Scorer Level 3

Doel

Officieel scoren bij honkbal- en/of softbalwedstrijden.

Toelatingseisen

Diploma scorer Level 2 is verplicht en ervaring in het scoren is wenselijk.

Periode

In november/december drie zaterdagen van 10:00 tot 16:00 uur en twee uur schriftelijk examen op een zaterdag in december. Het praktijkexamen van ± drie uur vindt plaats tijdens het oefenprogramma in maart/april van het volgende seizoen.

Duur

20 lesuren

Afronding

Aanwezigheidsplicht voor minimaal twee zaterdagen en beide examenmomenten; schriftelijk examen en praktijkexamen. De geslaagden ontvangen een diploma. 

Kosten

Het inschrijfbedrag is € 95,- per cursist.

Inschrijven en informatie

Inschrijven via: kaderopleidingen@knbsb.nl