home » competitie » reglementen » teamformulier

Teamformulier

Met ingang van seizoen 2017 verdwijnen de negentalopgaven in alle klassen. Voor de Honkbal Topsport en Softbal Topsport wordt voortaan met het teamformulier gewerkt. Alle overige klassen hebben geen enkele vorm van opgave meer. Wel gelden nog verbindende voorwaarden bij een x-aantal gespeelde wedstrijden. Dit is ook zo opgenomen in de verschillende Reglementen van Wedstrijden. Hieronder leest u een ingekorte versie van de informatie die ook in het Reglement van Wedstrijden staat evenals de teamformulieren. 

Honkbal Topsport

Teamformulier
Een vereniging moet het bondsbureau van de KNBSB uiterlijk 7 x 24 uur voor de aanvang van de Hoofdklasse- of Overgangsklasse-competitie in het bezit stellen van een ‘Teamformulier’ met:
i. een schriftelijke opgave (onderdeel Roster) met maximaal 30 spelers; ii. een schriftelijke opgave (onderdeel Staf) van de stafleden.
iii. De KNBSB stelt een standaard invulbaar Teamformulier ter beschikking.

Bij nalatigheid het hiervoor bedoelde Teamformulier tijdig te verstrekken, krijgt de desbetreffende vereniging een administratieve heffing opgelegd.

Tijdens het competitiejaar mogen personen aan het Teamformulier worden toegevoegd of van het Teamformulier worden verwijderd. Het maximaal aantal van 30 spelers op het Roster blijft van toepassing.

Uiterlijk 2 x 24 uur voor het aanvangstijdstip van een competitiewedstrijd kan een vereniging een of meerdere wijzigingen in het Teamformulier aanbrengen. De vereniging moet daarvoor een nieuwe versie van het Teamformulier aan het bondsbureau van de KNBSB aanleveren onder opgave van de wijzigingen.

Formulier
Het juiste formulier is hier te downloaden.
Het ingevulde formulier kunt u e-mailen naar competitie@knbsb.nl.

Softbal DAMES Topsport

Teamformulier
Een vereniging moet het bondsbureau van de KNBSB uiterlijk 7 x 24 uur voor de aanvang van de GL- of SL-competitie in het bezit stellen van een Teamformulier met:
i. een schriftelijke opgave (onderdeel Roster) met maximaal 25 speelsters;
ii. een schriftelijke opgave (onderdeel Staf) van de stafleden.

De KNBSB stelt een standaard invulbaar Teamformulier ter beschikking. Bij nalatigheid het hiervoor bedoelde Teamformulier tijdig te verstrekken, krijgt de desbetreffende vereniging een administratieve heffing opgelegd.

Tijdens het competitiejaar mogen speelsters aan het Roster worden toegevoegd of van het Roster worden verwijderd. Het maximaal aantal van 25 speelsters blijft van toepassing.

Uiterlijk 2 x 24 uur voor het aanvangstijdstip van een competitiewedstrijd kan een vereniging een of meerdere wijzigingen in het Teamformulier aanbrengen. De vereniging moet daarvoor een nieuwe versie van het Teamformulier aan het bondsbureau van de KNBSB aanleveren onder opgave van de wijziging(en)

Formulier
Het juiste formulier is hier te downloaden.
Het ingevulde formulier kunt u e-mailen naar competitie@knbsb.nl.

Wedstrijdsport

Geen formulieren meer nodig
Aangezien er geen negentalopgaven meer gebruikt worden zijn er voor de Wedstrijdsport teams geen extra formulieren meer om in te vullen. Er wordt wel gelet op het aantal gespeelde wedstrijden per speler of speelster. In het Reglement van Wedstrijden is te vinden na hoeveel gespeelde wedstrijden een speler/speelster niet meer gerechtigd is lager uit te komen.

KNBSB NOC*NSF
Twitter YouTube Facebook