Verkiezing Eregalerij

Iedere Nederlander vanaf 18 jaar kan personen voor de Eregalerij voorstellen. Het voorstel moet duidelijk met redenen zijn omkleed. De voorgestelde persoon moet tenminste drie jaar zijn gestopt in die discipline(s) waarin hij/zij volgens de voorsteller(s) voor een benoeming in aanmerking komt. Dit om emotionele beslissingen te voorkomen.

Het betreffende voorstel moet worden ingediend bij de secretaris van het stichtingsbestuur van het Honkbal en Softbal Museum. Deze dient de voorstellen te vermenigvuldigen en ter vertrouwelijke kennisneming te zenden naar de overige leden van het bestuur en de benoemingscommissie.

De voorstellen worden behandeld door een commissie van tien personen, bestaande uit vijf leden van het stichtingsbestuur en vijf personen die als speler, coach, scheidsrechter, bestuurder en/of journalist voldoende kennis van zaken hebben om te kunnen oordelen. Deze commissie heeft als enige taak de binnengekomen voorstellen te beoordelen. De leden van deze commissie en de overige leden van het Stichtingsbestuur doen zelf geen voorstellen om beïnvloeding binnen de commissie te voorkomen.

De stemming over iedere persoon is schriftelijk en geheim. De stemmen worden pas geteld na afhandeling van alle kandidaten, ook al weer om tussentijdse beïnvloeding te voorkomen. Notulen van deze vergadering zullen niet worden gemaakt.

De voorgestelde persoon is gekozen, wanneer acht van de tien stemmen vóór zijn. Per jaar kunnen er maximaal 2 personen worden gekozen.

Eventuele post verzonden worden naar:
Dhr. Karel van Veen
Houtwijkerveld 130
2131 MN Hoofddorp