Umpire 2

Per 1 januari 2017 is de oude Scheidsrechter level 2 vervangen door de nieuwe Umpire 2 opleiding.

Deze U2 opleiding is een gecombineerde opleiding voor honkbal én softbal. Tevens vervalt per direct de oude level 1 opleiding en wordt deze vervangen door de “Honkbal en Softbal Masterz”, het online te behalen spelregelbewijs voor honkbal en softbal.

Doel

Het doel van de U2 opleiding is het opleiden van deelnemers voor het leiden van wedstrijden honkbal en/of softbal in de wedstrijdsport.

Toelatingseisen

De deelnemer dient op de dag van het examen de leeftijd van 14 jaar te hebben bereikt en lid te zijn van de KNBSB. De deelnemer moet bij aanvang van de U2 opleiding in bezit zijn van het spelregelbewijs “Honkbal en Softbal Masterz”.

Voor wie is de U2 opleiding geschikt?

De U2 opleiding is geschikt voor een ieder die als scheidsrechter wedstrijden wil gaan leiden. Voor degene die aspiraties heeft de top te willen bereiken is deze opleiding veelal de eerste stap.

Aanvang

Verenigingen kunnen het hele jaar door bij de BUBS (Belangenvereniging Umpires, Beoordelaars, Scorers Baseball & Softball) een aanvraag doen om de U2 opleiding intern te organiseren.

Duur

De opleiding omvat 10 uur verdeeld in twee theorieworkshops van 2,5 uur en twee praktijkworkshops van 2,5 uur. De opleiding wordt afgerond met het leiden van een oefenwedstrijd tijdens de laatste praktijkworkshop.

Examen

De opleiding wordt afgerond met een praktijkexamen (Proeve van Bekwaamheid -> PvB). Wanneer de deelnemer het praktijkexamen met goed gevolg aflegt, is de deelnemer geslaagd en ontvangt deze het diploma “Umpire 2”. De BUBS houdt zich het recht voor bij het praktijkexamen aanwezig te zijn om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Organisatie

Vanaf 1 januari 2017 kan deze opleiding op de eigen club georganiseerd worden, dit om de kosten voor de opleiding naar beneden te brengen.

De aanvraag van een U2 opleiding gaat via de BUBS (Belangenvereniging Umpires, Beoordelaars, Scorers Baseball & Softball). De BUBS zal bij aanvraag bekijken of de door de club voorgestelde docent voldoet aan de eisen om een U2 opleiding te geven. Mocht dat niet het geval zijn dan zorgt de BUBS in overleg met de club voor een docent.

Vraag een U2 opleiding voor uw club aan

Indien de vereniging geen U2 opleiding kan aanbieden, maar u heeft individueel wel interesse om de U2 opleiding te volgen dan kunt u een mail sturen naar umpire2@knbsb.nl. 

Opleidingsmateriaal Umpire Level 2

Kosten

De kosten voor organisatie liggen bij de organiserende club. Indien de club een geschikte ervaren scheidsrechter als docent inzet, zijn de aan de KNBSB te betalen kosten per deelnemer € 2,50 (kosten voor verwerking en genereren en opsturen diploma).

Indien de BUBS een docent levert dan zal bij de vereniging de kilometervergoeding voor de BUBS docent in rekening worden gebracht. (o.b.v. €0,19 per gereden kilometer).