Normen strafoplegging

Onderstaande tabel geeft een overzicht van strafbare feiten en de daarvoor bestaande minimale en maximale straffen in het seizoen 2023. Deze normenlijst is een richtlijn. Bij het bepalen van de straf houdt de Commissie Strafzaken en de Commissie van Beroep Strafzaken rekening met de specifieke omstandigheden van een zaak. Zo kunnen onderstaande strafverzwarende factoren worden meegewogen:

  • Meerdere overtredingen in dezelfde wedstrijd;
  • Eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen of (beleidsmatige) sepots in de voorgaande 3 seizoenen;
  • Functie van de gedaagde;
  • Functie van het slachtoffer;
  • Aard van de wedstrijd.

 

Feitcode Verbale overtredingen voor, tijdens of na een wedstrijd Min Max
2 Maken van ongepaste opmerking(en) en/of ongepast gedrag jegens en/of met betrekking tot de scheidsrechter dan wel het maken van ongepaste opmerking(en) en/of ongepast gedrag jegens en/of met betrekking tot andere personen. 1 wedstrijden 5 wedstrijden
3 Beledigen van een persoon door woord(en) en/of geba(a)r(en) of plegen van smaad/smaadschrift waarbij die persoon zich beledigd voelt of zich in zijn/haar goede naam en/of eer voelt aangetast. 3 wedstrijden 7 wedstrijden
4 Bedreigen van een persoon met woord(en) en/of geba(a)r(en) en/of enig voorwerp, waarbij die persoon zich bedreigd voelt. 4 wedstrijden Schorsing
       
Feitcode Fysieke overtredingen voor, tijdens of na een wedstrijd Min Max
11 Gooien, schoppen of trappen van enig voorwerp naar- of in de richting van een persoon. 1 wedstrijd Schorsing
12 Opzettelijk of onopzettelijk spuwen naar- of in de richting van een persoon. 2 wedstrijden Schorsing
13 Gewelddadig of handtastelijk optreden jegens een persoon
Hieronder wordt onder meer begrepen: al dan niet opzettelijk (omver) duwen, aanraken, trekken aan lichaam of kleding, slaan, schoppen, trappen, kopstoot en het zogenaamde "bumpen".
4 wedstrijden Schorsing
14 Als werp(st)er kennelijk opzettelijk werpen van een bal naar het lichaam van een persoon. 2 wedstrijden Schorsing
15 Onbeheerst honklopen. 2 wedstrijden Schorsing
16 Onbeheerst tikken. 2 wedstrijden Schorsing
17 Overig wangedrag. 1 wedstrijd Schorsing
       
Feitcode Overige feiten Min Max
21 Onbeheerst en/of demonstratief neergooien of neerleggen van spelmateriaal. 1 wedstrijd 3 wedstrijden
22 Onder een valse naam (doen of laten) deelnemen aan een wedstrijd. 4 wedstrijden Schorsing
23 Valsheid in geschrifte en/of gebruik maken van valselijk opgemaakte geschriften. 4 wedstrijden Schorsing
24 Als persoon deelnemen aan wedstrijden, terwijl hem of haar dat recht is ontzegd. 1 wedstrijd Evenredig het aantal eerder opgelegde aantal wedstrijden
25 Niet voldoen aan een reglementaire opdracht van de scheidsrechter. 1 wedstrijd 3 wedstrijden
26 Als bestuur van een vereniging zich onttrekken aan de bepalingen van de reglementen van de KNBSB. Boete Boete
27 Verantwoordelijk voor staken wedstrijd door team (s) Boete, verlies wedstrijd Punten in mindering en/of schorsing