Strafzaken 2022

Inwerkingtreding

Zaaknummer Gedaagde is lid van Status Uitspraak Kosten Behandeld
2022-01K Quick Amersfoort Uitspraak CS

De commissie heeft op 20 april 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 3 wedstrijden onvoorwaardelijk heeft gespeeld.

Wegens:

  • Het maken van ongepaste opmerkingen tegen de scheidsrechter (Je moet me niet elke keer fucking naaien aan de buitenkant.). Feitcode 2.
  • Rekening is gehouden met het tuchtrechtelijke verleden van gedaagde.

Gedaagde heeft geen verweer ingediend. De commissie is ervan uitgegaan dat van verweer afgezien is.

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-02 Hoofddorp Pioniers Uitspraak CS

De commissie heeft op 20 april 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 2 wedstrijden onvoorwaardelijk heeft gespeeld.

Wegens het niet opvolgen van een verzoek van de scheidsrechter om in de dug-out plaats te nemen. Feitcode 25.

Gedaagde heeft geen verweer ingediend. De commissie is ervan uitgegaan dat van verweer afgezien is.

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-03 Kinheim Uitspraak CS

De commissie heeft op 20 april 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 12 (twaalf) wedstrijden onvoorwaardelijk heeft gespeeld.
Gezien de zwaarte van de overtreding heeft een in te stellen beroep geen schorsende werking.

Wegens het geven van een kopstoot aan de plaatscheidsrechter waarbij deze geraakt is. Feitcode 13.

Gedaagde heeft geen verweer ingediend. De commissie is ervan uitgegaan dat van verweer afgezien is.

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-04 Piratas (KNBSB Slowpitch) Uitspraak CS

De commissie heeft op 28 april 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan 3 (drie) bindende wedstrijden van het Slowpitch Softbal-team van Piratas in de COED Slowpitch Softbal-competitie.

Wegens het beledigen van de scheidsrechter (mongool) en het demonstratief wegwerpen van de knuppel. Feitcodes 2 en 21.

€ 113,75

P.B. Bokern (voorzitter), J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.

2022-05K Piratas (KNBSB Slowpitch) Uitspraak CS en CvBS

Uitspraak Commissie Strafzaken:
De commissie heeft op 28 april 2022 besloten:

  • Piratas als schuldige aan te wijzen voor het staken van de wedstrijd.
  • Piratas verliest de wedstrijd met 2-0 en krijgt een boete van € 50,00 opgelegd.

Wegens:

  • Het gedrag van de spelers en coach van Piratas na de verwijdering van een van hun spelers.
  • De scheidsrechter voelde zich bedreigd en wilde daardoor niet verder spelen.

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken:
De CvBS ziet zich voor de vraag gesteld of het reglement Reglement van Wedstrijden Verenigingssport 2022 (RvWV) op de wedstrijd van toepassing is. Het Reglement van Wedstrijden Slowpitch Softbal Mixed League (RvWSSML) bepaalt dat voor wedstrijden in de slowpitch Softbal Mixed League het RvWV van toepassing is, tenzij daar in het RvWSSML van wordt afgeweken.

De CvBS concludeert dat beide reglementen niet van toepassing zijn op de wedstrijd nu:

  • Het RvWSSML bepaalt in artikel 5 dat de competities worden gespeeld op zes specifieke speelmomenten. Deze wedstrijd valt niet binnen één van die speelmomenten;
  • Blijkens artikel 1.1. van de RvW mogen aan de competities alleen aangesloten verenigingen deelnemen die volgens de Statuten van de KNBSB als vereniging zijn toegelaten. Nu sprake is van wedstrijden tussen spelers die lid zijn van een ‘fictieve vereniging’ is van een competitie als bedoeld in het RvW dus geen sprake.

Indien het RvW wel van toepassing zou zijn, Piratas als schuldige zou worden aangewezen en een boete zou worden opgelegd, dan is het bovendien de vraag hoe die straf tenuitvoer zou moet worden gelegd. Piratas is immers geen vereniging.

De commissie heeft op 9 februari 2023 besloten dat de zaak niet-ontvankelijk is.

€ - Commissie Strafzaken:
P.B. Bokern (voorzitter), J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.

Commissie van Beroep Strafzaken:
mr. A. Stevens (voorzitter, N.A,J, v.d. Kamer (secretaris) en de leden W.P. van Geijlswijk , mr. T. Felix en S.M. Nijpels.
2022-06 Quick Amersfoort Uitspraak CS

De commissie heeft op 28 april 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 3(drie) wedstrijden heeft gespeeld. Bij het bepalen van de strafmaat is rekening gehouden met het tuchtrechtelijke verleden van gedaagde (2021-01).

Wegens het beledigen van de scheidsrechter (mongool). Feitcode 2.

Gedaagde heeft geen verweer ingediend. De commissie gaat er vanuit dat van verweer is afgezien.

€ 113,75

P.B. Bokern (voorzitter), J. van der Heijden en mr. B. Nijhof.

2022-07 Quick Amersfoort Uitspraak CS

De commissie heeft op 4 mei 2022 besloten dat de door de scheidsrechter genomen maatregel als voldoende wordt geacht.

Wegens agressieve houding en taalgebruik ten opzichte van de scheidsrechter. Feitcode 2.

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde en L.A. Meijer.
2022-08K Dutch Dragons (KNBSB Slowpitch Softbal) Uitspraak CS

De commissie heeft op 4 mei 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan 3 (drie) bindende wedstrijden van het Slowpitch Softbal-team van Dutch Dragons in de COED Slowpitch Softbal-competitie.

Wegens het bij herhaling leveren van (fel) commentaar op feitelijke beslissingen van de scheidsrechter. Feitcode 2.

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde en L.A. Meijer.
2022-09 Onze Gezellen Uitspraak CS

De commissie heeft op 4 mei 2022 besloten dat de door de scheidsrechter genomen maatregel voldoende wordt geacht.

Wegens commentaar op de leiding. Feitcode 2.

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde en L.A. Meijer.
2022-10 Amsterdam Pirates Uitspraken CS en CvBS Uitspraak Commissie Strafzaken:
De commissie heeft op 11 mei 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 2(twee) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens commentaar op de leiding na een niet geaccepteerde feitelijke beslissing bevestigd na overleg. Feitcode 2.

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken:
De commissie heeft op 30 juni 2022 besloten de uitspraak van de Commissie Strafzaken te vernietigen en appellant het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste honkbalteam van uw vereniging 1 (één) wedstrijd heeft gespeeld.

Wegens commentaar op de scheidsrechter. Feitcode 2.
 € 170,50  Commissie Strafzaken:
P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.

Commissie van Beroep Strafzaken:
W.P. van Geijlswijk (plv. voorzitter), N.A.J.  van de Kamer (secretaris) en  de leden S.M. Nijpels en mr. T. Felix.
2022-11 Amsterdam Pirates Uitspraak CS

De commissie heeft op 4 mei 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede Honkbalteam van uw vereniging 3 (drie) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens commentaar op de leiding alsmede het beledigen van de scheidsrechter. Feitcode 2 en 3.

Gedaagde heeft geen verklaring ingestuurd. De commissie gaat er vanuit dat gedaagde afziet van verweer.

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde en L.A. Meijer.
2022-12 Neptunus Uitspraak CS

De commissie heeft op 4 mei 2022 besloten dat de door de scheidsrechter genomen maatregel voldoende wordt geacht.

Wegens het niet opvolgen van een reglementaire opdracht van de scheidsrechter. Feitcode 25.

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde en L.A. Meijer.
2022-13 Twins Uitspraak CS

De commissie heeft op 4 mei 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 2 (twee) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens commentaar op de leiding. Feitcode 2.

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde en L.A. Meijer.
2022-14 Amsterdam North Stars Uitspraak CS

De commissie heeft op 11 mei 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 4 (vier) wedstrijden heeft gespeeld.


