KNBSB helpt verenigingen en leden door wijziging peildatum voor betaling bondscontributie

8 februari 2021

Het Bondsbestuur heeft besloten in 2021 een wijziging in de uitvoering van de peildatum van het aantal bondsleden bij een vereniging door te voeren. De peildatum verschuift van 1 maart 2021 naar 1 mei 2021. Hiermee komen we onze leden/verenigingen tegemoet doordat het moment waarop bondscontributie voor een bondslid verschuldigd is naar een later moment in het jaar verschuift.

In het Algemeen Reglement KNBSB in artikel 20 (Jaarlijks te betalen contributies en heffingen) staat dat voor alle leden van een vereniging die vanaf peildatum 1 maart en later als bondslid zijn geregistreerd de vereniging bondscontributie aan de KNBSB verschuldigd is. Gezien de huidige coronamaatregelen en de onzekerheid over de start van de competities in seizoen 2021 is het mogelijk dat (veel) leden voor 1 maart hun bondslidmaatschap (tijdelijk) gaan opzeggen en/of dat verenigingen hun leden (tijdelijk) gaan afmelden. Daardoor voorkomen ze bondscontributie aan de KNBSB verschuldigd te zijn. Dit afmelden van bondsleden willen we uiteraard zoveel als mogelijk voorkomen.

Het Bondsbestuur heeft daarom besloten de peildatum van 1 maart 2021 te verschuiven naar 1 mei 2021. Daarmee nemen we de noodzaak weg om een bondslidmaatschap in februari te beëindigen. Deze wijziging in de uitvoering van de peildatum is eenmalig en geldt alleen voor 2021.