Het Sportakkoord

In 2023 is Sportakkoord II van start gegaan, waarin wordt voorgebouwd op het Sportakkoord. Sportakoord II - Sport versterkt,  richt zich op drie ambities om de sport in Nederland te versterken: het fundament op orde, een groter bereik en meer (zichtbare) betekenis. Daaronder vallen zes thema’s waarop gemeenten, sportclubs en andere organisaties gezamenlijk aan de slag gaan:

  • Inclusie en diversiteit
  • Een sociaal veilige sport
  • Vitale sportaanbieders
  • Vaardig in bewegen
  • Ruimte voor sport en bewegen
  • Maatschappelijke waarde van topsport

Om dit goed te kunnen organiseren en om aan te sluiten bij wat er lokaal nodig is, zijn in alle gemeenten Lokale Sportakkoorden opgesteld. Hierin hebben de lokale partijen (gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners) afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar hun eigen ambities op het gebied van sport en bewegen willen bereiken.

Lees de hoofdlijnen van het Sportakkoord II - Sport versterkt.

Meer informatie

Op sportakkoord.nl en op nocnsf.nl/sportakkoord vind je meer informatie over Sportakkoord II, de lokale sportakkoorden en wat deze voor jouw club kunnen betekenen. Voor veelgestelde vragen kun je op deze FAQ- pagina terecht.

 

Het Sportakkoord II helpt jouw club!
Als sportclub heb je te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je jouw sportclub vitaal? Hoe houd of krijg je voldoende vrijwilligers en hoe bind je leden aan de club? Het lokale Sportakkoord helpt je hierbij. Door ondersteuning op maat krijgt jouw club de mogelijkheid om te groeien en bloeien richting de toekomst. Daarnaast levert het Sportakkoord je, door samenwerking met lokale partijen, een netwerk op die je nu, maar ook in de toekomst kan helpen bij het maken van beleid. Samen sta je sterker!