Wegens herhaaldelijk commentaar op een feitelijke beslissing en het bedreigen van de scheidsrechter. Feitcodes 2 en 4.

Gedaagde heeft geen verweer ingediend. De commissie is ervan uitgegaan dat van verweer afgezien is.

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-15 Neptunus Uitspraak CS De commissie heeft op 11 mei 2022 besloten dat de door de scheidsrechter genomen maatregel voldoende wordt geacht.

Wegens commentaar op een feitelijke beslissing. Feitcode 2.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-16 The Herons Uitspraak CS De commissie heeft op 11 mei 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 2 (twee) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens beledigend commentaar op een feitelijke beslissing. Feitcode 2.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-17K Bears Uitspraak CS De commissie heeft op 18 mei 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 1 (één) wedstrijd heeft gespeeld.

Wegens commentaar op de leiding na een feitelijke beslissing. Feitcode 2.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-18K Bears Uitspraak CS De commissie heeft op 18 mei 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 1 (één) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens commentaar op de leiding na een feitelijke beslissing. Feitcode 2.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-19 HSCN Uitspraak CS De commissie heeft op 18 mei 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbal U21-team van uw vereniging 2 (twee) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens commentaar op de scheidsrechter na een feitelijke beslissing en niet (direct) verlaten van het veld. Feitcodes 2 en 25.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-20K Flying Petrels Uitspraak CS De commissie heeft op 18 mei 2022 besloten:
  • Flying Petrels als schuldige aan te wijzen voor het staken van de wedstrijd.
  • Flying Petrels verliest de wedstrijd met 2-0 en krijgt een boete van € 50,00 opgelegd.

Uit de verklaringen van de wedstrijdofiicials maakt de commissie op dat Flying Petrels niet verder wilde spelen en derhalve schuldig is aan het staken van de wedstrijd.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-21 Flying Petrels Uitspraak CS De commissie heeft op 18 mei 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 2 (twee) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens volhardend commentaar op de scheidsrechter na een feitelijke beslissing. Feitcode 2.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-22 Flying Petrels Uitspraak CS De commissie heeft op 18 mei 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 2 (twee) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens het maken van een beledigende opmerking naar de scheidsrechter. Feitcode 2.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-23 Storks Uitspraak CS en CvBS en CS

Uitspraak Commissie Strafzaken:
De commissie heeft op 25 mei 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het HB U21-2 Honkbalteam van uw vereniging 3 (drie) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens ongepast gedrag tegen en het beledigen van de scheidsrechter. Feitcode 2.

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken:
De commissie heeft op 20 november 2022 geconcludeerd dat de stukken die op de zaak betrekking hebben niet (volledig) bij het behandelen van de zaak door de CS in eerste aanleg beschikbaar waren. Op basis van artikel 26 van het tuchtreglement wordt de zaak terugverwezen naar de CS teneinde de zaak opnieuw te behandelen met inachtneming van het verweerschrift.

Hernieuwde uitspraak Commissie Strafzaken:
De commissie heeft op 30 maart 2023 besloten:
Het verweerschrift heeft niet tot een nadere zienswijze van de commissie geleid. Daarom heeft de commissie ook nu besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het HB U21-2 Honkbalteam van uw vereniging 3 (drie) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens ongepast gedrag tegen de scheidsrechter alsmede het door de scheidsrechter ervaren beledigen van hem (FC2).

€ 113,75

Commissie Strafzaken:
P.B. Bokern (voorzitter), mr. P.C. Guds, , H.A. van der Linde en L.A. Meijer.

Commissie van Beroep Strafzaken:
mr. A. Stevens (voorzitter), N.A,J, v.d. Kamer (secretaris) en de leden W.P. van Geijlswijk , mr. T. Felix en S.M. Nijpels

Commissie Strafzaken:
P.B. Bokern (voorzitter), H.A. van der Linde, M. Evers, J. van der Heijden, E. Gooijer en L.A. Meijer.

