Offical Scorer

Na het behalen van je diploma Scorer Level 3, kun je je opgeven als KNBSB official scorer.

 

Aanmelden


Bij competitiezaken op het bondsbureau. Stuur een e-mail aan competitie@knbsb.nl met de volgende gegevens:
- aanmelding als official scorer
- naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer (IBAN) en je BSN (Sofi nummer).

 

Actie bondsbureau


Jacco Lansbergen en Ruud Verhoef zijn de contactpersonen vanuit het bondsbureau. Ze zijn van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17 .00 uur op het bondsbureau (030-2020100). Er wordt voor gezorgd dat je inloggegevens en een link krijgt naar je Official Portal. Hier kun je je beschikbaarheid invullen en de aanstellingen bekijken. Via competitiezaken ontvang je een scoreblok, strafformulieren.

 

Afmelden voor een wedstrijd


Je beschikbaarheid kun je tot 3 weken voorafgaand aan een datum via de website wijzigen. Daarna is een mailtje aan competitiezaken nodig. Bij ziekte op de dag van de wedstrijd dit zo snel mogelijk telefonisch doorgeven.

 

Thuis voor een wedstrijd


Controleer of je alles bij je hebt: scorekaarten, potloden, gum, strafformulieren, informatie over je wedstrijd, spelregels en scoreregels. Ga op tijd van huis weg om een uur voor de wedstrijd aanwezig te kunnen zijn op het veld. Zoek de telefoonnummers op van de overige officials, het clubhuis en de wedstrijdsecretaris van de thuisspelende vereniging en neem deze mee.

 

De wedstrijd


Zorg ervoor een uur voor de wedstrijd aanwezig te zijn. Meld je in de kantine of in de bestuurskamer als official scorer aan. Een half uur voor de wedstrijd moet je de line-ups ontvangen. Vul je kaart op een rustig plekje in. Zorg dat je een kwartier voor aanvang van de wedstrijd op de plaats zit waarvandaan je moet scoren. Dit is meestal een omroepruimte.. Zorg ervoor dat je goed contact kunt hebben met je collega scorer en met de omroeper. Hou rekening met lange wedstrijden en het feit dat je niet weg kunt! Controleer naam voor naam de door de
omroeper opgelezen line-up. Wees duidelijk met je beslissingen naar een omroeper. Als je sterk twijfelt, overleg dan met je collega scorer / invoerder of maak een aantekening zodat je na afloop van de wedstrijd kunt overleggen met de scheidsrechters en/of teamscorers. Geef aan de omroeper aan dat je het nog niet weet. Let goed op wissels van pitchers en slagmensen, want die krijg je lang niet altijd door.

 

Na de wedstrijd


Meld je weer in de kantine of bestuurskamer. Wanneer een teamscorer daarom vraagt, laat je de officiële scorekaart zien, zodat de teamscorer deze kan vergelijken met de eigen scorekaart. Alleen wanneer je het helemaal eens bent met een teamscorer, kun je een eventuele wijziging
aanbrengen in je kaart. Overleg eventueel met de scheidsrechter(s).
Aanpassingen op de scorekaart na afloop van de wedstrijd moeten ook direct in de invoer aangepast worden, zodat de juiste bestanden kunnen worden doorgestuurd. Wanneer er een strafzaak/protest is, zet dit dan op de scorekaart! Zonder vermelding op de kaart wordt de strafzaak/het protest niet in behandeling genomen!

Het formulier 'Rapport van de scheidsrechter' dient ter plaatste te worden ingevuld. De scheidsrechter zal jou vragen het formulier met de scorekaart via email door te sturen naar de KNBSB. Een kopie van het formulier wordt afgegeven aan de gedaagde. Werk je kaart thuis op je gemak helemaal uit. Vergelijk de kaart met de gegevens van de website www.knbsbstats.nl. Scan de kaart en stuur deze aan helpdesktas@gmail.com, competitie@knbsb.nl en aan marco@stoovelaar.nl.

 

Bij afgelastingen


Bij afgelasting moet de thuisspelende vereniging dit melden bij de KNBSB. Als je thuis gebeld wordt dat de wedstrijd is afgelast, is er niets aan de hand. Als je op het veld aanwezig bent en de wedstrijd wordt afgelast, vul dan het bovenste blok van de scorekaart in met het wedstrijdnummer, de namen van de aanwezige scheidsrechters en scorers, de namen van de verenigingen en zet bij opmerkingen scorer op de achterzijde "afgelast wegens ....". Stuur je kaart via mail naar de 3 emailadressen.

Als de wedstrijd is begonnen en wordt onderbroken door regen/onweer, houd dan de tijdsduur van deze onderbreking bij. Deze telt niet mee in de duur van de wedstrijd. Wordt de wedstrijd definitief gestaakt, pas dan de regels toe i.v.m. wel/niet geldig zijn van de wedstrijd. Indien geldig, werk dan de kaart uit en handel zoals vermeld bij 'Na de wedstrijd'. Ook op deze scorekaart vermelden "afgelast wegens ...". Wanneer de wedstrijd op een latere datum wordt ingehaald, let dan goed op. Als je beschikbaar bent, ga je in principe met je wedstrijd mee naar de nieuwe datum. Eenmaal per week worden de official-vergoedingen uitbetaald. De hoogte van deze vergoeding wordt jaarlijks gepubliceerd op de KNBSB website. Bedenk altijd dat je een bondsofficial bent en dat je samen met de scheidsrechters het team van officials voor de wedstrijd bent.

Veel plezier met scoren!

 

Algemene informatie


Bondsbureau KNBSB
Kelvinbaan 48
Postbus 2650
3430 GB Nieuwegein
030-2020100

Jacco Lansbergen - 06-5332 5915
Ruud Verhoef -  06-5332 5915
Beide te bereiken via competitie@knbsb.nl

Alex van den Berg, commissioner
alex.van.den.berg@casema.nl
06-41279076