Resultaten LTO 2017 en Verenigingsscan 2017

21 maart 2018

In november 2017 heeft de KNBSB voor de eerste keer een grootschalig Ledentevredenheidsonderzoek onder zijn leden gehouden. Vrijwel tegelijkertijd is ook een Verenigingsscan gehouden, waarbij de dagelijks bestuursleden van onze verenigingen zijn bevraagd.

De KNBSB is zeer verheugd met de respons op beide onderzoeken. Het voornemen is om deze onderzoeken in de toekomst vaker te gaan uitvoeren.

Op de volgende pagina vindt u een infographic over de resultaten van het Ledentevredenheidsonderzoek en de Verenigingsscan. In bijgaande documenten vindt u een bundeling van de resultaten van beide onderzoeken. Hierin zijn geen conclusies of aanbevelingen verwerkt. Mede aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken gaat het Bondsbestuur samen met de werkorganisatie het gevoerde beleid van de afgelopen periode evalueren en de beleidsrichting voor de komende jaren uitstippelen.

In de komende weken sturen de Accountmanagers de individuele resultaten van de Verenigingsscan én de individuele resultaten van een vereniging uit het Ledentevredenheidsonderzoek naar de verenigingsbesturen toe. Uiteraard kan daarna met de Accountmanager van gedachten worden gewisseld over deze resultaten.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Resultaten Ledentevredenheidsonderzoek 2017
Resultaten Verenigingsscan 2017