Trainer/Coach 4

Groei uit tot een volledig zelfstandige honkbal- of softbaltrainer/coach door de Trainer/Coach 4-opleiding te volgen!
Een nieuwe opleiding start in december 2022 en duurt tot en met maart 2023. 

Met dit diploma kan een deelnemer actief zijn bij:

 • een team spelend in een Topcompetitie van de KNBSB
 • een door de KNBSB erkend talentontwikkelingsprogramma
 • een nationale selectie van de KNBSB

Een deelnemer aan deze opleiding is een ervaren trainer/coach van een team en heeft de opleiding Trainer/Coach 3 (TC3) van de KNBSB met succes afgerond. Bent u niet in het bezit van een TC3-diploma maar beschikt u wel over Eerder Verworven Competenties/Kwalificaties (EVC/EVK)? Dan bent u verplicht aan een intakegesprek deel te nemen.

Met het TC4-diploma kan een deelnemer doorstromen naar de opleiding Trainer/Coach 5 (TC5).

 • Inhoud

  De inhoud van de TC4-opleiding bestaat uit vijf kerntaken en 18 werkprocessen, te weten:

   

  Kerntaak

  Werkproces

  Kerntaak 4.1

  Geven van trainingen

  4.1.1 Begeleidt specifieke (groepen) sporters
  4.1.2 Stelt plannen op voor langere termijn
  4.1.3 Plant en voert trainingen uit
  4.1.4 Evalueert planning en uitvoering van trainingen

  Kerntaak 4.2
  Coachen bij wedstrijden

  4.2.1 Begeleidt sporters bij wedstrijden

  4.2.2 Bereidt wedstrijden voor

  4.2.3 Coacht gericht op de wedstrijd

  4.2.4 Evalueert wedstrijden

  Kerntaak 4.3*

  Ondersteunen van sporttechnisch beleid

  4.3.1 Formuleert (mede) doelstellingen sporttechnisch beleid

  4.3.2 Stelt sporttechnisch beleidsadvies op

  4.3.3 Voert beleidsmatige taken uit
  4.3.4 Evalueert uitvoering beleid

  Kerntaak 4.5*
  Samenwerken met begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

  4.5.1 Werkt samen met begeleidingsteam

  4.5.2 Raadpleegt specialisten
  4.5.3 Onderhoudt contact met externen

  Kerntaak 4.6*
  Scouten van sporters

  4.6.1 Formuleert doelstellingen en criteria scouting

  4.6.2 Verzamelt en interpreteert scoutinggegevens
  4.6.3 Selecteert en begeleidt sporters

   

  • Een kerntaak is een kenmerkende taak binnen de functie van een trainer/coach, bijvoorbeeld kerntaak 4.1 Geven van trainingen en 4.2 Coachen bij wedstrijden.
  • Elke kerntaak is in meerdere werkprocessen opgedeeld.
  • Bij de workshops behorende literatuur (veelal digitaal).
 • Opbouw

  De TC4-opleiding bestaat uit workshops en het uitvoeren van opdrachten. Een deelnemer heeft vanaf de start van de eerste workshop een periode van 2 jaar de gelegenheid om de opleiding in zijn geheel af te ronden.

  Elke deelnemer aan de TC4-opleiding krijgt een door de KNBSB-aangewezen, individuele begeleider toegewezen, ook wel leercoach genoemd. Tijdens de workshops krijgen de deelnemers meer informatie over de uit te voeren opdrachten. Buiten de workshops om zorgt de leercoach voor begeleiding van de deelnemer bij het maken en uitvoeren van de opdrachten. De leercoach treedt op als vraagbaak en sparringpartner voor de deelnemer en beoordeelt elke ingeleverde opdracht.

