Bondsbestuur

Bestuursleden

Met ingang van 9 december 2023 bestaat het KNBSB - Bondsbestuur uit:

  • Gregor Rossen - Voorzitter
  • Elliott Rivera – Penningmeester
  • Garmt Kolhorn - Vice voorzitter, secretaris
  • Simone Willemse - Algemeen bestuurslid
  • Nicole van de Graaf - Algemeen bestuurslid
  • Paul van Kimmenaede - Algemeen bestuurslid


Vlnr: Paul van Kimmenaede, Nicole van de Graaf, Gregor Rossen, Simone Willemse, Elliott Rivera. Niet op de foto: Garmt Kolhorn

Graag stellen we onze bestuursleden kort voor

Naam: Gregor Rossen 
Leeftijd: 36 jaar
Taak binnen het bestuur: de voorzitter. Aandachtsgebied: internationale samenwerking. 
In het dagelijks leven: senior portfolio manager alternatives bij Aegon Asset Management, voorzitter CDA Amsterdam, penningmeester Instituut voor Publieke Economie.

Beschrijf jouw persoonlijke link met honkbal en/of softbal.
Gregor: “Sinds mijn 24e speel ik honkbal en vanaf dat moment heeft de sport mij niet meer losgelaten. Ik ben nu ook als coach en voorzitter actief bij, wat nu, de Amsterdam Capitals zijn.” 

Waarom heb je ervoor gekozen jezelf beschikbaar te stellen voor het Bondsbestuur?
“Honkbal, softbal en BaseBall5 zijn mooie sporten die het verdienen om te groeien. Er moet heel veel gebeuren en ik denk dat ik daar een positieve bijdrage aan kan leveren.”

Wat is jouw persoonlijke ambitie en zijn jullie gedeelde doelen voor de komende vier jaar?
“Het is mijn ambitie dat we honkbal- en softbal laten groeien en de verenigingen effectief kunnen ondersteunen. Ik hoop dat we in de softbal- en honkbalwereld effectief en positief kunnen samenwerken om naar buiten toe te kunnen vertellen waarom onze sporten zo uniek zijn en eigenlijk ook de allerleukste sporten die er zijn.” 

“Als voorzitter zijn mijn taken best breed. Ik zie het als mijn taak om te zorgen dat alles goed loopt en dat iedereen in het bestuur gehoord wordt en we eensgezind de koers uit zetten voor de komende jaren. Verder heb ik veel contact met de directie over allerlei zaken die langskomen en ook de internationale samenwerking is een aandachtsgebied.”   


Naam: Elliott Rivera 
Leeftijd: 60 jaar
Taak binnen het bestuur: de penningmeester. Daarnaast de portefeuille Topsport Honkbal en de aandachtspunten: Koninkrijk, Financiën en Communicatie. 
In het dagelijks leven: pensionado. Voormalig Financieel Directeur van meerdere vestigingen binnen MSD (Merck) - een wereldwijd farmaceutisch bedrijf. Voormalig bench coach bij Jong Oranje (honkbal, 2009).

Beschrijf jouw persoonlijke link met honkbal en/of softbal 
Elliott: “Ik ben voormalige honkballer in de hoofdklasse. Ik heb in totaal zes jaar gespeeld, van 1986 tot en met 1991. Eén jaar bij de Haarlem Nicols en vijf jaar bij Kinheim.” 

Waarom heb je ervoor gekozen jezelf beschikbaar te stellen voor het Bondsbestuur?
“Ik wil iets teruggeven aan de sport en aan het land dat mij accepteerde als honkballer en als mens toen ik hier als 22-jarige kwam. Mijn vrouw is Nederlandse, onze twee zonen zijn elders geboren maar noemen Nederland hun moederland. Inmiddels heb ik ook een Nederlands paspoort. Ik ben dankbaar voor de afgelopen 38 jaar.”

Wat is jouw persoonlijke ambitie en zijn jullie gedeelde doelen voor de komende vier jaar?
“Mijn persoonlijke ambitie is altijd constructief en positief te zijn voor honkbal en softbal in Nederland, zowel in de topsport als bij de verenigingen. Als bestuur willen wij communicatiever en transparanter zijn met de status en voortgang van onze mooie sporten.” 


Naam: Nicole van de Graaf
Taak binnen het bestuur: de portefeuille verenigingssport, vooral gericht op de jeugd.
In het dagelijks leven: als directeur/ manager in achtereenvolgende functies verantwoordelijk voor teams van professionals, waarbij ik als onderwijskundige/ organisatiepsycholoog altijd zoek naar een evenwicht tussen optimaal rendement voor organisatie en medewerkers. 

Beschrijf jouw persoonlijke link met honkbal en/of softbal
Nicole: “In de gang bij mijn ouders hangen nog de foto's van mijn zus en mijzelf als spelers bij Storks tijdens onze middelbareschooltijd. Na een pauze van zo'n 25 jaar bracht dat mijn twee zonen op het idee om zelf ook te gaan honkballen bij Biento. De afgelopen vier jaar ben ik actief geworden als coach, trainer, wedstrijdsecretaris (jeugdteams) en speler.” 

Waarom heb je ervoor gekozen jezelf beschikbaar te stellen voor het Bondsbestuur en wat zijn jouw ambities?
Ik ben al dertig jaar vrijwillig bestuurder bij diverse clubs en verenigingen en houd ervan om me in te zetten voor een goedlopende organisatie en een prettige werksfeer. Hier wil ik me ook voor hard maken binnen het KNBSB-bestuur. De afgelopen acht jaar was ik bestuurder van een rockpodium en waren alle te nemen maatregelen rondom de governance code een belangrijk thema. 


 Naam: Paul van Kimmenaede
Leeftijd: 52 jaar 
Taak binnen het bestuur: topsoftbal en alle gesloten klassen van het softbal. Daarnaast een ondersteunende rol in de verenigingsport jeugd en open klasse softbal
In het dagelijks leven: verkoopleider bij de Blom Groep uit Vijfhuizen. Vindt het leuk om dingen te organiseren.

Beschrijf jouw persoonlijke link met honkbal en/of softbal
Paul: “Op tienjarige leeftijd ben ik begonnen met honkballen, sinds twee jaar speel ik softbal. Ik ben verliefd op beide sporten, omdat het tactische, individuele en tegelijkertijd teamsporten zijn. Naast zelf spelen, ben ik op 17-jarige leeftijd begonnen met het trainen en coachen; ik heb inmiddels alle leeftijdscategorieën in het honkbal en softbal gehad. Bij de senioren heb ik zowel bij honkbal als softbal tot aan de huidige 2e klasse gecoacht en getraind.”

Waarom heb je ervoor gekozen jezelf beschikbaar te stellen voor het Bondsbestuur?
“Ik heb de afgelopen 25 jaar in het bestuur van Onze Gezellen gezeten, waarvan de laatste twaalf jaar als voorzitter. Ik had dit nog wel twintig jaar kunnen doen, want ik vind het leuk om een vereniging te besturen, maar een nieuwe frisse blik is goed voor de club. Op het moment dat ik dat besluit had genomen, ben ik door de selectiecommissie gevraagd of ik voor softbalzaken in het nieuwe Bondsbestuur wilde plaatsnemen. Die uitdaging ga ik graag aan.  

Wat is jouw persoonlijke ambitie en zijn jullie gedeelde doelen voor de komende vier jaar?
“Ik wil graag bereiken dat we de komende jaren een transparante organisatie neerzetten, waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en krijgt om de softbalsport te laten groeien. In de breedte (aantal leden), op niveau en met een goede landelijke spreiding. Die ambitie sluit naadloos aan op de doelen die we gezamenlijk willen bereiken: groei, transparantie, samenwerken.”


Naam: Simone Willemse
Leeftijd: 36 jaar 
Taak binnen het bestuur: de portefeuille sportparticipatie en de aandachtspunten: innovatie, sociaal veilige sport en inclusie en diversiteit.
In het dagelijks leven: directeur ROC Mondriaan Sport en Bewegen. Toezichthouder van de Stichting Werkgevers Sportclubs Den Haag (WSDH)

Beschrijf jouw persoonlijke link met honkbal en/of softbal 
Simone: “Ik speel honkbal en heb door deze sport mooie momenten mogen beleven. Zo heb ik toernooien gespeeld in Seoul, Amerika en Frankrijk. Daarnaast heb ik fijne vriendschappen overgehouden aan de sport.”