2022-24 ROEF! Uitspraak CS De commissie heeft op 25 mei 2022 besloten dat de door de scheidsrechter genomen maatregel door de commissie voldoende geacht wordt.

Wegens het leveren van commentaar op de leiding. Feitcode 2.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde en L.A. Meijer.
2022-25 DSS/Kinheim Uitspraak CS De commissie heeft op 2 juni 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede Honkbalteam (H2) van uw vereniging 2 (twee) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens herhaaldelijk commentaar op een feitelijke beslissing. Feitcode 2.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-26 Amsterdam Pirates Uitspraak CS De commissie heeft op 2 juni 2022 besloten uhet recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 2 (twee) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens minachtend gedrag naar de scheidsrechter na een feitelijke beslissing. Feitcode 2.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-27 RCH-Pinguins Uitspraak CS De commissie heeft op 2 juni 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 3 (drie) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens het beledigen van de scheidsrechter. Feitcode 2.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.

2022-28

Sparks Haarlem

Uitspraak CS en CvBS

Uitspraak Commissie Strafzaken:
De commissie heeft op 8 juni 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 3 (drie) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens commentaar op de leiding en het niet opvolgen van een opdracht van de scheidsrechter. Feitcode 2 en 25.

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken:
De commissie heeft op 30 juni 2022 besloten de uitspraak van de Commissie Strafzaken te vernietigen en appellant het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste honkbalteam van uw vereniging 2 (twee) wedstrijden heeft gespeeld, waarvan 1 (één) wedstrijd voorwaardelijk wordt opgelegd, met een proeftijd van 1 (één) jaar.

Wegens commentaar op de scheidsrechter (feitcode 2) en het niet voldoen aan een reglementaire opdracht van de scheidsrechter (feitcode 25).

€ 170,50

Commissie Strafzaken:
P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.

Commissie van Beroep Strafzaken:
W.P. van Geijlswijk (plv. voorzitter), N.A.J. van de Kamer (secretaris) en mr. T. Felix.

2022-29K

Sparks Haarlem en Neptunus

Uitspraak CS

De commissie heeft op 8 juni 2022 besloten:
• Sparks Haarlem als schuldige aan te wijzen voor het staken van de wedstrijd.
• Sparks haarlem verliest de wedstrijd met 2-0 en krijgt een boete van € 50,00 opgelegd.

Uit ontvangen verklaringen van o.a. de wedstrijd oficials maakt de commissie op dat Sparks weigerde de opdracht van de scheidsrechter om de gediskwalificeerde speler te verwijderen uit te voeren en is derhalve schuldig aan het staken van de wedstrijd.

€ 113,75

P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.

2022-30

Wassenaar

Uitspraak CS

De commissie heeft op 9 juni 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 7 (zeven) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens ongepaste opmerkingen tegenover de werper van de tegenpartij gevolgd door fysiek geweld. Feitcode 2 en 13.

€ 113,75

P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.

2022-31

Hoofddorp Pioniers

Uitspraak CS

De commissie heeft op 8 juni 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede  Honkbalteam (H2) van uw vereniging 3 (drie) wedstrijden heeft gespeeld, waarbij een eventueel in beroep gaan de straf niet opschort.

Wegens fysiek geweld tegen een honkloper na geprovoceerd te zijn door deze. Feitcode 13.

€ 113,75

P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.

2022-32K

Wassenaar en Hoofddorp Pioniers

Uitspraak CS

De commissie heeft op 8 juni 2022 besloten:
• Wassenaar als schuldige aan te wijzen voor het staken van de wedstrijd.
• Wassenaar verliest de wedstrijd met 2-0 en krijgt een boete van € 50,00 opgelegd.

De loper op het 1e honk van de vereniging Wassenaar provoceerde de werper van Hoofddorp waarna er een escalatie plaatsvond in een benchclearing brawl waardoor de wedstrijd gestaakt moest worden. De oorzaak van dat staken ligt dan ook volgens de commissie bij Wassenaar.

