home » verenigingen » informatie » contributie & heffingen

Contributies en heffingen      

Op deze pagina vindt u informatie over bondscontributie, sponsorheffingen, behandelingskosten en verschillende administratieve heffingen vanuit de Reglementen van Wedstrijden die binnen de KNBSB van toepassing zijn.

Algemeen Reglement KNBSB artikel 23 lid 11

  • Contributies en overige bijdragen KNBSB
  • Contributies: Besluit bondsraad KNBSB 3 oktober 2016
  • Overige heffingen: Besluit bondsraad KNBSB 10 december 2016 
  • Contributieheffing voor 2017 is inclusief € 1,15 voor collectieve KNBSB verzekeringen.
  • Wie moet binnen een vereniging als lid geregistreerd staan? 

Conform het bepaalde in dit artikel worden alle bedragen ter zake van contributies en heffingen elk jaar automatisch aangepast op basis van het door het CBS per oktober vastgestelde indexcijfer prijzen.
 

Indexcijfer 2015 (1/10): 100,41
Indexcijfer 2016 (1/10): 100,83
Mutatie 0,42
Percentage: 0,42%

bondsContributie

Bondscontributie 2016
(Incl verz.)
2017
(incl. verz.)
Senioren (vanaf 18 jaar)                                  € 57,65 € 60,55
Jeugd (10 t/m 17 jaar)     € 25,10 € 26,35
Jeugd (t/m 9 jaar) inclusief BeeBall € 14,80 € 15,55
Recreanten / Slowpitch / G-Honkbal € 29,90 € 31,40
Niet spelende leden € 17,50 € 18,40
Dubbele leden (toeslag) - vanaf 18 jaar € 12,35*  € 12,95*
Dubbele leden (toeslag) - 10 t/m 17 jaar € 12,35* € 13,00*
Dubbele leden (toeslag) - t/m 9 jaar € 12,35* € 12,95*

* verzekering niet van toepassing

Sponsorheffingen

Sponsorheffingen 2016   2017
Hoofdklasse HB € 2.808,00 € 2.820,00
Overgangsklasse HB € 1.053,00 € 1.058,00
Hoofdklasse SB-D en SB-H € 529,00 € 532,00
Overgangsklasse SB-D en 1e klasse SB-H € 352,00 € 354,00
Alle overige klassen € 352,00 € 354,00

Behandelingskosten

Commissie strafzaken 2016 2017
Behandeling strafzaak € 52,00 € 53,00
Behandeling strafzaak met hoorzitting € 104,00 € 105,00
Behandeling klachtzaak € 104,00 € 105,00

 

Commssie van Beroep Strafzaken 2016 2017
Behandeling beroepszaak € 104,00 € 105,00
Behandeling klachtzaak € 104,00 € 105,00

 

Instituut Sport Rechtzaak 2016 2017
Behandeling dopingszaak Tarief ISR Tarief ISR
Behandeling seksuele intimidatiezaal Tarief ISR Tarief ISR

 

Adviescommissie Geschillen 2016 2017
Behandeling zaak € 156,00 € 157,00

administratieve heffingen

Vanuit de diverse Reglementen van Wedstrijden kunnen administratieve heffingen aan een vereniging worden opgelegd. Klik hier voor een directe link naar het document met de hoogtes van de verschillende administratieve heffingen.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook