Kolommen

De KNBSB kent een kolommenstructuur voor drie aandachtsgebieden, te weten Breedtesport, Topsport Honkbal en Topsport Softbal. Het kolomoverleg stelt zelfstandig op basis van mandaat van het bondsbestuur de Reglementen van Wedstrijden voor de eigen kolom vast en besluit zelfstandig over de uitvoering van de activiteiten binnen de kolom. Voorafgaand aan het besluit tot wijziging van een Reglement van Wedstrijden treedt het kolomoverleg zoveel als mogelijk in overleg met belanghebbenden en/of doelgroepen.

Kolom Breedtesport

De Kolom Breedtesport bestaat uit tien vertegenwoordigers vanuit de clusters, met een evenwichtige verdeling tussen honkbal en softbal, en manager breedtesport Roy Vink als voorzitter van het kolomoverleg dat zes keer per jaar plaatsvindt. De afdeling Breedtesport treedt voorafgaand aan het besluit tot wijziging van een Reglement van Wedstrijden in overleg met de doelgroepen tijdens een thematische clusterbijeenkomst. 
 

Cluster Amsterdam

Cyril Middelkoop

Cluster Brabant-Oost / Limburg

Joyce Benink

Cluster Brabant-West

Ruud Hekker

Cluster Den Haag

Bart Bakker

Cluster Haarlem

Helene Angermann

Cluster Midden-Nederland

Wil Kitslaar

Cluster Noord

Vacature

Cluster Noord-Holland

Kees Bouterse

Cluster Oost

Rob van Eck

Cluster Rotterdam

Vacature

Kolom Honkbal

De Kolom Honkbal bestaat uit vijf vertegenwoordigers vanuit de Hoofdklasse (twee leden), Overgangsklasse, wedstrijdofficials,  evenementen en accountmanager Topsport Gijs Selderijk als voorzitter van het kolomoverleg. Het kolomoverleg vindt periodiek plaats. Het kolomoverleg treedt voorafgaand aan het besluit tot wijziging van een Reglement van Wedstrijden in overleg met vertegenwoordigers van de verenigingen die uitkomend in de Hoofdklasse en Overgangsklasse.
 

Jan Kuipers

Hoofdklasse

Peter Vink

Hoofdklasse

Bob van den Heuvel

Overgangsklasse

Henk van der Linde

Wedstrijdofficials

Roderick Balk

Evenementen

Kolom Softbal

De Kolom Topsoftbal bestaat uit vijf vertegenwoordigers, voor de DNSL  (3 leden), Wedstrijdofficials (1 lid), Evenementen (1 lid) en accountmanager Topsport Gijs Selderijk als voorzitter van het kolomoverleg, dat periodiek plaats vindt. Het kolomoverleg treedt voorafgaand aan het besluit tot wijziging van een Reglement van Wedstrijden zoveel als mogelijk in overleg met belanghebbenden en/of doelgroepen
 

Wout Isbouts

Lid kolom

Christien ter Linde

Lid kolom

Willem van Oostvoorn

Lid kolom