Scorer Level 3

Doel


Officieel scoren bij honkbal- en/of softbalwedstrijden.

 

Toelatingseisen


Diploma scorer Level 2 is verplicht en ervaring in het scoren is wenselijk.

 

Periode


In november/december drie zaterdagen van 10:00 tot 16:00 uur en twee uur schriftelijk examen op een zaterdag in december. Het praktijkexamen van ± drie uur vindt plaats tijdens het oefenprogramma in maart/april van het volgende seizoen.

 

Duur


20 lesuren

 

Afronding


Aanwezigheidsplicht voor minimaal twee zaterdagen en beide examenmomenten; schriftelijk examen en praktijkexamen. De geslaagden ontvangen een diploma. 

 

Kosten


Het inschrijfbedrag is € 95,- per cursist.

 

Inschrijven en informatie


Inschrijven via: kaderopleidingen@knbsb.nl