Teamformulier

Hoofdklasse en Golden League: Eenmalig inleveren teamformulier

Voor de teams spelend in de Honkbal Hoofdklasse en Fastpitch Softbal Dames Golden League geldt de verplichting om voorafgaand aan het seizoen eenmalig een Teamformulier in te leveren ten behoeve van de inrichting van de Play-by-Play. De KNBSB stelt hiervoor een standaard Teamformulier ter beschikking (zie onderaan). Dit formulier moet uiterlijk 7 x 24 uur voor de aanvang van de eerste competitiewedstrijd bij Competitiezaken zijn aangeleverd.

Een vereniging die tijdens het competitiejaar een speler in een competitiewedstrijd wil opstellen die niet op het oorspronkelijk ingediende Teamformulier stond, dan moet de vereniging dit uiterlijk 30 minuten voor aanvang van die competitiewedstrijd via het line-upformulier bij de official scorer melden ten behoeve van de verwerking in Play-by-play.

 

Basisversie Teamformulier

De basisversie van het Teamformulier is hier te downloaden.
Het ingevulde formulier kunt u e-mailen naar competitie@knbsb.nl.

 

Geen actueel teamformulier meer bijhouden

Er is verder geen verplichting meer gedurende het seizoen een actueel Teamformulier bij het Bondsbureau aan te houden. Een vereniging blijft verantwoordelijk dat de personen die aan een wedstrijd deelnemen aan de bepalingen in het Reglement van Wedstrijden voldoen. 

 

Geen negentalopgave meer

Aangezien er geen negentalopgaven meer gebruikt worden zijn er voor de Verenigingsport-teams geen extra formulieren meer om in te vullen. Er wordt wel gelet op het aantal gespeelde wedstrijden per speler of speelster. In het Reglement van Wedstrijden is te vinden na hoeveel gespeelde wedstrijden een speler/speelster niet meer gerechtigd is lager uit te komen.

 

Geen buitenlandse verklaring nodig

Met ingang van seizoen 2018 hebben Topsport- en Wedstrijdsportverenigingen geen verplichting meer een goedkeurende verklaring van de buitenlandse federatie in te sturen voor een speler/speelster die in het lopende competitiejaar en/of in het voorgaande competitiejaar in een niet door de KNBSB uitgeschreven competitie speelt of heeft gespeeld. De Kolommen Honkbal, Softbal en Breedtesport hebben geconstateerd dat vanuit de internationale federaties geen verplichting (meer) bestaat deze regeling in stand te houden.