Trainer/Coach 4

De opleiding Trainer/Coach 4 (TC4) van de KNBSB leidt op tot een volledig zelfstandige honkbal- of softbaltrainer/coach. Met dit diploma kan een deelnemer actief zijn bij:

 • een team spelend in een Topcompetitie van de KNBSB;
 • een door de KNBSB erkend talentontwikkelingsprogramma;
 • een nationale selectie van de KNBSB.

De eerste bijeenkomsten staan gepland voor november. Bekijk elders op deze pagina alle cursusdata.

Een deelnemer aan deze opleiding is een ervaren trainer/coach van een sportteam en heeft de opleiding Trainer/Coach 3 (TC3) van de KNBSB met succes afgerond. Bent u niet in het bezit van een TC3-diploma maar beschikt u wel over Eerder Verworven Competenties/Kwalificaties (EVC/EVK)? Dan bent u verplicht aan een intakegesprek deel te nemen om deze EVC/EVK te laten beoordelen.

Doelgroep


Een deelnemer aan deze opleiding moet zich herkennen in onderstaande algemene omschrijving van NOC*NSF:

Werkomgeving
De Trainer/Coach 4 werkt met getalenteerde, geselecteerde sporters op het niveau (sub)top. Het werkterrein kan een (top)vereniging, een (afdeling van een) sportbond of een andersoortige sportorganisatie zijn.

De Trainer/Coach 4 staat voor de uitdaging om maatwerk te leveren. De begeleiding en het programma moeten afgestemd zijn op de specifieke mogelijkheden van de sporters. Het doel is op termijn te komen tot maximale prestaties.

Typerende beroepshouding
De Trainer/Coach 4 is op sporttechnisch terrein vooral gericht op doelen voor de langere termijn/meerdere jaren.

Rol en verantwoordelijkheden
Het bestuur van de sportvereniging of sportorganisatie is op te vatten als werkgever. De Trainer/Coach 4 is vaak de hoogst gekwalificeerde sporttechnische functionaris. Hij is verantwoordelijk voor een omgeving die sporters stimuleert tot verdere sportieve ontwikkeling. De Trainer/Coach 4 is meestal verantwoordelijk voor de training en coaching van de selectieteams of -sporters. Hij adviseert het bestuur of de Technische Commissie over het te voeren technische beleid waaronder de doorstroom van sporters. Hij is verantwoordelijk voor talentherkenning en –ontwikkeling. De Trainer/Coach 4 scout talenten en beoordeelt het ontwikkelingspotentieel van de sporters. Hij werkt samen met andere leden van het begeleidingsteam en onderhoudt contacten met externe deskundigen.

Tijdsinvestering


 • Elk werkproces is beschreven in handelingen, zodat duidelijk is wat de functiebeoefening inhoudt.
 • In de workshops worden onderwerpen behandeld die verband houden met de kerntaken en werkprocessen.
 • Binnen elke kerntaak/elk werkproces moeten één of meerdere opdrachten worden uitgevoerd. Een opdracht zorgt voor oefening van bepaalde stof/vaardigheden en dient als bewijslast voor uw portfolio. Een opdracht maakt u aan de hand van een werkblad dat u digitaal invult en aan de leercoach aanbiedt.
 • Als alle opdrachten behorende bij een kerntaak zijn ingeleverd en door de leercoach positief zijn beoordeeld, dan heeft een deelnemer een Proeve van Bekwaamheid (PvB) voor die kerntaak behaald.
 • In totaal moeten er 5 PvB’s worden behaald behorende bij de 5 kerntaken.
 • De PvB’s 4.1 ‘Geven van trainingen’ en 4.2 ‘Coachen van wedstrijden’ zijn praktijk PvB’s en worden op de locatie van de deelnemer afgenomen. Het afleggen van deze praktijkopdrachten kan na de laatste workshop bij de leercoach worden aangevraagd.

Leercoach


Elke deelnemer aan de TC4-opleiding krijgt een door de KNBSB-aangewezen, individuele begeleider toegewezen, ook wel leercoach genoemd. Tijdens de workshops krijgen de deelnemers meer informatie over de uit te voeren opdrachten. Buiten de workshops om zorgt de leercoach voor begeleiding van de deelnemer bij het maken en uitvoeren van de opdrachten. De leercoach treedt op als vraagbaak en sparringspartner voor de deelnemer en beoordeelt elke ingeleverde opdracht.

