Trainer/Coach 3

Praktijkgericht

De cursus Trainer/Coach level 3 (TC3) van de KNBSB leidt de cursist op tot een zelfstandige honkbal- of softbaltrainer die werkzaam is binnen de wedstrijdsport. Het werkterrein van de TC3 is de honkbal- en softbalvereniging en richt zich op het coachen en/of trainen van (jeugd)teams tot en met de 1e klasse wedstrijdsport. Daarnaast leert men activiteiten organiseren en verenigingstrainers begeleiden.

Door opdrachten in de verenigingspraktijk uit te voeren worden ervaringen opgedaan die van belang zijn voor een trainer/coach. De opdrachten zijn dus een middel om te leren. Voor het behalen van het diploma TC3 moet aangetoond worden de ‘competenties’ van een zelfstandig trainer/coach te bezitten.

Als een deelnemer zich aan het tijdsplan van de opdrachten rond de workshops kan houden is het mogelijk de opleiding binnen één seizoen af te ronden. Met het diploma TC3 kan eventueel doorgestroomd worden naar de cursus trainer/coach level 4 (TC4).

 

Op maat

Bij het aantonen van de competenties en dus het samenstellen van het portfolio kan gebruik worden gemaakt van ervaringen die al eerder opgedaan zijn in andere werkvelden/studies. Hierdoor is de tijd die iedereen nodig heeft om de opleiding tot een goed einde te brengen verschillend.

Tijdens de workshops krijgen de deelnemers meer informatie over de opdrachten. De uitvoering ervan in de praktijk wordt ondersteund door de praktijkbegeleider. De leercoach (meestal de expert die de workshops verzorgt) zorgt voor begeleiding vanuit de bond.

 

Opdrachten

De opdrachten die de deelnemer in de praktijk uitvoert, worden bij de volgende "competenties" gegeven:

  • Het geven van trainingen
  • Het coachen van wedstrijden
  • Het assisteren bij activiteiten
  • Het aansturen van kader

Om de opleiding af te ronden, moeten vier Proeven van Bekwaamheid (PvB’s) afgelegd worden. Voor ieder onderdeel moet een portfolio aangeleverd worden met bewijzen van die competenties, veelal de uitgevoerde opdrachten. Alleen de competentie 'Het geven van trainingen' moet in de praktijk afgerond worden.

 

Workshops

Er worden ter ondersteuning 14 workshops gegeven, die het behalen van de competenties ondersteunen. 

 

Opbouw workshops

Workshop 1

Introductie, ELO, planning en SWOT

Workshop 2

Didactiek 1 Visie op jeugd

Workshop 3

Techniek/Methodiek 1 (praktijk)

Workshop 4

Techniek/Methodiek 2 (praktijk)

Workshop 5

Techniek/Methodiek 3 (praktijk)

Workshop 6

Didactiek 2 (praktijk)

Workshop 7

Trainingsleer

Workshop 8

Verdedigende tactiek 1

Workshop 9

Verdedigende tactiek 2 en aanvallende tactiek 1

Workshop 10

“Respect for the game” – Veilig Sport Klimaat

Workshop 11

Aanvallende tactiek 2, scouting en wedstrijdanalyse

Workshop 12

Effectief communiceren

Workshop 13

Groepsprocessen en kaderontwikkeling

Workshop 14

Werkbijeenkomst

 

ELO

Naast de workshops wordt de cursus ondersteund door de Elektronische Leerweg (ELO). De cursusinformatie en de portfolioprofielen staan volledig op de ELO. Ook wordt via de ELO heel veel achtergrondinformatie gegeven. In de eerste workshop wordt uitgebreid aandacht besteed aan het gebruik van de ELO.

 

Voorwaarden

De deelnemer moet lid zijn van de KNBSB. Hij moet bij aanvang minstens 18 jaar zijn. Verder moet de deelnemer een "stageplek/werkplek" in de vorm van een team hebben. Dat wil zeggen dat hij onder leiding van een gekwalificeerde of ervaren trainer/coach de opdrachten uit moet kunnen voeren (praktijkbegeleider).

Deelnemers die geen cursus Trainer/Coach level 2 hebben gevolgd moeten over de nodige ervaring en technische vaardigheid beschikken en zullen aan de hand van een intakegesprek toegelaten worden. De opleiding wordt ondersteund door de elektronische leerweg (ELO). Het is daarom wenselijk dat de deelnemer over een computer kan beschikken en een e-mailadres heeft.

 

Deelnamekosten

Vanaf 2018 zijn de kosten voor de cursus en de afname PvB (Proeve van Bekwaamheid = examen) uit elkaar gehaald.

Voor de TC3 2018 zijn de volgende kosten van toepassing:                          

  • Deelname cursus € 560,-
  • Afname PvB’s € 90,-

Veel gemeenten verstrekken subsidies voor het volgen van sporttechnische opleidingen en cursussen. Laat de vereniging hiernaar informeren!

 

Inschrijven

Inschrijven voor de cursus Trainer/Coach level 3 kan via het formulier rechts.
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: Yaelle van Blanken

 

Lesdata beschikbare cursussen

Door een te laag aantal inschrijvingen is de cursus TC3 uitgesteld. Zodra het minimum van 12 deelnemers is bereikt zullen de data gepland worden. 

 

Inschrijven TC3

Middels onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor een Trainer/Coach level 3 cursus. Na uw inschrijving ontvangt u op korte termijn meer informatie.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bijv. ALO, CIOS