home » verenigingen » opleidingen » academie voor sportkader (ask)

De Academie voor Sportkader (ASK) maakt onderdeel uit van de unit Sportontwikkeling bij NOC*NSF en is in 2006 voor en door sportbonden opgericht. Door de professionalisering van sport ontstond er een grotere behoefte aan beter en meer opgeleid sporttechnisch, bestuurlijk en arbitraal kader. De ASK organiseert sportoverstijgende opleidingen op allerlei gebieden, zoals bijvoorbeeld: vertrouwenspersoon, sporters met gedragsproblematiek, themagericht trainen en coachen van pubers, trainen en coachen van jongeren met autisme, etc.
Voor meer informatie, bezoek de website van de Academie voor Sportkader

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook