Umpire 4

De Honkbal-Umpire en Softbal-Umpire opleiding op niveau U4 is een startkwalificatie om in de hoogste klasse van het honkbal of softbal wedstrijden te leiden. Deze opleiding is ook de basis om door te kunnen stromen naar een toekomstig internationaal niveau. Bij deze opleiding staat het 'leren door doen' centraal. Deze opleiding staat ook open voor de verenigingsscheidsrechter, in het bezit van het diploma U3, die zijn kennis op het gebied van het leiden van wedstrijden wil vergroten.

De opleiding bestaat uit 4 workshops en wordt afgerond met een Proeve van Bekwaamheid. De deelnamekosten bedragen € 115,00 voor de opleiding en € 80,00 voor de Proeve van Bekwaamheid (PvB).

Start Umpire 4 opleiding 2022-2023

Het opleidingstraject tot U4 Umpire bestaat uit vier workshops met praktijkopdrachten. Deelnemers kunnen uitstromen als Honkbal-Umpire, Softbal-Umpire of beiden. De U4 opleiding wordt afgerond met examens (Proeve van Bekwaamheid -PvB-), namelijk het leiden van wedstrijden.

Het portfolio bestaat uit de praktijkopdrachten die horen bij de workshops. 

Het programma van de opleiding is als volgt:   

Workshop 1 9 november:     Introductie - Uitleg opleiding – Portfolio uitleg – Examen uitleg -  Game Handling - Mentale weerbaarheid 

Workshop 2 23 november:     Methodiek  

Workshop 3 30 november:     Spelregels - Begeleiding van collega’s (in opleiding) - Vragen van deelnemers over     diverse onderwerpen

Workshop 4 14 december:     Methodiek HB/SB 

Praktijkexamen: Wedstrijden in de praktijk (juni, juli augustus 2023)

Duur opleiding 

De opleiding dient eind augustus 2023 te zijn afgerond. 

Toelatingseisen 

Er zijn drie toelatingseisen voor de U4: 

  • De deelnemer is minimaal 18 jaar
  • De deelnemer is lid van de KNBSB
  • De deelnemer heeft een U3 diploma en voldoende ervaring - De deelnemer beschikt over aantoonbare Eerder Verworven Competenties (EVC) of Kwalificaties (EVK) om direct in te kunnen stromen. 

Kosten

De kosten voor deelname aan de U4-opleiding zijn per persoon € 195,-. Deze kosten worden gesplitst in twee gedeelten. Voor het volgen van de workshops dient men € 115,- te voldoen. Om aan het examen deel te nemen dient men € 80,- te voldoen. De U4 opleiding voldoet aan de moderne eisen die aan een umpire worden gesteld. De deelnemer kan, indien gewenst en afhankelijk van de gekozen uitstroomroute, na afloop van de opleiding in zowel Honkbal als Softbal optreden als umpire. 

De daadwerkelijke kosten voor het organiseren van de U4 opleiding liggen substantieel hoger (± € 221,- p.p. bij deelname van 20 kandidaten).  

U kunt zich inschrijven via de webshop van de KNBSB. 

Inlichtingen over de U4 opleiding kaderopleidingen@knbsb.nl