Trainer/Coach 3

Praktijkgericht


De cursus Trainer/Coach level 3 (TC3) van de KNBSB leidt de cursist op tot een zelfstandige honkbal- of softbaltrainer die werkzaam is binnen de wedstrijdsport. Het werkterrein van de TC3 is de honkbal- en softbalvereniging en richt zich op het coachen en/of trainen van (jeugd)teams tot en met de 1e klasse wedstrijdsport. Daarnaast leert men activiteiten organiseren en verenigingstrainers begeleiden.

Door opdrachten in de verenigingspraktijk uit te voeren worden ervaringen opgedaan die van belang zijn voor een trainer/coach. De opdrachten zijn dus een middel om te leren. Voor het behalen van het diploma TC3 moet aangetoond worden de ‘competenties’ van een zelfstandig trainer/coach te bezitten.

Als een deelnemer zich aan het tijdsplan van de opdrachten rond de workshops kan houden is het mogelijk de opleiding binnen één seizoen af te ronden. Met het diploma TC3 kan eventueel doorgestroomd worden naar de cursus trainer/coach level 4 (TC4).

 

Op maat


Bij het aantonen van de competenties en dus het samenstellen van het portfolio kan gebruik worden gemaakt van ervaringen die al eerder opgedaan zijn in andere werkvelden/studies. Hierdoor is de tijd die iedereen nodig heeft om de opleiding tot een goed einde te brengen verschillend.

Tijdens de workshops krijgen de deelnemers meer informatie over de opdrachten. De uitvoering ervan in de praktijk wordt ondersteund door de praktijkbegeleider. De leercoach (meestal de expert die de workshops verzorgt) zorgt voor begeleiding vanuit de bond.

 

Opdrachten


De opdrachten die de deelnemer in de praktijk uitvoert, worden bij de volgende "competenties" gegeven:

  • Het geven van trainingen
  • Het coachen van wedstrijden
  • Het assisteren bij activiteiten
  • Het aansturen van kader

Om de opleiding af te ronden, moeten vier Proeven van Bekwaamheid (PvB’s) afgelegd worden. Voor ieder onderdeel moet een portfolio aangeleverd worden met bewijzen van die competenties, veelal de uitgevoerde opdrachten. Alleen de competentie 'Het geven van trainingen' moet in de praktijk afgerond worden.

 

Workshops


Er worden tijdens de opleiding ter ondersteuning 13 workshops gegeven, onder begeleiding van een gecertificeerde docent, die het behalen van de competenties ondersteunen.  Check alle data in de webshop. 

 

Opbouw workshops


Workshop 1

Introductie, ELO, planning en SWOT

Workshop 2

Didactiek 1 Visie op jeugd

Workshop 3

Trainingsleer

Workshop 4

Techniek/Methodiek 1 (praktijk)

Workshop 5

Techniek/Methodiek 2 (praktijk)

Workshop 6

Techniek/Methodiek 3 (prakrijk)

Workshop 7

Didactiek 2 (praktijk)

Workshop 8

Verdedigende tactiek 1

Workshop 9

Verdedigende tactiek 2 en aanvallende tactiek 1

Workshop 10

Verdedigende tactiek 2, scouting en wedstrijdanalyse

Workshop 11

Effectief communiceren en groepsprocessen

Workshop 12

Wedstrijdbegeleiding en kaderontwikkeling

Workshop 13

Werkbijeenkomst

 

 

 

Voorwaarden


De deelnemer moet lid zijn van de KNBSB. Hij moet bij aanvang minstens 18 jaar zijn. Verder moet de deelnemer een "stageplek/werkplek" in de vorm van een team hebben. Dat wil zeggen dat hij onder leiding van een gekwalificeerde of ervaren trainer/coach de opdrachten uit moet kunnen voeren (praktijkbegeleider).

Deelnemers die geen cursus Trainer/Coach level 2 hebben gevolgd moeten over de nodige ervaring en technische vaardigheid beschikken en zullen aan de hand van een intakegesprek toegelaten worden. De opleiding wordt ondersteund door de elektronische leerweg (ELO). Het is daarom wenselijk dat de deelnemer over een computer kan beschikken en een e-mailadres heeft.

Deelnamekosten


Vanaf 2019 zijn de kosten voor de cursus en de afname PvB (Proeve van Bekwaamheid = examen) uit elkaar gehaald. Voor de TC3 2020/2021 zijn de volgende kosten van toepassing:                          

  • Deelname cursus € 560,-
  • Afname PvB’s € 90,-

Veel gemeenten verstrekken subsidies voor het volgen van sporttechnische opleidingen en cursussen. Laat de vereniging hiernaar informeren!

 

Inschrijven


Inschrijven voor de cursus Trainer/Coach level 3 kan via het formulier rechts van deze pagina. 
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: Michel Aussems