Umpire 3

Een Honkbal of Softbal Scheidsrechter op niveau U3 is in staat om wedstrijden te leiden in de senioren 1e en 2e klasse en de hoogste jeugdklassen honkbal en/of softbal. Deze opleiding is de basis om door te kunnen stromen naar de toekomstige U4 opleiding, waarmee op het hoogste niveau wedstrijden geleid kunnen worden. Bij deze opleiding staat het 'leren door doen' centraal.

De U3-opleiding is bedoeld voor mensen die als clubscheidsrechter of onafhankelijke scheidsrechter wedstrijden op senioren 1e en 2e klasse en de hoogste jeugdklassen honkbal en/of softbal willen leiden. Deelname aan de opleiding is niet vrijblijvend. Er wordt van deelnemers verwacht dat ze aanwezig zijn bij en betrokken zijn tijdens de workshops, dat ze de workshops voorbereiden en dat de praktijkopdrachten worden gedaan. 

Klik hier voor meer informatie over de U3 Opleidingsplicht. En heb je interesse in de opleiding U3? Check dan ook vast de handleiding.

 

Opzet Umpire 3


Het opleidingstraject tot U3 scheidsrechter bestaat uit zes en acht workshops met praktijkopdrachten en het geven van begeleiding bij de eigen vereniging. Deelnemers kunnen uitstromen als Honkbal Umpire, Softbal Umpire of als Honkbal & Softbal Umpire. In het laatste geval dienen workshop 2 en 3 voor zowel honkbal als softbal te worden gevolgd. De U3 opleiding wordt afgerond met een Proeve van Bekwaamheid (PvB), namelijk het leiden van een wedstrijd. Het portfolio bestaat uit de praktijkopdrachten die horen bij de workshops.

Het programma van de opleiding is als volgt:  

 • Startbijeenkomst:
  - uitleg opzet opleiding en portfolio
  - docenten leggen workshop uit
  - workshop 'Attitude van de Umpire' (incl. social media protocol)
 • Workshop 1: Mentale weerbaarheid
 • Workshop 2H: Honkbal spelregels deel 1
 • Workshop 2S: Softbal spelregels deel 1
 • Workshop 3H: Honkbal spelregels deel 2
 • Workshop 3S: Softbal spelregels deel 2
 • Workshop 4: Spelinzicht
 • Workshop 5: Methodiek theorieWorkshop 6: Methodiek praktijk
 • Proeve van Bekwaamheid

 

Toelatingseisen


Er zijn drie toelatingseisen voor de U3:

 • De deelnemer is minimaal 16 jaar
 • De deelnemer is lid van de KNBSB
 • De deelnemer heeft een U2 diploma of een Level 2 diploma “oude stijl” of de deelnemer beschikt over aantoonbare Eerder Verworven Competenties (EVC) of Kwalificaties (EVK) om direct in te kunnen stromen.

 

Voor wie?


De U3-opleiding is bedoeld voor mensen die als clubscheidsrechter of onafhankelijke scheidsrechter wedstrijden op senioren 1e en 2e klasse en de hoogste jeugdklassen honkbal en/of softbal willen leiden. Deelname aan de opleiding is niet vrijblijvend. Er wordt van deelnemers verwacht dat ze aanwezig zijn bij en betrokken zijn tijdens de workshops, dat ze de workshops voorbereiden en dat de praktijkopdrachten worden gedaan. 

 

Kosten


De kosten voor deelname aan de U3-opleiding zijn per persoon € 165,-. De U3 opleiding voldoet aan de moderne eisen die aan een scheidsrechter hedendaags worden gesteld. Tevens kan de deelnemer, indien gewenst en afhankelijk van de gekozen uitstroomroute, na afloop van de opleiding in zowel Honkbal als Softbal optreden als scheidsrechter.

De daadwerkelijke kosten voor het organiseren van de U3 opleiding liggen substantieel hoger (± € 230,- p.p. bij deelname van 20 kandidaten). De KNBSB subsidieert de deelnamekosten van de U3 opleiding, omdat zij van mening is dat zoveel mogelijk mensen voor een redelijke prijs deel kunnen nemen aan deze opleiding.

Als er een inschrijving loopt, vindt u deze in onze webshop.

 

Meer informatie over de Opleidingsplicht Umpire 3 is te vinden op deze pagina