Bondsraad

De Bondsraad is het hoogste orgaan binnen de KNBSB. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten in Artikel 13 en 14.

De bondsraad vertegenwoordigt alle leden van de KNBSB als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de statuten. Zij bestaat uit stemgerechtigde afgevaardigden (bondsraadleden dan wel plaatsvervangende bondsraadleden) uit de clusters van de aangesloten verenigingen en diens bondsleden en uit het cluster van de persoonlijke leden.

De bondsraadsleden zijn:

Cluster Naam
Amsterdam Onno Peer
Amsterdam Peter Kwakernaak
Brabant-Oost/Limburg Wim van den Hurk
Brabant-Oost/Limburg Vacature
Brabant-West Geert Snellen
Brabant-West Vacature
Den Haag Michael de Zwart
Den Haag Cora Strijk
Haarlem Karel van Veen
Haarlem Gijs ten Bosch
Midden-Nederland Frank Mooijman
Midden-Nederland Ruud van Zetten
Midden-Nederland Sjoerd Visser
Noord-Holland Martin van Drunen
Noord-Holland Vacature
Noord Erik Eilering
Oost Feiko Drost
Oost Jesse Maduro
Rotterdam Gerard Vaandrager
Rotterdam Pim van Nes
Persoonlijk Kjell Brandenburg

 

Correspondentie via info@knbsb.nl

Commissie van Toezicht

De Commissie van Toezicht is een commissie van de Bondsraad. De eerste leden zijn benoemd in de Bondsraadvergadering van 25 juni 2018.

De commissieleden zijn:

  • Diana Remmers - Topsport Softbal
  • Peter Kwakernaak - Topsport Honkbal
  • Gijs ten Bosch - Financieel
  • Sjoerd Visser - Verenigingssport
  • Rene van der Horst - Verenigingssport
  • Erik Eilering - Verenigingssport
  • Jan van Gorkum - Commercie

 

Correspondentie via info@knbsb.nl

Bekijk ook:

Agendapunten