Aanmelden Bijeenkomst 18 januari 2023

Bijeenkomst ledenbindingsmodel 18 januari

Op woensdag 18 januari organiseert de KNBSB de derde online bijeenkomst voor leden en bestuurders van verenigingen die mee willen en kunnen denken over een nieuw ledenbindingsmodel. Aanvang 20.00 uur. Maatschappelijke trends en ontwikkelingen hebben invloed op het sportlandschap. Jaarlijks zien wij dat het werven van nieuwe leden goed gaat, maar aan de achterkant blijven er veel leden vertrekken. Met de uitkomsten van de exit enquêtes en jullie ervaringen als verenigingsbestuurders willen wij samen op zoek naar oplossingen om leden langer te behouden zodat we de achterdeur dicht kunnen houden. Praat jij mee?

*
*
*
*