Trainer/Coach 4

Doelgroep

De doelgroep van de cursus Trainer/Coach level 4 (TC4) zijn de trainers/coaches die werken met geselecteerde spelers in de topsport (jeugd)competities of bij de nationale jeugdselecties in het honkbal of softbal. Taken zijn onder andere:

  • Stimuleren sportieve ontwikkeling van geselecteerde sporters 
  • Trainingen geven aan selectieteams 
  • Coachen selectieteams 
  • Ontwikkelen en uitvoeren technisch beleid
  • Samenwerken met een begeleidingsteam samen en onderhouden van externe contacten 
  • Scouten spelers 

De cursus TC4 opleiding vindt plaats aan de hand van praktijkopdrachten die met een (eigen) team worden uitgevoerd en zijn gericht op het ontwikkelen van competenties. Deze opdrachten worden gecommuniceerd via een Elektronische Leeromgeving (ELO). De resultaten van de opdrachten worden via de ELO verzameld in portfolio's.

 

Workshops

De deelnemer volgt tijdens de cursus een aantal workshops ter ondersteuning. Bij deze TC4 opleiding is gekozen voor een clustering van de workshops in drie weekenden en een break gedurende het seizoen waarbij de deelnemers hun portfolio kunnen vullen en de opdrachten kunnen uitvoeren. Voorafgaand aan de opleiding vindt er een intakegesprek plaats, waarbij met de kandidaat gekeken wordt naar motivatie en leerroute. De intakegesprekken duren ± 30 minuten per beoogde deelnemer. Datum is afhankelijk van de start van de cursus TC4.

 

Conceptprogramma TC4

De locatie waar de TC4 gehouden gaat worden is in de omgeving Haarlem/Hoofddorp/Amsterdam. 

Weekend 1      
Vrijdag (WS 0) 18.00 Introductie TC4
  (WS 1) 18.30 – 21.00 Het brein
Zaterdag (WS 2) 10.00 - 10.30 Filosofie
  (WS 3) 10.30 - 12.45 Dynamical system
  (WS 4a) 14.00 - 16.00 Praktijk
  (WS 4b) 16.30 - 18.00 Presenteren
  (WS 5) 19.30 - 21.00 Leerproces
Zondag (WS 6) 10.00 - 11.00 Perceptie
  (WS 7) 11.15 - 12.45 Generieke principes Honk- en Softbal
  (WS 8) 13.45- 16.00 Plannen en Periodiseren
       
Weekend 2      
Vrijdag (WS 9) 19.00 - 21.30 Sportpsychologie I 
Zaterdag (WS 10)  10.00 - 11.30 Meerjarenplanning
  (WS 11a) 11.45 - 12.30 Analyseren en presenteren opdracht analyse
  (WS 11b) 13.30 - 14.30 Analyseren en presenteren opdracht analyse
  (WS 12a) 15.00 - 16.30 Praktijk 1
  (WS 12b) 17.00 - 18.30 Praktijk 2  Video analyse ter plekke; meteen in praktijk brengen
Zondag (WS 13) 10.00 - 12.30 Tactiek
  (WS 14) 13.30 - 14.30 Anti-Doping(Ned. Doping Autoriteit)
  (WS 15) 15.00 - 17.00 Special Guest: Topcoach andere sport over (team)prestatiegedrag
       
Weekend 3      
Vrijdag (WS 16) 19.30 – 22.30 Sportpsychologie II
Zaterdag (WS 17) 10.00 – 12.30 Coaching - Begeleidingsteam - Het coachen op de honken en vanuit de dug-out
  (WS 18) 13.30 – 15.30 Scouting van spelers
  (WS 19) 16.00 – 18.00 Omgaan met de pers
Zondag (WS 20) 10.00 – 12.30 Coaching - Teambuilding  - Samenwerken verschillende culturen
  (WS 21) 13.30 – 16.30 Voeding

 

Ter afronding van de cursus dient de deelnemer portfolio’s (B t/m E) in te leveren. De deelnemer is geslaagd voor de cursus TC4 zodra de 6 portfolio beoordelingen en de twee praktijk beoordelingen, te weten training geven en wedstrijden coachen, succesvol zijn afgerond.

 

Duur

De duur van de cursus bedraagt maximaal 24 maanden. 

 

Planning 

De cursus TC4 gaat van start bij minimaal 10 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is ± 30 personen. 

 

Locatie

De drie weekenden vinden plaats in de omgeving Haarlem/Hoofddorp/Amsterdam.

 

Deelnamekosten

Vanaf 2018 zijn de kosten voor intakegesprek, de cursus en de afname PvB (Proeve van Bekwaamheid = examen) uit elkaar gehaald.  

Voor de TC4 2018 zijn de volgende kosten van toepassing:
Intakegesprek: € 50,-
Deelname cursus: € 1095,- 
Afname PvB’s: € 280,-  

De bedragen zijn exclusief maaltijden en eventuele overnachtingen gedurende de drie workshopweekenden (maaltijden en overnachtingen zijn facultatief en voor eigen rekening). 

 

Ondersteuning

Elke deelnemer aan de cursus TC4 krijgt 15 uur ondersteuning van een KNBSB Leercoach. Verdere ondersteuning komt van een zelf aan te brengen praktijkbegeleider. 

 

Inschrijven

Inschrijven voor de TC4-opleiding 2018 (start december 2017) kan via het online inschrijfformulier.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: Yaelle van Blanken

 

Opleidingsdocumenten

 

Inschrijven TC4

Middels onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor de Trainer/Coach level 4. Na uw inschrijving ontvangt u op korte termijn meer informatie.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bijv. ALO, CIOS