Honkbal Softbal MasterzHonkbal en softbal zijn fantastische sporten en worden nóg leuker als je als speler de spelregels perfect weet! Daarom is onze speciale speciale Honkbal en Softal site vernieuwd, waarop jij kan aantonen dat je de regels kent!: www.honkbal-softbalmasterz.nl. 

Ben jij een echte spelregelbaas? Bewijs het maar! Scoor met je spelregelkennis en haal je spelregelbewijs op die website! Via Masterz oefen je de spelregels op een speelse manier! Je leert veel over de sporten hier heb je in het veld profijt van! Bovendien krijg je meer begrip voor beslissingen van de scheidsrechter. Daarnaast draagt het kennen van de regels bij aan een sportiever spelverloop en een veiliger sportklimaat.  Iedereen kan hier nu weer mee aan de slag, nadat de site even 'under construction' is geweest!


Je spelregelbewijs halen is nu dé ideale lockdownactiviteit om tóch thuis bezig te blijven met onze sporten! Wel is het handig dat je eerst even oefent voordat je het bewijs probeert te halen, want het lijkt makkelijker dan je denkt. Dat kan allemaal op de website.

Waarom en voor wie?

 • Waarom het Spelregelbewijs?

  Het leren kennen en toepassen van de spelregels begint eigenlijk al vanaf het moment dat de allerkleinsten op honkbal en softbal gaan. Het spelregelbewijs is een start voor een leven lang plezierig spelen.

  De website www.honkbal-softbalmasterz.nl is gericht op jeugd in de leeftijd van 14-18 jaar. De website, met aantrekkelijke beelden en begrijpelijke taal, is natuurlijk ook te gebruiken voor andere leeftijdsgroepen. Trainers en begeleiders kunnen zo ook alvast jongere leden van de vereniging bekendmaken met de spelregels. Zodra zij dan 14 jaar zijn, volgt de vertaling naar de praktijk: hoe kun je door het kennen van de spelregels meer plezier hebben en door het toepassen ervan meer wedstrijden winnen? Een mooie aanloop naar het spelregelbewijs, waarmee ook de jeugdige leden kunnen laten zien dat het échte honkballers en softbalsters zijn die de regels kennen!

 • Vanaf welke leeftijd kan ik mijn Spelregelbewijs halen?

  Het leren kennen en toepassen van de spelregels begint eigenlijk al vanaf het moment dat de allerkleinsten op honkbal en softbal gaan. Het spelregelbewijs is een start voor een leven lang plezierig spelen.

  De website www.honkbal-softbalmasterz.nl is gericht op jeugd in de leeftijd van 14-18 jaar. De website, met aantrekkelijke beelden en begrijpelijke taal, is natuurlijk ook te gebruiken voor andere leeftijdsgroepen. Trainers en begeleiders kunnen zo ook alvast jongere leden van de vereniging bekendmaken met de spelregels. Zodra zij dan 14 jaar zijn, volgt de vertaling naar de praktijk: hoe kun je door het kennen van de spelregels meer plezier hebben en door het toepassen ervan meer wedstrijden winnen? Een mooie aanloop naar het spelregelbewijs, waarmee ook de jeugdige leden kunnen laten zien dat het échte honkballers en softbalsters zijn die de regels kennen!

 • Kunnen wij ook inloggegevens krijgen voor onze kaderleden en andere leeftijdsgroepen?

  Alle personen die als bondslid bij de KNBSB zijn geregistreerd (in Sportlink) kunnen hun spelregelbewijs behalen. Niet-spelende leden, of leden jonger dan 13 jaar zijn niet automatisich aangemeld om het spelregelbewijs te halen. Het is mogelijk om deze leden toe te voegen als "vrijwillig". Let wel: het is alleen mogelijk personen toe te voegen die bondslid van de KNBSB zijn! Deze online handleiding van Sportlink kan u hierbij helpen.

 • Is het spelregelbewijs vereist om scheidsrechter te worden?

  Het spelregelbewijs is het eerste opstapje voor een speler om zelf ook (af en toe) als scheidsrechter te kunnen optreden. Het spelregelbewijs heet daarom ook wel 'Umpire 1', de eerste stap op weg naar een carriere als scheidsrechter.

Inhoud van het spelregelbewijs

 • Welke spelregels komen aan bod en waarom?

  De toetsvragen zijn gericht op de meest voorkomende spelsituaties bij honkbal en softbal. Omdat beide sporten op een aantal spelregels/situaties van elkaar verschillen is er voor gekozen om met name de spelregels/situaties te behandelen die voor beide sporten gelijk zijn. 

 • Wat is het verschil tussen spelsituaties en spelregels?

  De spelregel is de theoretische achtergrond, de spelsituatie is de vertaling naar de praktijk. In de spelsituaties zie je voorbeelden van situaties die betrekking hebben op die spelregel.

Wat moet je doen om het spelregelbewijs te halen?

