Grensoverschrijdend gedrag

Als bestuurder wil je de zaken binnen je sportvereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Je wilt tenslotte een situatie scheppen waarin sporters volop tot hun recht kunnen komen. Daarbij hoort dat je maatregelen neemt om grensoverschrijdend gedrag, in alle verschijningsvormen, te voorkomen en om voorbereid te zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

 

Jaarlijks komen verschillende zaken van Seksuele Intimidatie maar ook andere vormen van grensoverschrijdend gedrag voor in de sport. Je kunt daarbij denken aan pesten, discriminatie, geweldpleging of overmatig drankgebruik, maar ook aan matchfixing, het gebruik van doping, drugs of soms het veroorzaken van eetstoornissen of andere psychische klachten. Sommige zaken zijn voor buitenstaanders zichtbaar maar er vinden ook veel incidenten plaats buiten het oog van omstanders. Denk hierbij aan één op één situaties maar ook aan het versturen van mails of het zoeken van rechtstreeks contact via internet (denk bijv. aan Skype). Een aantal zaken blijven alleen in een kleine kring van de direct betrokkenen bekend.

Het behoeft geen toelichting dat de gevolgen voor slachtoffers en betrokken familieleden of vrienden vaak groot is. De gevolgen kunnen echter nog groter worden wanneer de zaak ongewenst in de media terecht komt of wanneer door bijv. social media de aandacht op een kwestie wordt gevestigd. Hoe zorgvuldig de direct betrokkenen zelf ook met de zaak om willen gaan, de wijze waarop een verhaal door (social) media naar buiten komt heb je niet in hand. Voor de sport geldt dat we iedere zaak van grensoverschrijdend gedrag er één teveel vinden! De sport moet dan ook alle mogelijke maatregelen nemen om dat te voorkomen.

 

Gerelateerde documenten

Onderstaand vindt u documenten met nuttige informatie voor honkbal- en softbalverenigingen die actief aan de slag willen  om grensoverscheidend gedrag tegen te gaan.

 

Zit je ergens mee?