Verkiezing Eregalerij

De KNBSB werd in 1983 de eerste sportbond in Nederland met een eigen Eregalerij. Deze Hall of Fame was bovendien de eerste in Europa.

In de Eregalerij zijn prominente vertegenwoordigers uit de gehele Nederlandse honkbal- en softbalwereld opgenomen, zowel spelers en speelsters, coaches en scheidsrechters, lokale en landelijke bestuursleden en vertegenwoordigers van de sportmedia.

Hoe een voordracht voor opname in de Eregalerij  tot stand komt staat uitvoerig vermeld in het Eregalerij Reglement. In het kort komt het neer op het volgende.

Artikel 1.

Kandidaten voor de Eregalerij kunnen voorgedragen worden door:

  1. Ieder individueel persoon vanaf 18 jaar
  2. Verenigingen aangesloten bij de KNBSB
  3. Bondsbestuur KNBSB
  4. Bestuur van het Honkbal en Softbal Museum

Voorwaarde is dat de kandidaat die voorgedragen wordt, gedurende lange tijd op nationaal niveau, van onderscheidende betekenis is geweest voor de honkbal- en/of softbalsport in Nederland.

In het geval van een voorgedragen speler/speelster moet hij/zij minimaal 2 jaar gestopt zijn met spelen op het hoogste competitieniveau.

Artikel 2.

De voordracht, aangevuld met 2 steunbetuigingen en voorzien van een uitgebreide motivatie, dient jaarlijks voor 1 maart bij het bestuur van het Honkbal en Softbal Museum te zijn ingediend.

Artikel 3.

Het bestuur van het Honkbal en Softbal Museum controleert of de voordracht volledig en aan de in artikel 1 en 2 genoemde eisen voldoet. Een voordracht die hieraan niet voldoet wordt afgewezen en de indiener(s) worden hiervan onverwijld op de hoogte gesteld.

De gehele procedure staat uitvoerig vermeld bij Eregalerij Reglement op website : www.honkbalensoftbalmuseum.nl

Eventuele post verzonden worden naar:
Dhr. Karel van Veen
Beemsterstraat 6L
2131 ZB Hoofddorp