€ 113,75

P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.

2022-33

Jeka

Uitspraak CS

De commissie heeft op 15 juni 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging Jeka een (1) wedstrijd heeft gespeeld.

Wegens commentaar op de wedstrijdleiding. Feitcode 2.

€ 113,75

P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.

2022-34

HCAW

Uitspraak CS

De commissie heeft op 15 juni 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het vierde Honkbalteam van uw vereniging HCAW twee (2) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens commentaar op de leiding en niet voldoen aan opdracht scheidsrechter. Feitcode 2 en 25.

€ 113,75

P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.

2022-35

Red Caps

Uitspraak CS

De commissie heeft op 15 juni 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging Red Caps 1 (een) wedstrijd heeft gespeeld.

Wegens commentaar op een feitelijke beslissing. Feitcode 2.

€ 113,75

P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-36 Royals Uitspraak CS De commissie heeft op 7 juli 2022 besloten: De commissie spreekt gedaagd vrij van het ten laste gelegde.

Wegens het maken van aanmerkingen op de leiding.
€ -   Mr. P.C. Guds, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.

2022-37

DSS/Kinheim

Uitspraak CS

De commissie heeft op 24 juni 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging DSS/Kinheim 1 (een) wedstrijd heeft gespeeld.

Wegens het niet voldoen aan een opdracht van de scheidsrechter. Feitcode 25.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.

2022-38

WSB

Uitspraak CS

De commissie heeft op 29 juni 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 2 (twee) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens het beledigen van de scheidsrechter. Feitcode 2.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-39 BSC Almere Uitspraak CS De commissie heeft op 7 juli 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 3 (drie) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens het leveren van commentaar alsmede het beledigen van de scheidsrechter Feitcode 3. 
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, en L.A. Meijer.

2022-40

HCAW

Uitspraak CS

De commissie heeft op 29 juni 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 2 (twee) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens commentaar op de scheidsrechter naar aanleiding van een genomen feitelijke beslissing. Feitcode 2. Bij het bepalen van de strafmaat door de commissie is rekening gehouden met het tuchtrechtelijk verleden van gedaagde.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde en L.A. Meijer.

2022-41

HCAW

Uitspraak CS

De commissie heeft op 29 juni 2022 besloten dat de door de scheidsrechter genomen maatregel door de commissie voldoende wordt geacht.

Wegens commentaar op de leiding. Feitcode 2.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde en L.A. Meijer.

2022-42

The Hawks

Uitspraak CS

De commissie heeft op 29 juni 2022 besloten dat de door de scheidsrechter genomen maatregel door de commissie voldoende wordt geacht.

Wegens ongepast gedrag tegen de scheidsrechter. Feitcode 2.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.

2022-43

Hoofddorp Pioniers

Uitspraak CS

De commissie heeft op 29 juni 2022 besloten dat de door de scheidsrechter genomen maatregel voldoende wordt geacht.

Wegens het aan slag staan met een onreglementair slaghout.
€ 113,75

P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.

2022-44 WSB Uitspraak CS De commissie heeft op 7 juli 2022 besloten de zaak te seponeren.

Wegens het niet ontvangen van het  rapport van de scheidsrechter nadat ook een reminder is gestuurd. 
€ -   P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-45K Hitmanics en Nieuwegein Diamonds Uitspraak CS De commissie heeft op 7 juli 2022 besloten Nieuwegein Diamonds als schuldige aan te wijzen voor het staken van de wedstrijd. Nieuwegein Diamonds verliest de wedstrijd met 2-0 en krijgt een boete van € 50,00 opgelegd.

