home » verenigingen » ondersteuning » vertrouwenscontactpersonen

Vertrouwenscontactpersonen

Vertrouwenscontactpersoon op de vereniging
Binnen een vereniging zijn de scheidingslijnen vaak dun. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waar leden zich ongemakkelijk bij voelen. En sommige situaties zijn nu eenmaal ook moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit.

Het kan dan prettig zijn wanneer een vereniging een vertrouwenscontactpersoon heeft. De vertrouwenscontactpersoon kan een luisterend oor zijn en helpen bij het zoeken naar een oplossing. Vraag binnen uw vereniging naar de aanwezigheid van een vertrouwenscontactpersoon.

Voor alle vertrouwenscontactpersonen worden jaarlijks diverse bijeenkomsten en workshops georganiseerd door NOC*NSF om ervaringen te delen en kennis te vergaren.

Vertrouwenscontactpersonen KNBSB
Voor alle leden van de KNBSB en andere betrokkenen zijn  vertrouwenscontactpersonen bereikbaar. U kunt contact met hen opnemen over persoonlijke dillemma's, vervelende ervaringen of andere afwijkingen van de omgangregels, waarden en normen in onze sporten. Ook kun u bij hen terecht om overtredingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie te melden. Gesprekken met een vertrouwenscontactpersoon zijn altijd vertrouwelijk.

Wilt u contact opnemen met een van onze vertrouwenscontactpersonen?

Annie Kerkhof
ahkerkhof@kpnplanet.nl
06-25083751
Of neem contact op via het KNBSB-contactformulier

Walter Wallé
walter2@quicknet.nl
06-23982568
0223-631719
Of neem contact op via het KNBSB-contactformulier

Bekijk ook de gedragscodes KNBSB

Vertrouwenspunt Sport NOC*NSF
Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee?

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook