Toevoegen Recreanten, G-Honkballers en Slowpitchers aan DWF nu gereed voor gebruik

12 april 2019

Eind 2018 is tijdens het KNBSB Congres een voorstel aangenomen waardoor het voortaan onder andere mogelijk is een lid met de spelactiviteit Recreatief, G-Honkbal en/of Slowpitch aan het DWF van een honkbal- of softbalwedstrijd toe te voegen. Normaal kon je alleen met de spelactiviteit Honkbal of Softbal meedoen aan respectievelijk een honkbalwedstrijd of een softbalwedstrijd.

 

Technische aanpassingen doorgevoerd

De technische aanpassingen in Sportlink en het DWF zijn op 12 april 2019 doorgevoerd! Concreet betekent dit dat Recreanten, G-Honkballers en Slowpitchers vanaf heden maximaal 5 keer als speler aan een reguliere honkbal- en/of softbal-competitiewedstrijd kunnen meedoen. Op het moment dat zo’n lid voor de 6e keer als speler op het DWF van een honkbal- of softbalwedstrijd staat, krijgt hij in Sportlink automatisch ook de spelactiviteit Honkbal of Softbal toegekend. Daardoor wordt voor zo’n bondslid de bondscontributie behorende bij de spelactiviteit Honkbal/Softbal in rekening gebracht (in plaats van de bondscontributie voor de spelactiviteit Recreatief/G-Honkbal/Slowpitch).

Let op: Het bovenstaande telt alleen indien het bondslid daadwerkelijk als speler/speelster aan de wedstrijd heeft deelgenomen. Als een bondslid alleen als wisselspeler of staflid op het DWF staat en niet daadwerkelijk aan de wedstrijd heeft deelgenomen, dan telt die wedstrijd niet mee.

Enkele voorbeelden

De 6e wedstrijd is bepalend voor welke spelactiviteit (Honkbal of Softbal) aan de registratie van een bondslid in Sportlink wordt toegevoegd. Een paar voorbeelden:

  • Voorbeeld 1: Bondslid A staat alleen met de spelactiviteit Slowpitch bij vereniging X geregistreerd. Hij speelt twee keer als speler of ingevallen wisselspeler met een honkbalteam van die vereniging mee. Vervolgens komt hij drie keer als speler of ingevallen wisselspeler uit voor een softbalteam van die vereniging. Daarna wordt hij voor de 6e keer als speler of ingevallen speler aan het DWF van een honkbalwedstrijd van vereniging X toegevoegd. Op dat moment wordt automatisch de spelactiviteit Honkbal aan zijn registratie in Sportlink toegevoegd.

Na deze honkbalwedstrijd staat het bondslid A bij vereniging X geregistreerd met de spelactiviteiten Slowpitch en Honkbal.

  • Voorbeeld 2: Bondslid B staat met de spelactiviteiten Recreatief en Slowpitch bij vereniging X geregistreerd. Hij speelt vijf keer als speler of ingevallen wisselspeler met een softbalteam van die vereniging mee. Daarna wordt hij voor de 6e keer als speler of ingevallen wisselspeler aan het DWF van een softbalwedstrijd van vereniging X toegevoegd. Op dat moment wordt automatisch de spelactiviteit Softbal aan zijn registratie in Sportlink toegevoegd.

Na deze softbalwedstrijd staat het bondslid B bij vereniging X geregistreerd met de spelactiviteiten Recreatief, Slowpitch en Softbal.

Van toepassing op zowel jeugd- als seniorenwedstrijden

De ‘teller’ geldt voor zowel jeugd- als seniorenwedstrijden. Die worden bij elkaar opgeteld.

  • Voorbeeld 3: Bondslid C staat met de spelactiviteit G-Honkbal bij vereniging X geregistreerd. Hij doet twee keer als speler of ingevallen wisselspeler met een Honkbal Senioren-wedstrijd mee gevolgd door vier keer met een Honkbal Junioren-wedstrijd. Als dit bondslid voor de 6e keer als speler of ingevallen wisselspeler aan het DWF wordt toegevoegd, dan moet de spelactiviteit Honkbal aan zijn registratie in Sportlink worden toegevoegd.

Na die 6e wedstrijd staat het bondslid bij vereniging X geregistreerd met de spelactiviteiten G-Honkbal en Honkbal.

Dubbellidmaatschap

Op het moment dat een speler na die 6e wedstrijd als bondslid met de bijvoorbeeld de spelactiviteit Honkbal geregistreerd staat en hij ook nog aan Softbalwedstrijden wil deelnemen, dan moet via de ledenadministratie van de vereniging de spelactiviteit Softbal aan zijn gegevens worden toegevoegd. In die situatie geldt voor seniorenleden dat het dubbellidmaatschap op hem van toepassing is. Naast de bondscontributie als bondslid met de spelactiviteit Honkbal wordt ook de bondscontributie behorend bij een dubbellidmaatschap in rekening gebracht.

Samenwerkingsverbanden

Deze regel is niet van toepassing op leden die vallen onder een samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld: Het is niet toegestaan dat een bondslid met de spelactiviteit Recreatief/G-Honkbal/Slowpitch bij vereniging Y als speler of ingevallen wisselspeler bij een honkbal- of softbalteam van vereniging Z kan meedoen.