Trainer/Coach 2 verkort

Doelgroep


Deze cursus is een “aangepaste” TC2 cursus voor gecertificeerde Tc1 (Beeball B 2019 e.v.). trainers (coaches). De (Assistent) Trainer/coach werkt nagenoeg zelfstandig op basis van door anderen opgestelde trainingsprogramma’s dan wel onder supervisie van een daartoe gekwalificeerde trainer/coach (3 of hoger). Hij/zij werkt in de wedstrijdsport in verenigingsverband, vaak met jeugdige sporters.

Praktijkgericht


De opleiding TC2 Verkort is een opleiding die ‘op maat’ gegeven wordt. Dit houdt in dat deelnemers, na een 2 tal theorie bijeenkomsten een aantal opdrachten in de verenigingspraktijk dienen uit te voeren. Daarmee doet de cursist ervaringen op die van belang zijn voor een beginnende Trainer/coach.

De cursist dient, voor het behalen van het diploma TC2, aan te tonen over de ‘competenties’ van een beginnend Trainer/coach te beschikken. Dit gebeurt middels het invullen van werkbladen bij de opdrachten. De ingevulde werkbladen vormen samen het portfolio. Zodra het portfolio compleet is, is de cursus afgerond.De ondersteuning van uit de bond geschiedt door de leercoach. Deze heeft 4 uur ter beschikking om je te helpen je portfolio te vullen en te beoordelen.

Tijdsinvestering


Het is mogelijk de cursus binnen 6 maanden af te ronden. Het streven is in ieder geval om de cursus af te ronden binnen het lopende competitiejaar. Het diploma TC2 biedt de mogelijkheid om toegelaten te worden tot de Trainer/Coach opleiding niveau 3 (TC3).

Op maat


Bij het invullen van de werkbladen en het samenstellen van het portfolio kan gebruik worden gemaakt van ervaringen die al eerder opgedaan zijn. Hierdoor verschilt de tijd om de opleiding te voltooien per deelnemer. Tijdens de workshops krijgen de cursisten meer informatie over de opdrachten en mogelijke vrijstellingen.

Workshops


Er worden ter ondersteuning 2 workshops gegeven:

  1. Workshop 1: o.a. Algemene informatie over de opleiding en instructie bij de opdrachten. Planning en organisatie.
  2. Workshop 2: o.a.Coaching bij wedstrijden (tactiek, veilig sportklimaat, reglement van wedstrijden e.d.).

Opdrachten


De opdrachten die de deelnemer in de praktijk uitvoert, worden bij de volgende "competenties" gegeven:

  • Het assisteren bij trainingen
  • Het begeleiden bij wedstrijden
  • Het assisteren bij activiteiten*

*Is binnen de KNBSB een facultatieve competentie, die voor studenten “Sport en Bewegen” een vereiste zijn binnen hun kwalificatie.

Voorwaarden


  • De cursist dient bij aanvang van de cursus minstens 16 jaar oud te zijn en in bezit van het Certificaat TC1 (Beeball B afgegeven na 2019).
  • Het lidmaatschap van de KNBSB is een voorwaarde voor deelname.
  • Bij de uitvoering van de praktijkopdrachten moet de deelnemer ondersteund worden door een praktijkbegeleider (minimaal in bezit tc2 of vergelijkbare ervaring) uit zijn directe omgeving , die je een enkele keer dient te begeleiden en je opdrachten met je evalueert.
  • Voor daadwerkelijke aanvang van de cursus dien je aan te geven wie jouw praktijkbegeleider zal zijn. De leercoach (vrijwel altijd de expert die de workshops verzorgt) zorgt voor begeleiding vanuit de bond.

Kosten


De kosten voor de gehele opleiding TC2 ‘aanvullend’ bedragen EUR 117,00 inclusief cursusboek (downloadbaar) en verdere documentatie. Let op: Veel gemeenten verstrekken subsidies voor het volgen van sporttechnische opleidingen. Laat de vereniging hiernaar informeren!

Aanvang


Zodra zich 8 cursisten hebben aangemeld, wordt de opleiding fysiek gestart. Als (een deel van) de organisatorische kosten (accommodatie/zaalhuur) door de vereniging kan worden geregeld neemt de kosten per deelnemer of het minimaal aantal deelnemers om het te kunnen organiseren af.

Wil je graag samen met ons een TC2 ‘verkort’ opleiding organiseren in jouw regio? Neem dan contact op met Michel Aussems.

Er staan op dit moment TC2 opleidingen verkort in de steigers in de regio Amsterdam. Data volgen z.s.m. Inschrijving is reeds mogelijk. Deze cursus wordt hoogstwaarschijnlijk ook ‘online’ aangeboden.