 • Moet ik de oefentoetsen maken voordat ik mijn spelregelbewijs kan halen?

  Op www.honkbal-softbalmasterz.nl zijn per spelsituatie oefentoetsen te vinden. De oefentoetsen zijn vrij beschikbaar en je mag deze zo vaak maken als je wilt. Het doorlopen van de oefentoetsen is niet verplicht om het spelregelbewijs te halen.

 • Hoe behaal ik mijn spelregelbewijs?

  Om je spelregelbewijs te kunnen behalen moet je eerst de vijf oefenlevels voorafgaande aan de eindtoets doorlopen. Bij het 1e en 2e level moet je vijf van de tien vragen goed hebben om door te gaan naar het volgende level. In level 3 moet je zes vragen goed hebben, in level 4 zeven en in level 5 uiteindelijk acht vragen. Na afloop van elk oefenlevel kun je je goede en foute antwoorden inzien.

  Als je oefenlevel 5 hebt afgerond ga je door naar de eindtoets. Van de 20 vragen in de eindtoets moet je er 16 goed beantwoorden. Veel succes!

 • Hoe vaak mag ik de oefenlevels maken?

  Om je spelregelbewijs te behalen moet je eerst de vijf oefenlevels voorafgaande aan de eindtoets doorlopen. Je kunt deze oefenlevels zo vaak maken als je wilt of om de levels met voldoende goede antwoorden af te sluiten.

  Bij het 1e en 2e level moet je vijf van de tien vragen goed hebben om door te gaan naar het volgende level. In level 3 moet je zes vragen goed hebben, in level 4 zeven en in level 5 uiteindelijk acht vragen.

  Na afloop van elk oefenlevel kun je je goede en foute antwoorden inzien.

 • Uit hoeveel vragen bestaat de eindtoets?

  De eindtoets bestaat uit 20 vragen waarvan je er tenminste 16 juist moet beantwoorden.

 • Hoe vaak mag ik de eindtoets maken?

  Je hebt drie pogingen om de eindtoets te behalen.

 • Mag de eindtoets in een groep worden afgenomen?

  Ja, dat mag. Iedereen heeft zijn eigen inloggegevens en zijn eigen account. Er zitten geen regels vast aan waar je de toets maakt.

 • Wie is er verantwoordelijk voor dat een lid het spelregelbewijs behaalt?

  De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het halen van het spelregelbewijs. Verenigingen hebben wel een belangrijke taak in het instrueren, informeren en motiveren van de jeugdleden.

Hoe kan ik inloggen?

 • Moet ik inloggen om mijn spelregelbewijs te halen?

  Ben je helemaal klaar voor je eindtoets en wil je je spelregelbewijs behalen? Log dan op Masterz rechtsboven in met je Sportlink-account en ga aan de slag. Klik vervolgens in het menu op de optie 'Cursussen' en start de oefenlevels op en sluit af met de eindtoets.

  Heb je nog geen Sportlink-account? Maak er dan snel een aan. Klik rechtsboven op de rode knop 'Log in voor je bewijs'. Kies vervolgens voor de optie 'Registreren'. Gebruik daarvoor exact hetzelfde e-mailadres dat je vereniging van jou in Sportlink heeft geregistreerd en maak een account aan.

  We wensen je heel veel succes!

 • Ik heb geen sportlink-account. Wat moet ik doen?

  Heb je nog geen Sportlink-account? Maak er dan snel een aan. Klik rechtsboven op de rode knop 'Log in voor je bewijs'. Kies vervolgens voor de optie 'Registreren'. Gebruik daarvoor exact hetzelfde e-mailadres dat je vereniging van jou in Sportlink heeft geregistreerd en maak een account aan.

 • Ik ben geen bondslid van de KNBSB. Kan ik mijn spelregelbewijs dan behalen?

  Alleen personen die als bondslid bij de KNBSB zijn geregistreerd (in Sportlink) kunnen hun spelregelbeijs behalen. Wel kun je de oefentoetsen maken op de pagina 'Eerst oefenen'.

Spelregelbewijs behaald

 • Hoe ontvang ik mijn spelregelbewijs?

  Als je geslaagd bent voor de eindtoets, tref je het spelregelbewijs aan als download in je account.

Suggesties of opmerkingen

 • Waar kan ik mijn opmerkingen of suggesties over de website kwijt?

  Opmerkingen of suggesties over de website en de daarop beschikbare materialen kunnen verzonden worden aan sportontwikkeling@knbsb.nl.

Spelregels in begrijpelijke taal voor beginners


Er is een spelregelboekje  van de KNBSB om spelers, ouders, begeleiders, vrienden en familie die nog weinig kennis hebben van honkbal en softbal de basisbeginselen van de sporten bij te brengen. Het boekje is online te bekijken én uit te printen is als boekje!

Bekijk het spelregelboekje online

 

Artikelen Honkbal Softbal Masterz