Vacature: Bestuurders met verbindende kwaliteiten.

9 april 2018 11:00

De Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) zoekt: Bestuurders met verbindende kwaliteiten.

Organisatie:
De KNBSB is een bond met ruim 20.000 leden, bestaande uit 170 verenigingen en een begroting van ongeveer 3,5 miljoen. De KNBSB is ontstaan in 1971 na een fusie tussen de Koninklijke Nederlandsche Honkbalbond (opgericht op 16 maart 1912) en de Nederlandse Amateur Softball Bond (uit 1951). De KNBSB organiseert de nationale baseball- en softballcompetities van Nederland. De KNBSB is ook verantwoordelijk voor de nationale (jeugd)teams honkbal en dames softbal. Deze nationale (jeugd)teams nemen deel aan Europese kampioenschappen en Wereldkampioenschappen. Het Nederlands honkbal (mannen) en softbal (dames) behoort met het Kingdom team of the Netherlands bij de top van de wereld. 

De KNBSB ontwikkelt zich tot een stabiele, ondernemende organisatie voor de aangesloten verenigingen. Het versterken van de organisatie is randvoorwaardelijk voor het realiseren van de breedtesport- en topsportambities. Dit is een continu proces. Afgelopen jaren heeft de KNBSB een voortvarende ontwikkeling doorgemaakt, met de inrichting van een kolommenstructuur met als doel de betrokkenheid van de verenigingen bij het ontwikkelen en organiseren van onze sporten te vergroten. De komende beleidsperiode zal verder worden gebouwd aan een professionele, servicegerichte en toekomstbestendige landelijke sportorganisatie op het gebied van honkbal en softbal. De beleidsfocus ligt daarbij op ledengroei en ondersteuning naar vitale verenigingen. 

Het Bondsbestuur bestaat uit een zevental leden, naast de voorzitter een secretaris, een penningmeester en bestuursleden met de portefeuilles, commercie / marketing, breedtesport, honkbal en softbal. Het Bondsbestuur vergadert circa tien keer per jaar en legt verantwoording af aan de Bondsraad die 4 maal per jaar vergadert. Het Bondsbestuur wordt ondersteund door het Bondsbureau waar, naast de algemeen directeur, een veertiental medewerkers actief zijn. 

Algemene omschrijving bestuursfunctie:
U heeft affiniteit met sportbesturen op nationaal en zo mogelijk ook op internationaal niveau. Bij voorkeur bent u bekend met de honkbal- en softbalsport dan wel met de sportcultuur. U bent een teamplayer en bruggenbouwer, iemand met uitstekende communicatieve- en tactische vaardigheden. De functie is onbezoldigd en vraagt ongeveer een dagdeel per week van uw tijd. Deels in de avonduren en in het weekend.

Algemene competenties bestuursleden:

 • (Grandslam) Visie kunnen uitdragen
 • Samenwerken / Collegiaal,
 • Luistervaardig,
 • Besluitvaardig

OPENSTAANDE FUNCTIES

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester 

Bestuursleden honkbal, softbal, breedtesport en marketing.

Voor alle bestuursleden geldt:

 • is collegiaal mede verantwoordelijk voor het beleid van de KNBSB
 • is bestuurlijk verantwoordelijk voor zijn / haar specifieke portefeuille
 • voert regulier overleg met betrokken managers van het bondsbureau
 • heeft affiniteit met (sport)besturen
 • draagt kennis van de sportontwikkeling in Nederland en met de honkbal- en softbalsport
 • is bekend met de organisatie van (competities in) de wedstrijdsport en recreatieve sport
 • is bekend met grote (bond) en kleine (verenigingen) vrijwilligersorganisaties
 • beschikt over een relevant netwerk in sport overheid en/of bedrijfsleven

Aandachtsgebieden:

 • Ontwikkeling (top) honkbal -softbal
 • Breedtesport,
 • Talentontwikkeling,
 • Officials
 • (Inter) nationale contacten. (Samen met (technisch) directeur en voorzitter)
 • Financiën
 • Organisatieontwikkeling

Benoeming vindt plaats door de Bondsraad voor een periode van vier jaar. U kunt maximaal 2 periodes van vier jaar bestuurder zijn. De KNBSB onderschrijft de code goed (sport) bestuur. 

In onderling overleg wordt het rooster van aftreden vastgesteld.

Uw belangstelling kenbaar maken kan door een mail te sturen met uw motivatie en uw CV naar onderstaand contactpersoon. Hier kunt u ook terecht voor vragen.
Algemeen Directeur Bart Volkerijk
bart.volkerijk@knbsb.nl / 06-53256818