Wat betekenen de nieuwe COVID-19 maatregelen voor honkbal en softbal?

26 maart 2020

Afgelopen maandag werden door de regering en het RIVM nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Zo mogen er tot 1 juni geen evenementen georganiseerd worden. Dit leidde helaas al tot de afgelasting van bijvoorbeeld de Honkbalweek Haarlem, het NK Little League en het Zeisterslot Toernooi. Betekent dit echter ook dat er tot dat moment geen competitiewedstrijden gespeeld kunnen worden?

Het antwoord daarop is vooralsnog: nee. De nieuwe maatregelen zijn toevoegingen op maatregelen die al eerder getroffen werden en die oorspronkelijke maatregelen gelden voorlopig nog tot 6 april. Een overzicht van wat deze maatregelen inhouden voor de sport vind je hier in een FAQ opgesomd.

Daaruit valt op te maken wat regelgeving betreft:

 1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020.
 2. Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn in ieder geval tot en met 6 april gesloten.
 3. Alle overige samenkomsten worden t/m 6 april verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:
  a) wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal
  b) samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);
  c) uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen);
  d) samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen).

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

 1. Wat betreft de trainingen en competities wordt uiterlijk 6 april besloten of die weer kunnen starten of dat de maatregel verlengd wordt. Voor evenementen met vergunnings- en meldplicht geldt dat die tot in ieder geval 1 juni niet kunnen plaatsvinden.
 2. Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt t/m 6 april verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.
 3. Er vinden in ieder geval tot en met 6 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte.
 4. Samen sporten in de buitenlucht kan: Hiervoor geldt dezelfde eenvoudige richtlijn als voor al het andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. Laat de groep bovendien uit niet meer dan 3 personen bestaan.

Voor onze sporten blijft het nieuwsbericht van 23 maart dus leidend. Daarin gaven wij aan dat, wanneer er wordt besloten dat er weer gesport mag worden, er drie weken worden vrijgehouden voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen, waarna de competities kunnen beginnen.

Uiteraard houden wij al het nieuws over mogelijke nieuwe maatregelen of verlenging van de huidige maatregelen nauwlettend in de gaten en passen wij ons schema daarop aan. Houd in de tussentijd KNBSB.nl en onze social media kanalen in de gaten voor updates.