KNBSB zet zich in voor meer diversiteit

14 januari 2021

      De ondertekening van de overeenkomst door de sportbonden, waaronder de KNBSB.

De KNBSB gaat zich de komende jaren inzetten voor meer diversiteit binnen de sport en organisatie, samen met andere sportbonden. Op donderdag 14 januari nam onze bond deel aan het digitale symposium  Diversiteit en Inclusie. Tijdens dit symposium ondertekende de KNBSB samen met 28 andere bonden het Charter Diversiteit, welke samen met sportkoepel NOC*NSF is opgesteld.

Het symposium werd gehouden naar aanleiding van onderzoeken waaruit blijkt dat mensen met een beperking, ouderen, mensen met een laag inkomen, de lhbti-gemeenschap en mensen met verschillende culturele achtergronden minder sporten en zich ook minder thuis voelen in de sport. Het symposium was een onderdeel van het actieplan diversiteit, waarin NOC*NSF bonden structureel gaat ondersteunen om eigen diversiteitsbeleid op te stellen en de voortgang te monitoren.

Naast een plenair gedeelte met inspirerende sprekers, waren er ook workshops met de onderwerpen:
- Het verschil maken voor gender- en seksediverse personen in jouw sport
- Hoe zorg ik bij mijn sportclubs voor een optimale samenstelling van het bestuur?
- Hoe zorgen we dat ons arbitrageteam een afspiegeling is van de sport in z’n totaliteit?
- Hoe word je als sportorganisatie meer divers en inclusief?

Als afsluiting van het symposium werd er aandacht geschonken aan het nieuw opgestelde 'Charter Diversiteit' met als speciaal moment de gezamenlijke ondertekening van het Charter Diversiteit door Marijke Fleuren. Sportbonden en NOC*NSF doen hiermee een eerste aanzet tot het concreet maken van diversiteitsbeleid. Door het ondertekenen van dit charter, kan elke sportorganisatie zijn eigen ambities aangeven op het gebied van diversiteit en daarbij zijn eigen concrete doelstellingen formuleren.

De KNBSB gaat de komende tijd met dit thema aan de slag! Want ook onze sporten zijn voor iedereen! 

Meer weten over de thema's Diversiteit en Diversiteit? Bekijk de speciale webpagina van NOC*NSF.
Als sportclub kun je ook aandacht geven aan en beleid maken op het gebied van thema’s als diversiteit en sociale veiligheid.
Check ook de speciale Q&A's over deze thema's, zie: Q& A Wees Welkom in de sport