 

Portfolio


Alle verslagen, filmpjes en overige bewijsstukken van de uitgevoerde opdrachten vormen bij elkaar de portfolio van een deelnemer. De volledige portfolio moet bij de leercoach worden ingeleverd. Daarmee toont een deelnemer aan dat hij de 5 Proeven van Bekwaamheid heeft behaald. De leercoach beoordeelt de portfolio en geeft vervolgens een advies aan de Toetsingscommissie van de KNBSB of een deelnemer wel/niet voor het TC4-diploma in aanmerking komt.

Diploma


Bij het voldoen aan de aanwezigheidsplicht bij de workshops, een goedgekeurde portfolio én een voldoende voor de PvB’s 4.1 ‘Geven van trainingen en 4.2 ’Coachen van wedstrijden’ ontvangt een deelnemer het KNBSB-certificaat Honkbal & Softbal Trainer/Coach 4.

Na inlevering en goedkeuring van de portfolio voor de overige 3 kerntaken ontvangt een deelnemer het KNBSB-diploma Honkbal & Softbal Trainer/Coach 4. Hierna bent u een volwaardige, KNBSB-gecertificeerde Talentcoach/Hoofdcoach.

Lesmateriaal

U kunt gebruikmaken van lesmateriaal dat digitaal beschikbaar is via www.knbsb.nl/opleidingen/downloads. Ander lesmateriaal dat wordt gebruikt:

 • Het studieboek ‘Krachttraining en coördinatie: een integratieve benadering’ van Frans Bosch (dit boek is inbegrepen bij de deelnamekosten voor de workshops).

De TC4-opleiding bestaat uit het volgen van workshops en het uitvoeren van opdrachten. De gemiddelde studielast om een ‘volledige’ TC4 af te ronden ligt op circa 120-150 uur. Een deelnemer heeft vanaf de start van de eerste workshop een periode van 2 jaar de gelegenheid om de opleiding in zijn geheel af te ronden.

Berekening studielast:

 • 20 workshops van 1,5 tot 3 uur per workshop = 50-60 uur.
 • Zelfstudie rondom de workshops = 40-50 uur.
 • Opdrachten maken: 2-4 uur per opdracht en totaal = 30-40 uur.

Daarnaast moet een deelnemer wekelijks actief zijn als (stagiair) trainer/coach of als (stagiair) assistent-trainer bij:

 • een team spelend in een Topcompetitie van de KNBSB;
 • een door de KNBSB erkend talentontwikkelingsprogramma;
 • een nationale selectie van de KNBSB.

 

Eerder Verworven Competenties/Kwalificaties (EVC/EVK)

Beschikt u over EVC/EVK? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor vrijstelling. De beoordeling of u voor een vrijstelling in aanmerking komt, vindt plaats in een intakegesprek (zie ‘Voorwaarden’). Een vrijstelling kan de studielast verminderen.

Inhoud


De inhoud van de TC4-opleiding bestaat uit vijf kerntaken en 18 werkprocessen, te weten:

 

Kerntaak

Werkproces

Kerntaak 4.1

Geven van trainingen

4.1.1 Begeleidt specifieke (groepen) sporters
4.1.2 Stelt plannen op voor langere termijn
4.1.3 Plant en voert trainingen uit
4.1.4 Evalueert planning en uitvoering van trainingen

Kerntaak 4.2
Coachen bij wedstrijden

4.2.1 Begeleidt sporters bij wedstrijden

4.2.2 Bereidt wedstrijden voor

4.2.3 Coacht gericht op de wedstrijd

4.2.4 Evalueert wedstrijden

Kerntaak 4.3*

Ondersteunen van sporttechnisch beleid

4.3.1 Formuleert (mede) doelstellingen sporttechnisch beleid

4.3.2 Stelt sporttechnisch beleidsadvies op

4.3.3 Voert beleidsmatige taken uit
4.3.4 Evalueert uitvoering beleid

Kerntaak 4.5*
Samenwerken met begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

4.5.1 Werkt samen met begeleidingsteam

4.5.2 Raadpleegt specialisten
4.5.3 Onderhoudt contact met externen

Kerntaak 4.6*
Scouten van sporters

4.6.1 Formuleert doelstellingen en criteria scouting

4.6.2 Verzamelt en interpreteert scoutinggegevens
4.6.3 Selecteert en begeleidt sporters

 

 • Een kerntaak is een kenmerkende taak binnen de functie van een trainer/coach, bijvoorbeeld kerntaak 4.1 Geven van trainingen en 4.2 Coachen bij wedstrijden.
 • Elke kerntaak is in meerdere werkprocessen opgedeeld.
 • Bij de workshops behorende literatuur (veelal digitaal).

