Laatste versies sportprotocollen coronamaatregelen beschikbaar

26 augustus 2020

In dit nieuwsbericht vindt u steeds de laatste versies van de protocollen die in het kader van de coronamaatregelen van toepassing zijn op de honkbal- en softbalsport. Het bericht kan af en toe van een update worden voorzien.

Per 30 juni is het generieke sportprotocol ‘Verantwoord sporten’ op enkele punten aangescherpt. Om verenigingen in deze aanscherpingen extra te ondersteunen is door NOC*NSF een ‘Handreiking Crowdmanagement’ gepubliceerd.

Protocollen

Om de versoepelde coronamaatregelen binnen uw vereniging te kunnen invoeren, dient u rekening te houden met de protocollen die van toepassing zijn op de honkbal- en softbalsport. Het sportprotocol bestaat uit twee delen:

  1. Generiek sportprotocol ‘Verantwoord sporten’
  2. Specifieke aanvullingen voor honkbal- en softbalsport

Het generieke sportprotocol is opgesteld door de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) en NOC*NSF, met medewerking van diverse sportbonden waaronder de KNBSB. Als aanvulling op dat generieke protocol heeft de KNBSB een document opgesteld met enkele specifieke aanvullingen voor de honkbal- en softbalsport.

Generieke protocol ‘Verantwoord Sporten’ aangescherpt
Het generieke protocol ‘Verantwoord sporten’ is aangepast per 10 augustus 2020 geldende regels. Indien nieuwe maatregelen van de Rijksoverheid daartoe aanleiding geven, kunnen op een later moment opnieuw aanpassingen van het protocol plaatsvinden. Op de website NOC*NSF vindt u steeds de meest actuele versie: https://nocnsf.nl/sportprotocol.

Het protocol is iets anders ingedeeld en opgesteld dan de eerdere versies. Eerst gaan we in op de algemene kaders vanuit de Rijksoverheid daarna volgen de richtlijnen over veiligheid en hygiëne. 

Generieke sportprotocol ‘Verantwoord sporten’

KNBSB-specifieke aanvullingen voor honkbal- en softbalsport

Per 29 juni heeft de KNBSB een nieuwe versie van dit document gepubliceerd. De sportspecifieke punten voor bonds- en verenigingsofficials zijn nu toegevoegd.

Specifieke aanvullingen voor honkbal- en softbalsport

Handreiking Crowdmangement

Voor de verenigingen leiden de aanscherpingen in het generieke sportprotocol ‘Verantwoord sporten’ tot vragen hoe daarmee om te gaan op de accommodatie. Om de verenigingen daarin te ondersteunen is door NOC*NSF een ‘Handreiking Crowdmanagement’ opgesteld over de spelregels, belangrijkste vragen en tips daarvoor.

Raadpleeg 'Handreiking Crowdmanagement'

Checklisten beschikbaar

Om verenigingen te ondersteunen heeft NOC*NSF ook verschillende checklisten opgesteld zoals de checklist opstarten sportvereniging, de checklist heropenen sportkantines, de checklist aandachtspunten financiële en accommodatiezaken en informatie over sociale veiligheid. Benut deze checklisten voor uw vereniging.

Checklisten op NOC*NSF-site

Voorlichtingsposters en informatieborden voor sportaccommodaties

Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen is er op basis van het sportprotocol een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. Gebruik deze materialen ook op uw vereniging.

Voorlichtingsmaterialen op NOC*NSF-site

Veel gestelde vragen NOC*NSF

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Bekijk ook de veelgestelde vragen over corona en sport op Rijksoverheid.nl.

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen. Daarom heeft NOC*NSF een lijst met veel gestelde vragen opgesteld opgedeeld in thema’s. Met name bij de thema’s “vervoer en publiek” en “eventuele besmetting” zijn een hoop nieuwe vragen toegevoegd. Voor juridische vragen van sportbonden en sportclubs hebben we een aparte Q&A Juridisch opgesteld. Ook voor vragen hoe een algemene vergadering te houden in deze tijd kun je een aparte Q&A raadplegen.

Veel gestelde vragen op NOC*NSF-site

Vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met uw KNBSB Accountmanager of via info@knbsb.nl.