home » verenigingen » sportontwikkeling » visie op jeugd

Visie op jeugd

Het Long Term Athletic Development Program (LTAD) is een raamwerk van de meest recente wetenschappelijke inzichten in motorische ontwikkeling en motorisch leren. In deze publicatie met de titel “Visie op Jeugd” legt de KNBSB een verbinding tussen het LTAD enerzijds en trainingsinhoud, methodiek en trainingsorganisatie anderzijds. De inhoud is specifiek gericht op jeugdleden.

“Visie op jeugd” is geschreven voor verenigingscoördinatoren en ervaren trainers en coaches. Het vormt een goed technisch uitgangspunt voor het jeugdplan van uw vereniging. Om het geheel leesbaar te houden verwijzen wij, voor de technische achtergrond, naar de technische handboeken van de KNBSB-opleidingen. Op onderdelen die specifieke aandacht verdienen, zullen wij dieper ingaan.

De publicatie is een 'open' document, dat wil zeggen dat zodra er nieuwe inzichten zijn de publicatie zal worden ververst. Let dus goed op de versienummers. Voorstellen m.b.t. taal of opmaak kunnen ten allertijde gestuurd worden naar communicatie@knbsb.nl.

Downloads:
Visie op Jeugd deel 1: Het maken van een jeugdplan (v1.0)
Visie op Jeugd deel 2: Motorische ontwikkeling en motorisch leren (v1.1)
Visie op Jeugd deel 3: Trainershandboek "FUNdamentals" (v1.0)
Visie op Jeugd deel 4: Trainershandboek "Learn to Train" (v1.0)
Visie op Jeugd deel 5: Trainershandboek "Train to Train" (v1.0)
Visie op Jeugd deel 6: Trainershandboek "Learn to Compete" (v1.0)

Visie op Jeugd - Trainingskaarten

Losse documenten:
Bijlage: Overzicht LTAD
Bijlage: Observatieplannen
Bijlage: Duizendpoot

Presentaties:
Regionale presentatie Visie op Jeugd najaar 2015

 

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook