Pilots 2022

Pilot Jeugdsoftbal 2022

Vanuit het project 'Aantrekkelijk aanbod' is de KNBSB op zoek naar manieren om de competities aantrekkelijker te maken voor deelnemers en verenigingen. Wij zoeken hierbij naar een mooie combinatie van wedstrijden spelen in competitieverband afgewisseld met toernooien.

Toernooien zijn aantrekkelijk voor de speelsters en ook voor organiserende verenigingen. Zij kunnen daar extra kantine inkomsten uithalen.

Afgelopen seizoen hebben we een pilot gedraaid in de softbal aspiranten (U15) competitie enkels. De competitie was ingedeeld in drie blokken waarbij in het tweede blok zes weken lang  toernooien toernooien werden gespeeld. Deze pilot hebben we in goede samenwerking met de doelgroep gedraaid en geëvalueerd en de pilot heeft uiteindelijk mooie resultaten opgeleverd.

We willen deze pilot voor U15 in 2022 graag een vervolg geven en uitbreiden met de softbal U12 klasse. Naar aanleiding van de evaluatie en de feedback gaan we de vorm iets aanpassen.

Opzet

In 2022 gaan de Softbal U15 enkels en Softbal U12 een competitie spelen waar reguliere enkele wedstrijden weer gecombineerd gaan worden met toernooien. Bij de indeling van de poules gaan we uit van regionale teams om de reisafstanden beperkt te houden. Er worden drie of vier wedstrijdrondes ingepland met daarna een toernooi. In totaal plannen we vier toernooien in gedurende het seizoen.

Data toernooiweekenden

In de speelkalender zijn de volgende data voor toernooien opgenomen

 • 30 april - 1 mei 2022
 • 11 – 12 juni 2022
 • 1 – 2 oktober 2022
 • 23 oktober 2022 (afsluiting)

Toernooien

We bieden deze toernooien aan op twee niveaus, een A en een B niveau. Zo maken we het interessant voor zowel gevorderden als beginnende teams en kunnen teams op gelijkwaardig niveau tegen elkaar spelen. Verenigingen kunnen aangeven dat zij belangstelling hebben een toernooi te organiseren. Zij kunnen zelf kiezen voor zaterdag of zondag en op welk niveau zij een toernooi willen organiseren en spelen. De teams worden ingedeeld bij de toernooien die door diverse verenigingen woden georganseerd. De wedstrijden staan ook in Sportlink.

We zoeken een aantal toernooilocaties voor deze U12 en U15 toernooien. Verenigingen die een toernooi hosten hoeven alleen de velden beschikbaar te stellen en te zorgen dat de kantine open is. Er is ondersteuning vanuit de KNBSB voor de organisatie van deze wedstrijddag.

Bij de toernooien hebben ook meiden die nog geen lid zijn de mogelijkheid om mee te doen. Daar werken we niet met een DWF. Deze tellen dus ook niet mee in de ranking van de competitie. Zo kunnen teams vriendinnetjes van speelsters uitnodigen om mee te doen en hen op een leuke laagdrempelige manier kennis laten maken met onze sport.

Regels

De wedstrijden en toernooien worden gespeeld met de aangepaste regels die in de U15 en U12 competitie van 2021 ook zijn gebruikt. Er zijn wat kleine wijzigingen. Deze regels zijn ook terug te vinden op de regelkaarten 2022.

 

Pilot Eerste Klasse Honkbal U12 2022

In de Honkbal 1e Klasse U12 (voorheen Pupillen) wordt in 2022 een pilot georganiseerd. Het is een initiatief dat vanuit een aantal coaches uit deze competities is ontstaan. De coaches van UVV U12 hebben de coaches en leden van de technische commissies van de andere teams uit de 1e Klasse bij elkaar geroepen en spraken hun zorg uit over de verwachte ontwikkeling in deze competitie waardoor zich voor 2022 nog maar zes teams ingeschreven hebben.

De meeste verenigingen die eerder wel een team in deze klasse hebben ingeschreven geven aan dat het grootste probleem is dat men niet voldoende pitchers heeft voor 2 wedstrijden en het daarom niet aandurven in te schrijven. Deze teams zijn als geheel echter wel goed genoeg voor de 1e klasse en daarom te sterk voor de 2e klasse U12 en dat maakt dat er minder uitdaging en spelplezier voor de spelers is. Het draagt ook niet bij aan de ontwikkeling van talentvolle spelers. 

Opzet

Een korte termijn oplossing is volgens de groep coaches dat er flexibeler omgegaan wordt met de regels voor pitchers en catchers, zonder het maximum van de pitchcounts te overschrijden zodat de armen van de spelers wel beschermd blijven. Ook is van belang dat de monsteruitslagen niet meer mogelijk zijn als het niveauverschil te groot is. 

Uiteraard wordt er ook nagedacht over een lange termijn oplossing. In gezamenlijkheid onderzoeken de coaches en de KNBSB hoe we hier de komende jaren mee om kunnen gaan zodat de 1e klasse een uitdagende competitie blijft voor talentvolle spelers. Belangrijk punt is hier is natuurlijk ook het opleiden van goed kader.  