Uit de ontvangen verklaringen maakt de commissie op dat de coach van Nieuwegein Diamonds weigerde de opdracht van de scheidsrechter, om zich te verwijderen nadat hij het veld uitgestuurd was uit te voeren en is derhalve schuldig aan het staken van de wedstrijd.  
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, H.A. van der Linde, L.A. Meijer, mr P. Guds en mr. B. Nijhof.
2022-46 Quick Amersfoort Uitspraak CS De commissie heeft op 7 juli 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 3 (drie) wedstrijden heeft gespeeld.
Met het tuchtrechtelijke verleden van gedaagde in 2021 en 2022 is rekening gehouden.

Wegens commentaar op de leiding. Feitcode 2. 
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, , H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-47 Quick Amersfoort Uitspraak CS

De commissie heeft op 14 juli 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 2 (twee) wedstrijden heeft gespeeld.


Wegens het niet uitvoeren van een opdracht van de scheidsrechter. Feitcode 25. 

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof. 
2022-48 Nieuwegein Diamonds Uitspraak CS De commissie heeft op 7 juli 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 2 (twee) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens het niet voldoen aan een opdracht van de scheidsrechter. Feitcode 25. 
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, , H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-49 Vennep Flyers Uitspraak CS De commissie heeft op 7 juli 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 3 (drie) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens het maken van zeer ongepaste opmerkingen naar de scheidsrechter. Feitcode 3. 
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-50 UVV Uitspraak CS en CvBS

Uitspraak Commissie Strafzaken:
De commissie heeft op 14 juli 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 3 (drie) wedstrijden heeft gespeeld.
Met het tuchtrechtelijke verleden van gedaagde in 2019 en 2020 is rekening gehouden.

Wegens het beledigen van de scheidsrechter. Feitcode 3.

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken:
De commissie heeft op 14 september 2022 besloten de uitspraak van de Commissie Strafzaken te vernietigen en verwijst de zaak terug naar de Commissie Strafzaken om – met inachtneming van deze uitspraak – opnieuw te behandelen.

€ -

Commissie Strafzaken:
P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde en mr. B. Nijhof.

Commissie van Beroep Strafzaken:
mr. A. Stevens (voorzitter, N.A,J, v.d. Kamer (secretaris) en de leden W.P. van Geijlswijk , mr. T. Felix en S.M. Nijpels.

2022-51 Urban 010 Uitspraak CS De commissie heeft op 14 juli 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam Portland  Poema's/Urban 010 4 (vier) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens het beledigen van de scheidsrechter. Feitcode 3. 
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde en mr. B. Nijhof. 
2022-52 Urban 010 Uitspraak CS De commissie heeft op 14 juli 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam Portland  Poema's/Urban 010 4 (vier) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens het beledigen van de scheidsrechter. Feitcode 3. 
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde en mr. B. Nijhof. 
2022-53K Maastricht en Royals Uitspraak CS De commissie heeft op 20 juli 2022 besloten Royals H2 als schuldige aan te wijzen voor het staken van de wedstrijd.
Royals H2 verliest de wedstrijd met 2-0 en krijgt een boete van € 50,00 opgelegd.

Uit de ontvangen verklaringen maakt de commissie op dat de coach en het team van Royals H2 weigerde verder te spelen.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2022-54 Sparks Haarlem Uitspraak CS De commissie heeft op 20 juli 2022 besloten de zaak te seponeren

Wegens de aanklacht is zo danig vaag dat de commissie geen reden ziet tot verdere behandeling.
€ - P.B. Bokern (voorzitter), mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2022-55K Urbanus en Sparks Haarlem Uitspraak CS De commissie heeft op 20 juli 2022 besloten geen van beide partijen als schuldige aan het staken van de wedstrijd aan te merken. In het belang van de competitie zal deze wedstrijd uitgespeeld moeten worden vanaf het moment van staken.

De commissie vindt de reden waarom de wedstrijd beëindigd is door de scheidsrechter onvoldoende zwaar.
€ - P.B. Bokern (voorzitter), mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2022-56 Sparks Haarlem Uitspraak CS

De commissie heeft op 20 juli 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 1 (een) wedstrijd heeft gespeeld.
Met het tuchtrechtelijk verleden van gedaagde is door de commissie in dit geval geen rekening gehouden.