Waarom heb je ervoor gekozen jezelf beschikbaar te stellen voor het Bondsbestuur?
“Ik vind het leuk om met mijn achtergrond en ervaring iets terug te doen voor de sport waar ik zelf veel plezier uithaal en mooie momenten in heb mogen beleven.”  

Wat is jouw persoonlijke ambitie en zijn jullie gedeelde doelen voor de komende vier jaar? 
“We willen graag zichtbaar zijn binnen de community. Zelf wil ik mij hard maken om innovatie en vernieuwing te stimuleren. Doordat ik vanuit mijn werk en netwerk goed op de hoogte ben van landelijke ontwikkelingen in de sport kan ik trends en ontwikkelingen op de agenda zetten. Daarbij ben ik graag de sparringpartner van de directie, waarbij we elkaar op basis van kennis en kunde kunnen versterken.” 


Naam: Garmt Kolhorn
Taak binnen het bestuur: de vice voorzitter en secretaris. Daarnaast de portefeuilles strafzaken en officials. ‘Met natuurlijk de hoop dat ik veel tijd met en voor de officials mag besteden en weinig tijd aan strafzaken hoef te besteden.’
In het dagelijks leven: interimmanager - op dit moment als adviseur Integriteit bij het Openbaar Lichaam Bonaire. Lid van Raad van Toezicht van de Coöperatie Laatste Wil en voorzitter van de Stichting Windfondsen Dronten. En verder, niet onbelangrijk, vader van drie zoons en opa voor de drie kleinkinderen.

Beschrijf je persoonlijke link met honkbal en/of softbal
Woonachtig in Bussum belande ik nogal toevallig bij een honkbalwedstrijd van HCAW. Een eerlijk is eerlijk, ik denk niet dat ik op dat moment heel veel van begreep van wat daar op het veld gebeurde. Maar de sfeer eromheen, het enthousiasme van het publiek, maakte wel dat ik bleef kijken en vooral: bleef terugkomen. Na verloop van tijd begreep ik steeds meer facetten van dit prachtige spel. En, hoewel in passieve zin, het is mijn favoriete kijksport geworden.

Waarom heb je ervoor gekozen jezelf beschikbaar te stellen voor het Bondsbestuur?
Een deel van het antwoord ligt natuurlijk al besloten in het antwoord op de eerste vraag, maar daarnaast heb ik in mijn hele werkzame leven altijd met en voor besturen gewerkt. Op een gegeven moment voelde het dan ook logisch om zelf voor bestuurlijke rollen te kiezen. Dat heb ik bij nogal wat uiteenlopende organisaties met plezier gedaan. De stap om mij beschikbaar te stellen voor het bestuur van de KNBSB voelde voor mij dan ook om diezelfde reden als een logische stap. Een stap die ik ook al langer ambieerde.

Wat is jouw persoonlijke ambitie en zijn jullie gedeelde doelen voor de komende vier jaar?
Allereerst, het is een open deur, vooral de vele mensen leren kennen die zich inzetten voor de honkbal- en softbal sport. Want vanuit het elkaar kennen, kun je bouwen aan vertrouwen en komen tot hechte samenwerking. Als teamplayer ben ik gericht op die samenwerking. Dat is voor mij de enige manier om resultaten te behalen. Ook richt ik me op een goede band met de official; samen kijken hoe we de spirit kunnen vasthouden en ook nieuwe mensen kunnen interesseren voor deze onmisbare rol. En natuurlijk, samen met het bestuur, de directie, medewerkers en leden bouwen aan een stabiele Bond met een stimulerend perspectief op zowel korte als lange termijn.

 


Waarneming en aftreedrooster KNBSB bestuur

Bestuurslid

Benoeming 1

(Mogelijke) Benoeming 2

Aftreedrooster

Waarnemen door

Gregor Rossen

9-12-23

9-12-26

9-12-29

Paul van Kimmenaede

Eliott Rivera

9-12-23

9-5-24

9-5-27

Garmt Kolhorn

Paul van Kimmenaede

9-12-23

9-5-25

9-5-28

Nicole van de Graaf

Garmt Kolhorn

9-12-23

9-12-24

9-12-27

Simone Willemse

Simone Willemse

9-12-23

9-12-25

9-12-28

Eliott Rivera

Nicole van de Graaf

9-12-23

9-5-25

9-5-28

Gregor Rossen

 

 

 

 

 

 

Downloads