Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid & Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar oplevert voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Wist je dat een VOG voor vrijwilligers van sportverenigingen volledig gratis is?

Waarom een VOG voor verenigingsvrijwilligers?

Een VOG vragen van vrijwilligers is één van de maatregelen die een honkbal- en softbalvereniging kan nemen om de kans op bijvoorbeeld seksuele intimidatie of criminaliteit te verkleinen. Want helaas komt het voor dat mensen misbruik maken van hun positie binnen een vereniging. Een VOG is daarom in verschillende gevallen nodig; bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin men werkt met vertrouwelijke gegevens, jeugdleden of geld. Steeds meer sportverenigingen vragen dan ook een VOG van hun vrijwilligers. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen. Het vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan een aan deze fout gerelateerde functie binnen de honkbal- en softbalvereniging kan uitoefenen.

Hoe kan een VOG aangevraagd worden?

Het aanvragen van de VOG is eenvoudig. Voldoet jouw verenigingen aan de voorwaarden? Dan ben je 5 stappen verwijderd van een gratis VOG voor de verenigingsvrijwilligers:

1. Meld je vereniging aan op www.gratisvog.nl
Voer de gegevens van je vereniging in. Om in aanmerking te komen voor de gratis VOG regeling moet de vereniging preventief beleid hebben; denk aan gedragsregels, een duidelijk aannamebeleid en het hebben van een vertrouwenscontactpersoon. De aanvraag wordt beoordeeld door NOC*NSF en uiterlijk acht weken na de aanvraag ontvang je hierover bericht.

2. Vraag e-Herkenning aan
Mag jouw vereniging gebruik maken van de regeling? Dan vraag je e-Herkenning aan. Dit kun je vergelijken met een DigiD, maar dan voor organisaties. Voor de VOG-aanvraag is betrouwbaarheidsniveau EH1 voldoende. Er zijn diverse aanbieders van e-Herkenning; via Connectis is dit volledig gratis. 

3. VOG klaarzetten
Via deze link kunt je de VOG voor de desbetreffende vrijwilliger in gang zetten. Hier vul je de naam en het e-mailadres van de vrijwilliger in en je geeft aan waarop hij of zij gescreend moet worden. Vervolgens krijgt de vrijwilliger op het opgegeven e-mailadres een link om de rest van de gegevens in te vullen en akkoord te geven.

4. De vrijwilliger vult het formulier online in
De vrijwilliger die gescreend wordt logt in met DigiD, vult de gegevens aan en geeft akkoord. De screening wordt nu uitgevoerd. Wordt de VOG-aanvraag goedgekeurd, dan ligt de VOG binnen enkele dagen bij de vrijwilliger op de deurmat.

5. VOG inleveren bij de vereniging
De vrijwilliger levert de VOG in bij de vereniging.

Wist je dat je als vereniging de registratie van de VOG’s eenvoudig kunt bijhouden in Sportlink Club?

Meer informatie over VOG

Voor meer informatie kun je terecht bij Justis (ministerie van Veiligheid en Justitie) of NOC*NSF. Ook kun je contact opnemen met de KNBSB.