Umpire 3

Een Honkbal of Softbal Umpire op niveau U3 is in staat om wedstrijden te leiden in de senioren 1e en 2e klasse en de hoogste jeugdklassen honkbal en/of softbal. Deze opleiding is ook de basis om door te kunnen stromen naar de toekomstige U4 opleiding, waarmee op het hoogste niveau wedstrijden geleid kunnen worden. Bij deze opleiding staat het 'leren door doen' centraal. De U3 opleiding is bedoeld voor mensen die als verenigingsscheidsrechter of onafhankelijke umpire wedstrijden op senioren 1e en 2e klasse en de hoogste jeugdklassen honkbal en/of softbal willen leiden.

De opleiding bestaat uit 6 workshops en wordt afgerond met een Proeve van Bekwaamheid. (Praktijk examen). De deelnamekosten bedraagt € 165,00 per persoon, inclusief Proeve van Bekwaamheid (PvB). 

Meer informatie over de opleiding Umpire 3

In 2019 is de KNBSB gestart met een Opleidingsplicht voor verenigingen.
Meer informatie over de opleidingsplicht Umpire 3 voor verenigingen is te vinden op deze pagina.

 

 

Opzet Umpire 3


Het opleidingstraject tot U3 Umpire bestaat uit zes workshops met praktijkopdrachten. Deelnemers kunnen uitstromen als Honkbal-Umpire, Softbal-Umpire of beiden. De U3 opleiding wordt afgerond met examens (Proeve van Bekwaamheid -PvB-), namelijk het leiden van wedstrijden.

Het portfolio bestaat uit de praktijkopdrachten die horen bij de workshops. 

Het programma van de opleiding is als volgt:   

21-01-2023

Workshop 1-o:       Introductie – Leiderschap. (HB en SB)

Workshop 2-m:      Spelregels 1. (HB)

04-02-2023

Workshop 3-o:       Mentale Weerbaarheid/Game Handling. (HB en SB)  

Workshop 2-m:      Spelregels 1. (SB)

18-02-2023

Workshop 4-o:       Methodiek Theorie. (HB)

Workshop 5-m:      Spelregels 2. (SB)

11-03-2023

Workshop 5-o:       Spelregels 2. (HB)

Workshop 4-m:      Methodiek theorie. (SB)

18-03-2023

Examen -0:  Spelregels (HB)

Workshop 6-m:      Methodiek Praktijk. (HB)

25/26-03-2023

Examen-o:   Spelregels (SB)

Workshop 6-m:      Methodiek Praktijk. (SB)

(Tijden: o= Ochtend (10:00-12:30 uur). m= Middag (13:00 15:30 uur)

Praktijkexamen: Wedstrijden in de praktijk (juni, juli, augustus, september 2023)

 

Toelatingseisen


Er zijn drie toelatingseisen voor de U3:

  • De deelnemer is minimaal 16 jaar
  • De deelnemer is lid van de KNBSB
  • De deelnemer heeft een U2 diploma of een Level 2 diploma “oude stijl” of de deelnemer beschikt over aantoonbare Eerder Verworven Competenties (EVC) of Kwalificaties (EVK) om direct in te kunnen stromen.

 

Voor wie?


De U3-opleiding is bedoeld voor mensen die als clubscheidsrechter of onafhankelijke scheidsrechter wedstrijden op senioren 1e en 2e klasse en de hoogste jeugdklassen honkbal en/of softbal willen leiden. Deelname aan de opleiding is niet vrijblijvend. Er wordt van deelnemers verwacht dat ze aanwezig zijn bij en betrokken zijn tijdens de workshops, dat ze de workshops voorbereiden en dat de praktijkopdrachten worden gedaan. 

 

Kosten


De kosten voor deelname aan de U3-opleiding zijn per persoon € 165,-. De U3 opleiding voldoet aan de moderne eisen die aan een scheidsrechter hedendaags worden gesteld. Tevens kan de deelnemer, indien gewenst en afhankelijk van de gekozen uitstroomroute, na afloop van de opleiding in zowel Honkbal als Softbal optreden als scheidsrechter.

De daadwerkelijke kosten voor het organiseren van de U3 opleiding liggen substantieel hoger (± € 230,- p.p. bij deelname van 20 kandidaten). De KNBSB subsidieert de deelnamekosten van de U3 opleiding, omdat zij van mening is dat zoveel mogelijk mensen voor een redelijke prijs deel kunnen nemen aan deze opleiding.

Als er een inschrijving loopt, vindt u deze in onze webshop.

 

Meer informatie over de Opleidingsplicht Umpire 3 is te vinden op deze pagina