Wegens ongepast taalgebruik. Feitcode 2.

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2022-57K Twins Oosterhout Uitspraak CS De commissie heeft op 3 augustus 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede Honkbalteam van uw vereniging 1 (een) wedstrijd heeft gespeeld.

Wegens commentaar op de leiding. Feitcode 2.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, H.A. van der Linde en L.A. Meijer.
2022-58 Alcmaria Victrix Uitspraak CS

De commissie heeft op 27 juli 2022 besloten dat de door de scheidsrechter genomen maatregel voldoende wordt geacht.

Wegens het slaan met een onreglementair slaghout. 

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, H.A. van der Linde en L.A. Meijer. 
2022-59 RCH Pinguins Uitspraak CS

De commissie heeft op 10 augustus 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 2 (twee) wedstrijden heeft gespeeld.


Wegens grievend commentaar op de leiding (feitcode 2).
Gedaagde heeft afgezien van het voeren van verweer.

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-60 Amsterdam Pirates Uitspraak CS De commissie heeft op 3 augustus 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 1 (een) wedstrijd heeft gespeeld.

Wegens commentaar op de leiding. Feitcode 2.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds en H.A. van der Linde.
2022-61 RCH Pinguins Uitspraak CS

De commissie heeft op 10 augustus 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 5 (vijf) wedstrijden heeft gespeeld.


Wegens commentaar op de leiding, het niet voldoen aan een opdracht van de scheidsrechter alsmede het bedreigen van de scheidsrechter in woorden (feitcodes 2, 4 en 25).
Met het tuchtrechtelijke verleden van gedaagde in 2020 en 2021 is rekening gehouden.

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-62K DSS/Kinheim Uitspraak CS

De commissie heeft op 10 augustus 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 2 (twee) wedstrijden heeft gespeeld.


Wegens het leveren van commentaar op de leiding (feitcode 2).
Met het tuchtrechtelijke verleden van gedaagde is rekening gehouden.

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-63 Hoofddorp Pioniers Uitspraak CS

De commissie heeft op 24 augustus 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 2 (twee) wedstrijden heeft gespeeld.


Wegens ongepaste opmerkingen op een feitelijke beslissing alsmede beledigende opmerkingen naar de
scheidsrechter (feitcode 2 en 3).

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2022-64 Neptunus Uitspraak CS

De commissie heeft op 17 augustus 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 1 (een) wedstrijd heeft gespeeld.


Wegens commentaar op een feitelijke beslissing (feitcode 2).

€ 113,75

P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.

2022-65 Hoofddorp Pioniers Uitspraak CS

De commissie heeft op 18 augustus 2022 besloten dat de door de scheidsrechter genomen maatregel voldoende wordt geacht.


Wegens commentaar op de leiding (feitcode 2).

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof.
2022-66 Neptunus Uitspraak CS

De commissie heeft op 24 augustus 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 1 (een) wedstrijd heeft gespeeld.


Wegens aanmerkingen op de leiding (feitcode 2).

€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B. Nijhof
2022-67 HCAW Uitspraak CS en CvBS

Uitspraak Commissie Strafzaken:
De commissie heeft op 24 augustus 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 4 (vier) wedstrijden heeft gespeeld.


Wegens aanhoudend commentaar op een feitelijke beslissing, het ongecontroleerd en gefrustreerd wegwerpen van spelmateriaal en onbehoorlijk gedrag (feitcode 2, 17 en 21).

Uitspraak Commissie van Beroep Strafzaken:
De commissie heeft op 6 september 2022 besloten de beslissing van de Commissie Strafzaken te bevestigen.

€ 170,50 Commissie Strafzaken:
P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde en L.A. Meijer.

