Umpire 4

De Honkbal-Umpire en Softbal-Umpire op niveau U4 is in staat om wedstrijden te leiden in de hoogste klasse honkbal of softbal. Deze opleiding is de basis om door te kunnen stromen naar een toekomstige internationale toekomst. Bij deze opleiding staat het 'leren door doen' centraal.

De U4-opleiding is een startkwalificatie om in de hoogste klasse van het  honkbal of softbal wedstrijden te leiden. Daarnaast is voor promotie naar de hoogste klassen de gebruikelijke procedure van toepassing. De U4 opleiding staat ook open voor de verenigingsscheidsrechter die zijn kennis op het gebied van het leiden van wedstrijden wil vergroten. Deelname aan de opleiding is niet vrijblijvend. Er wordt van deelnemers verwacht dat ze aanwezig zijn bij en betrokken zijn tijdens de workshops, dat ze de workshops voorbereiden en dat de praktijkopdrachten worden uitgevoerd.

Opzet Umpire 4

Het opleidingstraject tot U4 Umpire bestaat uit vijf of zes workshops met praktijkopdrachten. Deelnemers kunnen uitstromen als Honkbal-Umpire, Softbal-Umpire of als Honkbal en Softbal-Umpire. In het laatste geval dienen workshop 2 en 3 voor zowel honkbal als softbal te worden gevolgd. De U4 opleiding wordt afgerond met een Proeve van Bekwaamheid (PvB), namelijk het leiden van een wedstrijd. Het portfolio bestaat uit de praktijkopdrachten die horen bij de workshops.

Het programma van de opleiding is als volgt:  

  • Workshop 1: Game-management + Spelinzicht + communicatie (team en coaches)
  • Workshop 2H: Honkbal Spelregels en protestzaken
  • Workshop 3S: Softbal Spelregels en protestzaken
  • Workshop 4: Methodiek HB/SB
  • Workshop 5: Mentale Weerbaarheid. Preventief handelen t.a.v. wegzenden spelers en coaches en eventuele strafzaken
  • Workshop 6: Zelfreflectie, attitude en communicaties met andere officials KNBSB

Duur opleiding

De opleiding dient binnen 16 maanden na de startdatum te zijn afgerond.

Toelatingseisen

Er zijn drie toelatingseisen voor de U4:

  • De deelnemer is minimaal 18 jaar
  • De deelnemer is lid van de KNBSB
  • De deelnemer heeft een U3 diploma of de deelnemer beschikt over aantoonbare Eerder Verworven Competenties (EVC) of Kwalificaties (EVK) om direct in te kunnen stromen.

Kosten

De kosten voor deelname aan de U4-opleiding zijn per persoon € 195,-. Deze kosten worden gesplitst in twee gedeelten. Voor het volgen van de workshops dient men € 115,- te voldoen. Om aan het examen (Proeve van bekwaamheid (PvB)) deel te nemen dient men € 80,- te voldoen. De U4 opleiding voldoet aan de moderne eisen die aan een umpire worden gesteld. De deelnemer kan, indien gewenst en afhankelijk van de gekozen uitstroomroute, na afloop van de opleiding in zowel Honkbal als Softbal optreden als umpire.

De inschrijving loopt via onze webshop.

De daadwerkelijke kosten voor het organiseren van de U4 opleiding liggen substantieel hoger (± € 221,- p.p. bij deelname van 20 kandidaten).