Umpire

Op deze pagina treft u een overzicht van alle Umpire-opleidingen aan die door de KNBSB worden aangeboden. 

Honkbal- en Softbalmasterz


Via de Honkbal- en Softbalmasterz is het spelregelbewijs te behalen. Dit bewijs vormt de basis voor Umpire 2.
Ga naar de site

 

Umpire 2


Het doel van de Umpire 2 opleiding is het opleiden van deelnemers voor het leiden van wedstrijden in de honkbal en/of softbalsport De U2 opleiding is geschikt voor een ieder die als umpire wedstrijden wil gaan leiden in de competities van de KNBSB, bij de eigen vereniging of beiden. Voor degene die aspiraties heeft de top te willen bereiken is deze opleiding veelal de eerste stap.

De opleiding omvat 7,5 uur verdeeld in twee theorieworkshops van 2,5 uur en één praktijkworkshop van 2,5 uur. De opleiding wordt afgerond met het oefenen van praktijkvoorbeelden tijdens de praktijkworkshop. Verenigingen kunnen het hele jaar door bij de BUBS (Belangenvereniging Umpires, Beoordelaars, Scorers Baseball & Softball) een aanvraag doen om de U2 opleiding intern te organiseren. Om die reden verschillen de kosten per aanvraag.

Een U2 opleiding aanvragen kan per mail via umpire2@knbsb.nl

Meer informatie over de opleiding Umpire 2

 

Umpire 3


Een Honkbal of Softbal Umpire op niveau U3 is in staat om wedstrijden te leiden in de senioren 1e en 2e klasse en de hoogste jeugdklassen honkbal en/of softbal. Deze opleiding is tevens de basis om door te kunnen stromen naar de toekomstige U4 opleiding, waarmee op het hoogste niveau wedstrijden geleid kunnen worden. Bij deze opleiding staat het 'leren door doen' centraal. De U3 opleiding is bedoeld voor mensen die als verenigingsscheidsrechter of onafhankelijke umpire wedstrijden op senioren 1e en 2e klasse en de hoogste jeugdklassen honkbal en/of softbal willen leiden.

De opleiding bestaat uit 6 of 8 workshops en wordt afgerond met een Proeve van Bekwaamheid. De deelnamekosten bedraagt € 165,00 per persoon, inclusief Proeve van Bekwaamheid (PvB). 

Inschrijven en meer informatie over de opleiding Umpire 3

 

Umpire 4


De Honkbal-Umpire en Softbal-Umpire op niveau U4 is in staat om wedstrijden te leiden in de hoogste klasse honkbal of softbal. Deze opleiding is tevens de basis om door te kunnen stromen naar een toekomstige internationale toekomst. Bij deze opleiding staat het 'leren door doen' centraal. De U4 opleiding is een startkwalificatie om in de hoogste klasse van het  honkbal of softbal wedstrijden te leiden. De U4 cursus staat ook open voor de verenigingsscheidsrechter die zijn kennis op het gebied van het leiden van wedstrijden wil vergroten.

De  opleiding bestaat uit 5 of 6 workshops en wordt afgerond met een Proeve van Bekwaamheid. De deelnamekosten bedragen € 115,00 voor de opleiding en € 80,00 voor de Proeve van Bekwaamheid (PvB).

Inschrijven en meer informatie over de opleiding Umpire 4