Commissie van Beroep Strafzaken:
mr. A. Stevens (voorzitter, N.A,J, v.d. Kamer (secretaris) en de leden W.P. van Geijlswijk , mr. T. Felix en S.M. Nijpels.
2022-68K Wyck Lions en UVV Uitspraak CS De commissie heeft op 31 augustus 2022 besloten dat UVV de wedstrijd met 2-0 verliest en een boete van 50 euro krijgt opgelegd.

Wegens: Uit de verklaring van de scheidsrechter maakt de commissie op dat het door hem niet geaccepteerde gedrag van UVV speler(s) reden was om niet verder te spelen. Derhalve is UVV schuldig aan het staken van de wedsstrijd.
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en mr. B.
Nijhof
2022-69 Kennermerland Rabbits Uitspraak CS De commissie heeft op 31 augustus 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het U17 Honkbalteam van uw vereniging 1 (één) wedstrijd heeft gespeeld.

Wegens commentaar op de leiding (feitcode 2).
€ 113,75  P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, H.A. van der Linde en mr. B. Nijhof.
2022-70 UVV Uitspraak CS De commissie heeft op 14 september 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 1 (een) wedstrijd heeft gespeeld. Met het tuchtrechtelijk verleden van gedaagde is rekening gehouden.

Wegens het niet opvolgen van de opdracht van de scheidsrechter (feitcode 25).
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, L. Meijer, H.A. van der Linde en mr. B. Nijhof.
2022-71 DSS Uitspraak CS De commissie heeft op 14 september 2022 besloten dat de door de scheidsrechter genomen maatregel als voldoende wordt geacht.

Wegens commentaar op een feitelijke beslissing van de scheidsrechter (feitcode 2).
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, L. Meijer, H.A. van der Linde en mr. B. Nijhof.
2022-72 Gryphons Uitspraak CS De commissie heeft op 14 september 2022 besloten dat de door de scheidsrechter genomen maatregel als voldoende wordt geacht.

Wegens commentaar op een feitelijke beslissing van de scheidsrechter (feitcode 2).
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, L. Meijer, H.A. van der Linde en mr. B. Nijhof.
2022-73 Amsterdam North Stars Uitspraak CS De commissie heeft op 14 september 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 2 (twee) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens commentaar op feitelijke beslissingen alsmede het niet opvolgen van een opdracht van de scheidsrechter (feitcodes 2 en 25).
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, mr. P.C. Guds, J. van der Heijden, L. Meijer, H.A. van der Linde en mr. B. Nijhof.
2022-74 Cardinals Uitspraak CS De commissie heeft op 28 september 2022 besloten dat de door de scheidsrechter genomen maatregel als voldoende wordt geacht.

Wegens het niet opvolgen van een opdracht van de scheidsrechter (feitcode 25).
€ 113,75 P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers en H.A. van der Linde 
2022-75 RCH Pinguins Uitspraak CS De commissie heeft op 12 oktober 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het tweede Honkbalteam van uw vereniging vier (4) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens commentaar op feitelijke beslissingen en belediging van de scheidsrechter (feitcodes 2 en 3). 
€ 113,75 M. Evers, mr. J. van der Heijden, H.A. van der Linde en L.A. Meijer.
2022-76 The Hawks Uitspraak CS De commissie heeft op 12 oktober 2022 besloten u het recht te ontzeggen deel te nemen aan bindende wedstrijden tot het moment dat het eerste Honkbalteam van uw vereniging 6 (zes) wedstrijden heeft gespeeld.

Wegens het beledigen van de scheidsrechter na een waarschuwing alsmede het fysiek belagen van de umpire. 
€ 113,75 M. Evers, mr. J. van der Heijden, H.A. van der Linde en L.A. Meijer.
2022-77 Giants Uitspraak CS De commissie heeft op 25 oktober 2022 besloten de zaak niet-ontvankelijk te verklaren.

Wegens het feit dat gedaagde geen bondslid is van de KNBSB.
€ - P.B. Bokern (voorzitter), M. Evers, H.A. van der Linde, L.A. Meijer en J. van der Heijden.