Trainer/Coach 2

Doelgroep


Enigszins ervaren (jeugd)coaches die zich met name willen verdiepen in het organiseren en uitvoeren van uitdagende en effectieve jeugdtrainingen aan de hand van  "Visie op Jeugd" Trainershandboeken vormen de doelgroep van de opleiding. Ook al wordt hier door Academie Sport Kader de term assistent gebruikt, in de honkbal/softbal praktijk zijn de deelnemers echter veelal zelfstandig aan het werk.

Officieel dekt de cursus de door Academie Sport Kader / NOC/NSF kwalificatie assistent trainer/coach zoals hieronder gememoreerd:
De (Assistent) Trainer/coach werkt nagenoeg zelfstandig op basis van door anderen opgestelde trainingsprogramma’s danwel onder supervisie van een daartoe gekwalificeerde trainer/coach (3 of hoger). Hij/zij werkt in de wedstrijdsport in verenigingsverband, vaak met jeugdige sporters.

 

Aanvang


Zodra zich in een regio circa 12 cursisten hebben aangemeld, wordt een opleiding Trainer/coach 2 honkbal en softbal (TC2) gestart.

 

Praktijkgericht


De opleiding TC2 is een ‘praktijkgerichte’ opleiding die ‘op maat’ gegeven wordt. Dit houdt in dat deelnemers, na een zestal bijeenkomsten (2x theorie en 4x praktijk) een aantal opdrachten in de verenigingspraktijk dienen uit te voeren. Daarmee doet de cursist ervaringen op die van belang zijn voor een beginnende Trainer/coach.

De cursist dient, voor het behalen van het diploma TC2, aan te tonen over de ‘competenties’ van een beginnend Trainer/coach te beschikken. Dit gebeurt middels het invullen van werkbladen bij de opdrachten. De ingevulde werkbladen vormen samen het portfolio. Zodra het portfolio compleet is, is de cursus afgerond.

 

Duur


Het is mogelijk de cursus binnen 6 maanden af te ronden. Het streven is in ieder geval om de cursus af te ronden binnen het lopende competitiejaar. Het diploma TC2 biedt de mogelijkheid om toegelaten te worden tot de Trainer/Coach opleiding niveau 3 (TC3).

 

Op maat


Bij het invullen van de werkbladen en het samenstellen van het portfolio kan gebruik worden gemaakt van ervaringen die al eerder opgedaan zijn. Hierdoor verschilt de tijd om de opleiding te voltooien per deelnemer. Tijdens de workshops krijgen de cursisten meer informatie over de opdrachten en mogelijke vrijstellingen.

Bij de uitvoering van de praktijkopdrachten wordt de deelnemer ondersteund door een praktijkbegeleider, die je een enkele keer dient te begeleiden.

Voor daadwerkelijke aanvang van de cursus dien je aan te geven wie jouw praktijkbegeleider zal zijn. De leercoach (vrijwel altijd de expert die de workshops verzorgt) zorgt voor begeleiding vanuit de bond.

 

Opdrachten


De opdrachten worden bij de volgende onderdelen gegeven:

  • Het begeleiden van wedstrijden
  • Het geven van trainingen
  • Het assisteren bij activiteiten

 

Workshops


Er worden ter ondersteuning 6 workshops gegeven (avonden):

  • Startbijeenkomst en theorie 1 "Visie op Jeugd"
  • Praktijk 1     
  • Praktijk 2                    
  • Praktijk 3                    
  • Praktijk 4
  • Theorie 2

Alle praktijkworkshops zijn gericht op methodische opbouw van de fundamentals en organisatievormen. Theorie, wedstrijdbegeleiding en basis verdedigende tactiek. Bij voldoende deelname worden de workshops in de regio gegeven. Data worden, waar mogelijk, in overleg vastgesteld. 

   

Voorwaarden


De cursist dient bij aanvang van de cursus minstens 16 jaar oud te zijn. Ook lidmaatschap van de KNBSB is een voorwaarde voor deelname. Verder dient de cursist een "stageplek/werkplek" te hebben, waar hij onder leiding van een ervaren trainer/coach de opdrachten uit moet kunnen voeren (praktijkbegeleider).

 

Kosten


De kosten voor de gehele nieuwe opleiding TC2 zijn EUR 180,00. 
Veel gemeenten verstrekken subsidies voor het volgen van sporttechnische opleidingen.  Ook de lokale Sportakoorden bieden hiervoor mogelijkheden. Laat de vereniging hiernaar informeren!

Subsidie


Veel gemeenten verstrekken subsidies aan verenigingen om kaderleden een sporttechnische opleiding te kunnen laten volgen. Informeer naar de mogelijkheden bij uw gemeente!

 

 

Lesdata beschikbare opleidingen

Wil je graag samen met ons een TC2 opleiding organiseren in jouw regio? Neem dan contact op met Michel Aussems.

Er staat op dit moment géén TC2 gepland.

Voor een overzicht van alle documenten voor de opleiding TC2, zie de pagina downloads.