Umpire 2

In de Umpire 2 clinic hierboven maken beginnende deelnemers kennis met de rol van de Umpire. Enthousiaste deelnemers stromen door naar de Umpire 2 (U2) opleiding. Het doel van de U2 opleiding is het opleiden van deelnemers voor het leiden van wedstrijden honkbal en/of softbal in de wedstrijdsport. De U2 opleiding is geschikt voor een ieder die als scheidsrechter wedstrijden wil gaan leiden. Voor degene die aspiraties heeft de top te willen bereiken is deze opleiding veelal de eerste stap.

 

Toelatingseisen


De deelnemer dient op de dag van het examen de leeftijd van 14 jaar te hebben bereikt en lid te zijn van de KNBSB. 

 

Aanvang


Verenigingen kunnen het hele jaar door bij de BUBS (Belangenvereniging Umpires, Beoordelaars, Scorers Baseball & Softball) een aanvraag doen om de U2 opleiding intern te organiseren.

Hoe verloopt die aanvraag? Bekijk hier hoe dit proces verloopt.

 

Duur


De opleiding omvat 7,5 uur verdeeld in twee theorieworkshops van 2,5 uur en één praktijkworkshop van 2,5 uur.

 

Examen


De opleiding wordt afgerond met een praktijkexamen (Proeve van Bekwaamheid -> PvB). Wanneer de deelnemer het praktijkexamen met goed gevolg aflegt, is de deelnemer geslaagd en ontvangt deze het diploma “Umpire 2”. De BUBS houdt zich het recht voor bij het praktijkexamen aanwezig te zijn om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

 

Organisatie


De opleiding kan op de eigen club georganiseerd worden. De aanvraag van een U2 opleiding gaat via de KNBSB en wordt verzorgd door de BUBS (Belangenvereniging Umpires, Beoordelaars, Scorers Baseball & Softball). De BUBS zal bij aanvraag bekijken of de door de club voorgestelde docent voldoet aan de eisen om een U2 opleiding te geven. Mocht dat niet het geval zijn dan zorgt de BUBS in overleg met de club voor een docent.

Vraag een U2 opleiding voor uw club aan

Indien de vereniging geen U2 opleiding kan aanbieden, maar u heeft individueel wel interesse om de U2 opleiding te volgen dan kunt u een mail sturen naar umpire2@knbsb.nl

 

Opleidingsmateriaal Umpire Level 2


 

Kosten


De kosten voor organisatie liggen bij de organiserende club. Indien de club een geschikte ervaren scheidsrechter als docent inzet, zijn de aan de KNBSB te betalen kosten per deelnemer € 2,50 (kosten voor verwerking en genereren en opsturen diploma). Indien de BUBS een docent levert dan zal bij de vereniging de kilometervergoeding voor de BUBS docent in rekening worden gebracht. (o.b.v. €0,19 per gereden kilometer).

Inschrijven


Schrijf je nu in voor een Umpire 2 opleiding