB Najaarscongres van 2021 online plaats. Oorspronkelijk was de planning dat het Congres fysiek plaats zou vinden in het Van der Valk Hotel in Vianen, maar vanwege de strengere coronamaatregelen werd besloten om ook deze editie digitaal te organiseren.

Om 10.00 uur trapte KNBSB-voorzitter Mark Herbold het congres af door allereerst de verenigingen een groot compliment te maken voor hun inzet in dit, wederom, vreemde coronajaar. Het was het begin van een positief Congres, want niet veel later kondigde bestuurslid Peter van der Aart aan dat het ledenaantal van de KNBSB met 500 leden gegroeid is het afgelopen jaar. Die groei is tot stand gekomen door het goede werk van de verenigingen op het gebied van Ledenwerving & Ledenbinding.

Van der Aart nam de aanwezigen mee door de vorderingen in de vijf door het bondsbureau uitgevoerde prioriteitsprojecten: Vitaliseren verenigingen, Ledenbehoud & ledenwerving, Attractieve competities, Inkomsten vergroten en Zichtbaarheid vergroten. Tevens benoemde hij de prestaties uit 2021 van de Nationale Teams en Talentonwikkeling (NTTO), waaronder de Europese titels van Team Kingdom of the Netherlands (A-Team, U23 en U18).

KNBSB Awards

Tjerk Smeets had vervolgens de eer om twee KNBSB Awards uit te reiken. Als eerste de Slugger, die in 2021 is gewonnen door de nieuwe vereniging Extra Innings. De Slugger wordt uitgereikt aan een persoon of vereniging, die zich heeft onderscheiden in het promoten en/of ontwikkelen van de sport. Extra Innings heeft als nieuwe vereniging met een concept afwijkend van de traditionele vereniging veel mensen aan het honkballen en softballen gekregen en weer opnieuw betrokken bij de sport. Daarnaast is Extra Innings met zijn achterliggende stichting al jaren erg actief met activiteiten als de winterschool, coachtrainingen, workshops en zetten zij de promobus in in het cluster Den Haag om de sport op een positieve manier in het voetlicht te brengen. Quinlan de Windt nam de prijs digitaal in ontvangst.

De prijs voor Vereniging van het Jaar ging dit jaar naar BSC Almere, dat een jaar geleden nog in zwaar weer zat, maar met een nieuw bestuur, nieuwe energie en een nieuwe naam in 2021 zeer goed aan de slag gegaan is en inmiddels weer floreert als grote club in Midden-Nederland. Deze prijs werd door voorzitter Frank Groen in ontvangst genomen.

Stemmen

Na het uitreiken van de Awards ging Algemeen Directeur Stefaan Eskes verder met de presentatie van het Jaarplan voor 2022 en presenteerde Penningmeester Remko de Bie de begroting voor 2022 voor zowel de afdeling Verenigingssport als voor de afdeling NTTO. Zowel het jaarplan als de begroting(en) vind je op deze pagina. Eskes presenteerde bovendien aan de digitaal aanwezigen nog even het nieuwe contentplatform HonkbalSoftbal.tv, dat met veel positiviteit werd ontvangen.

Vanwege de digitale aard van het congres was het niet mogelijk om de stemming tijdens het congres te organiseren. De verenigingen krijgen daarom na afloop van het congres een mail met een link naar de tool waarin gestemd kan worden op de volgende zaken:

  • Vaststelling bondscontributies (indexering)
  • Vaststelling vergoedingen officials (indexering)
  • Vaststelling administratieve heffingen (indexering)
  • Vaststelling begroting 2022
  • Herbenoeming bestuurslid Peter van der Aart

Er kan tot 5 december gestemd worden.

Begin volgende week zal de volledige opgenomen versie van het congres op knbsb.nl verschijnen.

UPDATE 7 december 2021

De presentatie, de opname en het verslag (inclusief de uitslag van het stemmen) van het Najaarscongres zijn gepubliceerd. Je vindt ze allemaal op deze pagina.