Regels

De initiatiefnemers van UVV hebben een voorstel gemaakt wat met de hele groep is besproken en overleg is er gekomen tot de volgende basisregels/ aanpassingen voor 2022: 

 • Het spelen van dubbels wordt gehandhaafd, maar de wedstrijden gaan naar 2x 4 innings en na 75 minuten wordt er geen nieuwe inning meer gestart.
 • Er wordt gewisseld na 3 nullen of als de 5e run gescoord is. Als de 5e run over de thuisplaat komt, stopt de inning direct en wordt er gewisseld. 
 • Werpers mogen nog steeds maximaal 50 ballen gooien 
 • Werpers mogen na max. 20 ballen, hun resterende ballen (tot een totaal maximum van 50) nog in de tweede wedstrijd gooien.  
  Als een werper 21 of meer ballen heeft gegooid in de eerste wedstrijd mag hij niet meer gooien in de tweede wedstrijd. 
 • Werpers mogen na 21 (of meer) ballen nog maximaal 1 inning catchen.  
  Dit mag dan zowel in de eerste of de tweede wedstrijd.  
  Indien de werper minder dan 20 ballen heeft gegooid, gelden er geen beperkingen als catcher. 
 • Spelers mogen na één volledige inning te hebben opgetreden als catcher, nog maximaal 20 ballen gooien als werper. Dit mag dan zowel in de eerste als de tweede wedstrijd. 
 • Spelers mogen in maximaal vier innings als catcher optreden, eventueel verdeeld over beide wedstrijden. 
 • Advies om een grote(re) slagzone aan te houden in lijn met ontwikkelingen in jeugd honkbal USA 
 • De mercy rule blijft bestaan. Na drie volledige innings 10 of meer punten verschil.

Deze competitie gaat in 2022 een pilot draaien met bovengenoemde aanpassingen. De aanpassingen worden goed gemonitord en geëvalueerd aan het einde van het seizoen. 

Het doel van deze aanpassingen is dat deelname aan de Eerste Klasse U12 voor meer verenigingen interessant en haalbaar is en dat zij zich voor 2022 in deze competitie inschrijven. Idealiter bestaat de Eerste Klasse in 2022 uit tien teams. 

Heb jij een U12 team met talentvolle jonge spelers waarmee je wel mee zou willen en kunnen draaien in deze competitie? Of heb je nog vragen? Stuur dan een email naar sportontwikkeling@knbsb.nl 

Pilot COED Slowpitch 2022

Vanuit het project aantrekkelijk aanbod is de KNBSB steeds weer op zoek naar aantrekkelijke, alternatieve competitievormen. We zien dat de belangstelling voor Slowpitch Softbal groeit. Al jaren wordt er een recreatieve Slowpitch competitie georganiseerd waar we een aantal doordeweekse wedstrijdavonden plannen. Hier doen een aantal enthousiaste teams aan mee. Toch zien wij meer kansen voor deze spelvorm en zijn we aan de slag gegaan met een alternatief aanbod.

In 2021 organiseerden we een pilot in een andere vorm, een gesloten toernooi competitie voor 6 teams met vier speeldagen. Ook in 2022 gaan we weer een COED Slowpitch toernooicompetitie organiseren. We voegen daar een 2e klasse aan toe met een mogelijkheid tot vrije inschrijving.

Eerste Klasse (Gesloten)

6 deelnemende teams

DNT

Eastpro/Stokes

Piratas

Dutch Lions

Formation

Dutch Dragons

Speelkalender 2022

ronde

datum

locatie

1

zaterdag 16 april

Knickerbockers, Soest

2

zondag 15 mei

Zuidvogels, Huizen

inhaal

4 of 5 juni

ntb

3

zondag 4 sept

BSC Almere

4

zondag 25 sept

Tex Town Tigers, Enschede

   

 

Tweede Klasse (open inschrijving)

We hadden dit jaar ook een tweede klasse willen starten met een vrije inschrijving. Ook hierin was ruimte voor 6 teams. COED (gemengde) Slowpitch Softbalteams konden zich hiervoor inschrijven en hieraan deelnemen onder dezelfde voorwaarden als de Eerste klasse. Helaas was er nog niet voldoende animo voor dus deze komt te vervallen.

Slowpitch Softbal Lidmaatschap

Deelnemers aan deze competitie moeten lid zijn van de KNBSB. Je kunt hiervoor lid worden van de speciale ‘KNBSB Slowpitch softbal vereniging’ zonder dat je ook daadwerkelijk lid bent van een officiële vereniging. Het lidmaatschap kost €35,- per jaar. Indien je al lid bent bij een vereniging moet je worden toegevoegd aan je team omdat we werken met het Digitaal Wedstrijd Formulier. Je betaalt hier geen extra afdracht voor.

Meer informatie over Slowpitch Softbal? Mail naar sportontwikkeling@knbsb.nl