Kosten


De kosten voor een deelnemer aan deze opleiding bieden we in twee onderdelen aan:

 1. Deelname aan de workshops kost EUR 950,00.*
 2. Deelname aan de 5 Proeven van Bekwaamheid (PvB’s) kost EUR 550,00.

De totale kosten voor de volledige TC4-opleiding bedragen EUR 1.500,00. Alleen als u zowel de workshops als de PvB’s volledig volgt en succesvol afrondt, komt u in aanmerking voor het TC4-diploma.

*) Exclusief de kosten voor een eventueel intakegesprek.

Organisatie


De TC4-opleiding wordt volledig door de KNBSB georganiseerd. Hieronder vindt u een voorlopig schema.
De data kunnen nog worden aangepast door de coronamaatregelen, zie

Voorlopige data TC4 opleiding


Inschrijven


Heeft u belangstelling om deze opleiding te volgen? Stuur dan een e-mail ter attentie van Michel Aussems met daarbij uw Honkbal/SoftbalCV naar kaderopleidingen@knbsb.nl. Aan de hand van het onderlinge contact kunt u dan inschrijven voor de TC4-opleiding via de webshop.

Voorwaarden


Voor deze opleiding gelden de volgende voorwaarden:

 • De deelnemer dient bij aanvang van de opleiding minimaal 21 jaar te zijn.
 • De deelnemer dient bij aanvang van de opleiding bondslid van de KNBSB te zijn.
 • De deelnemer is in het bezit van het Trainer/Coach 3-diploma of beschikt over aantoonbare Eerder Verworven Competenties (EVC) of Kwalificaties (EVK) om direct te kunnen instromen.
 • Trainerservaring: Vóór aanvang van de TC4-opleiding dien je minimaal drie jaar ervaring te hebben als trainer/coach op het niveau 1e klasse junioren of 1e klasse senioren.
 • Gedurende de TC4-opleiding moet de deelnemer training geven en coachen (eventueel als stagiair) op één of meerdere van onderstaande niveaus:
  • een team spelend in een Topcompetitie van de KNBSB;
  • een door de KNBSB erkend talentontwikkelingsprogramma;
  • een nationale selectie van de KNBSB.

De deelnemer voert met dit team ook de Proeven van Bekwaamheid 4.1 ‘Geven van trainingen’ en 4.2 ‘Coachen van wedstrijden’ uit. Indien zich tijdens de TC4-opleiding wijzigingen voordoen met betrekking tot bovengenoemde niveaueisen, dan wordt dit door de Toetsingscommissie beoordeeld.

Intakegesprek/intake praktijktraining geven:

Voldoet u niet aan de juiste vooropleiding of trainerservaring maar beschikt u wel over Eerder Verworven Competenties/Kwalificaties. Dan komt u in aanmerking voor een intakegesprek of intake praktijktraining geven. Deze intake dient een positieve beoordeling als uitkomst te hebben.

U kunt een intakegesprek aanvragen door uw Honkbal & Softbal CV en motivatie waarom u in aanmerking denkt te komen voor EVC/EVK te mailen naar kaderopleidingen@knbsb.nl.

Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met één van onze taakgroepleden. De kosten voor het intakegesprek of de intake praktijktraining bedragen respectievelijk EUR 50,00 of EUR 110,00. Deze kosten worden apart bij u in rekening gebracht.

Vragen


Heeft u een vraag over deze opleiding? Mail dan naar kaderopleidingen@knbsb.nl 

Subsidie


Veel gemeenten verstrekken subsidies aan verenigingen om kaderleden een sporttechnische opleiding te kunnen laten volgen. Informeer naar de mogelijkheden bij uw gemeente!

 

Opmerkingen


 • Met het TC4-diploma kan een deelnemer doorstromen naar de opleiding Trainer/Coach 5 (TC5).