Oprichten van een vereniging

Bezint eer ge begint! Dat geldt zeker voor het oprichten van een vereniging. Bedenk dat het veel tijd en energie kost. Vraag u daarom af waarom u een vereniging wilt oprichten. Wilt u competitie gaan spelen? Informeer bij het bondsbureau en de clustermanager van uw regio welke mogelijkheden er zijn om u bij uw plannen te helpen. Wanneer u voor u zelf duidelijk hebt dat u een vereniging wilt oprichten, moeten uw ideeën vorm krijgen. Belangrijk is om anderen op de hoogte te brengen van uw plannen.

U moet een groep enthousiastelingen om u heen verzamelen. Onderstaande artikelen kunnen u helpen bij het oprichten van een vereniging.

Richtlijnen voor het oprichten van een vereniging

In dit document worden de zaken doorlopen die belangrijk zijn voor het oprichten van een vereniging. Klik hier om de richtlijnen te downloaden.

Voorbeeld documenten