   

 • Planning

  De TC4-opleiding wordt volledig door de KNBSB georganiseerd. Bekijk hieronder de data.

  maandag 12-12-2022 Tc4 1:  inleiding Inleiding enz.
  maandag 19-12-2022    
  maandag   Kerstvakantie   
  maandag 09-01-2023 Tc 4 Workshop 8  
  maandag 16-01-2023 Tc 4 Workshop 13  
  maandag 23-01-2023 Tc 4 Workshop 14  
  maandag 30-01-2023 Tc 4 Workshop 15  
  maandag 06-02-2023 Tc 4 Workshop 16  
  maandag 13-02-2023 Tc 4 Workshop 17  
  maandag 20-02-2023 Voorjaarsvakantie  
  maandag 27-02-2023 Voorjaarsvakantie  
  maandag 06-03-2023    
  maandag 13-03-2023 Tc 4 Workshop 18  
  maandag 20-03-2023 Tc 4 Workshop 19  

  Lees hier alle informatie over de Trainer/Coach 4 (TC4) Opleiding

 • Portfolio

  Alle verslagen, filmpjes en overige bewijsstukken van de uitgevoerde opdrachten vormen bij elkaar het portfolio van een deelnemer. Het volledige portfolio moet bij de leercoach worden ingeleverd. Daarmee toont een deelnemer aan dat hij de 5 Proeven van Bekwaamheid heeft behaald. De leercoach beoordeelt het portfolio en geeft vervolgens een advies aan de Toetsingscommissie van de KNBSB of een deelnemer wel/niet voor het TC4-diploma in aanmerking komt.

 • Omschrijving TC4 trainer

  Werkomgeving
  De Trainer/Coach 4 werkt met getalenteerde, geselecteerde sporters op het niveau (sub)top. Het werkterrein kan een (top)vereniging, een (afdeling van een) sportbond of een andersoortige sportorganisatie zijn.

  De Trainer/Coach 4 staat voor de uitdaging om maatwerk te leveren. De begeleiding en het programma moeten afgestemd zijn op de specifieke mogelijkheden van de sporters. Het doel is op termijn te komen tot maximale prestaties.

  Typerende beroepshouding
  De Trainer/Coach 4 is op sporttechnisch terrein vooral gericht op doelen voor de langere termijn/meerdere jaren.

  Rol en verantwoordelijkheden
  Het bestuur van de sportvereniging of sportorganisatie is op te vatten als werkgever. De Trainer/Coach 4 is vaak de hoogst gekwalificeerde sporttechnische functionaris. Hij of zij is verantwoordelijk voor een omgeving die sporters stimuleert tot verdere sportieve ontwikkeling. De Trainer/Coach 4 is meestal verantwoordelijk voor de training en coaching van de selectieteams of -sporters. Hij of zij adviseert het bestuur of de Technische Commissie over het te voeren technische beleid waaronder de doorstroom van sporters. De coach is verantwoordelijk voor talentherkenning en –ontwikkeling. De Trainer/Coach 4 scout talenten en beoordeelt het ontwikkelingspotentieel van de sporters. Hij of zij werkt samen met andere leden van het begeleidingsteam en onderhoudt contacten met externe deskundigen.

 • Lesmateriaal en studielast

  Deelnemers kunnen gebruik maken van lesmateriaal dat digitaal beschikbaar is via www.knbsb.nl/opleidingen/downloads.  Ander lesmateriaal dat wordt gebruikt:

  Het studieboek ‘Krachttraining en coördinatie: een integratieve benadering’ van Frans Bosch (dit boek is inbegrepen bij de deelnamekosten voor de workshops).

  Studielast
  De TC4-opleiding bestaat uit het volgen van workshops en het uitvoeren van opdrachten. De gemiddelde studielast om een ‘volledige’ TC4 af te ronden ligt op circa 120-150 uur. Een deelnemer heeft vanaf de start van de eerste workshop een periode van 2 jaar de gelegenheid om de opleiding in zijn geheel af te ronden.

  Daarnaast moet een deelnemer wekelijks actief zijn als (stagiair) trainer/coach of als (stagiair) assistent-trainer bij:

  • een team spelend in een Topcompetitie van de KNBSB;
  • een door de KNBSB erkend talentontwikkelingsprogramma;
  • een nationale selectie van de KNBSB.
 • Tijdsinvestering

  • Elk werkproces is beschreven in handelingen, zodat duidelijk is wat de functiebeoefening inhoudt.
  • In de workshops worden onderwerpen behandeld die verband houden met de kerntaken en werkprocessen.
  • Binnen elke kerntaak/elk werkproces moeten één of meerdere opdrachten worden uitgevoerd. Een opdracht zorgt voor oefening van bepaalde stof/vaardigheden en dient als bewijslast voor uw portfolio. Een opdracht maakt u aan de hand van een werkblad dat u digitaal invult en aan de leercoach aanbiedt.
  • Als alle opdrachten behorende bij een kerntaak zijn ingeleverd en door de leercoach positief zijn beoordeeld, dan heeft een deelnemer een Proeve van Bekwaamheid (PvB) voor die kerntaak behaald.
  • In totaal moeten er 5 PvB’s worden behaald behorende bij de 5 kerntaken.
  • De PvB’s 4.1 ‘Geven van trainingen’ en 4.2 ‘Coachen van wedstrijden’ zijn praktijk PvB’s en worden op de locatie van de deelnemer afgenomen. Het afleggen van deze praktijkopdrachten kan na de laatste workshop bij de leercoach worden aangevraagd.
 • Voorwaarden

  Voor deze opleiding gelden de volgende voorwaarden:

  • De deelnemer dient bij aanvang van de opleiding minimaal 21 jaar te zijn.
  • De deelnemer dient bij aanvang van de opleiding bondslid van de KNBSB te zijn.
  • De deelnemer is in het bezit van het Trainer/Coach 3-diploma of beschikt over aantoonbare Eerder Verworven Competenties (EVC) of Kwalificaties (EVK) om direct te kunnen instromen.
  • Trainerservaring: Vóór aanvang van de TC4-opleiding dien je minimaal drie jaar ervaring te hebben als trainer/coach op het niveau 2e klasse junioren of 2e klasse senioren.
  • Gedurende de TC4-opleiding moet de deelnemer training geven en coachen (eventueel als stagiair) op één of meerdere van onderstaande niveaus:
   • een team spelend in een Topcompetitie van de KNBSB;
   • een door de KNBSB erkend talentontwikkelingsprogramma;
   • een nationale selectie van de KNBSB.

  De deelnemer voert met dit team ook de Proeven van Bekwaamheid 4.1 ‘Geven van trainingen’ en 4.2 ‘Coachen van wedstrijden’ uit. Indien zich tijdens de TC4-opleiding wijzigingen voordoen met betrekking tot bovengenoemde niveaueisen, dan wordt dit door de Toetsingscommissie beoordeeld.

 • Intakegesprek/intake praktijktraining geven

  Voldoe je niet aan de juiste vooropleiding of trainerservaring maar beschik je wel over Eerder Verworven Competenties/Kwalificaties? Dan kom je in aanmerking voor een intakegesprek of intake praktijktraining. Dit is aan te vragen door je honkbal & softbal CV en motivatie te mailen naar kaderopleidingen@knbsb.nl.

  De kosten voor het intakegesprek of de intake praktijktraining bedragen respectievelijk EUR 50,00 of EUR 110,00. Deze kosten worden apart bij u in rekening gebracht.

 • Kosten

  De kosten voor een deelnemer aan deze opleiding bieden we in twee onderdelen aan:

  Deelname aan de workshops kost EUR 950,00.*

  Deelname aan de 5 Proeven van Bekwaamheid (PvB’s) kost EUR 550,00.

  De totale kosten voor de volledige TC4-opleiding bedragen EUR 1.500,00. Alleen als u zowel de workshops als de PvB’s volledig volgt en succesvol afrondt, komt u in aanmerking voor het TC4-diploma.

  *) Exclusief de kosten voor een eventueel intakegesprek.

 • Inschrijven

  Heb je belangstelling om deze opleiding te volgen? Stuur dan een e-mail ter attentie van Michel Aussems met daarbij uw Honkbal/SoftbalCV naar kaderopleidingen@knbsb.nl. Na dit contact kunt u zich inschrijven voor de TC4-opleiding via de KNBSB webshop.