Update 29 mei 2020: Protocol verantwoord honkballen en softballen

29 mei 2020

De overheid heeft woensdag 27 mei 2020 een verdere versoepeling voor de sport aangekondigd. Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt de 1,5 meter regel tijdens het sporten niet meer. Om de versoepelde maatregelen binnen uw vereniging te kunnen invoeren, is het eerder gepubliceerde sportprotocol verder doorontwikkeld. Op 29 mei is een nieuwe versie gepubliceerd die ingaat per 1 juni. In de specifieke aanvullingen voor de honkbal- en softbalsport hebben we een aanpassing doorgevoerd: de noodzaak om ballen tijdens de training te desinfecteren is verwijderd.

  1. Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten trainen.
  2. Met ingang van 1 juni mogen jongeren van 13 tot en met 18 jaar onder begeleiding samen buiten trainen. De 1,5 meter regel is bij het sporten niet meer van toepassing.
  3. Sporters uit de groep 19+ mogen buiten trainen met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  4. Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/-potjes zijn - binnen de eigen vereniging - mogelijk. Voor de groep 19+ dient daarbij de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden.

Protocol voor honkbal- en softbalsport

Om de versoepelde maatregelen binnen uw vereniging te kunnen invoeren, is een sportprotocol ontwikkeld. Naar aanleiding van de verdere versoepeling aangekondigd op 27 mei is het sportprotocol aangepast. Het sportprotocol bestaat uit twee delen. Het generieke deel is opgesteld door de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) en NOC*NSF, met medewerking van diverse sportbonden waaronder de KNBSB. Als aanvulling op dat generieke deel heeft de KNBSB enkele specifieke punten voor de honkbal- en softbalsport opgesteld.

  1. Generiek protocol Verantwoord sporten (alle leeftijden), versie 29 mei 2020
  2. Specifieke aanvullingen voor de honkbal- en softbalsport, versie 29 mei 2020

Lokaal maatwerk

Met dit protocol geven we u als vereniging, de gemeenten en andere uitvoerende partijen richting hoe te handelen en reiken we u aandachtspunten aan voor nadere uitwerking. Hiermee willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. Wij raden elke honkbal- en softbalvereniging aan contact met zijn gemeente te onderhouden. Gemeenten kunnen extra maatregelen aan het sporten op uw accommodatie stellen of kunnen hierover met u in gesprek willen gaan.

Gezond verstand

Tot slot. Het sportprotocol biedt u richtlijnen en adviezen hoe te handelen. Maar er zullen vast vragen bij u opkomen of situaties in de praktijk zich voordoen, waarover het protocol niet direct duidelijkheid geeft. Ons advies daarop is, in lijn met wat minister-president Rutte tijdens de persconferenties aan alle Nederlanders meegaf, om het gezonde verstand te gebruiken. Mocht u desondanks toch met een vraag blijven zitten, raadpleeg dan de veelgestelde vragen op de site van NOC*NSF. Of neem contact op met uw gemeente of met uw accountmanager van de KNBSB.

Competitiewedstrijden

De overheid heeft 6 mei aangekondigd dat competitiewedstrijden pas per 1 september mogen worden gespeeld. De KNBSB is actief in gesprek met NOC*NSF en de overheid om mogelijkheden voor differentiatie op dat punt te bespreken. We maken ons hard via NOC*NSF om voor zomersporten een andere routekaart te hanteren waarin competitiewedstrijden voor honkbal/softbal wel eerder mogen worden gespeeld. We gooien dus nadrukkelijk niet de handdoek in de ring wat betreft ons seizoen. Zodra we u meer duidelijkheid over die gesprekken kunnen geven laten we u dat natuurlijk direct weten.