Clusters

De KNBSB-verenigingen zijn in 10 clusters ingedeeld. Een cluster is een geografisch gebonden groep van verenigingen. De samenstelling van de clusters wordt vierjaarlijks opnieuw door het bondsbestuur vastgesteld. Het doel van een cluster is te komen tot regionale samenwerking en een aanbod op maat te verzorgen.

Indeling clusters KNBSB

 

Clustertellingen


Onderstaand treft u een overzicht van de clustertellingen aan: