Commissie van Toezicht

Commissieleden

De Commissie van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Jan Kuipers - voorzitter/sectie Nationale Teams en Talentontwikkeling Softbal
  • Sander van Elst - sectie Verenigingssport:
  • Ilse Kaandorp - sectie Verenigingssport
  • Chris Licher - Financiën
  • Jan van Gorkum - Commercie/sectie Nationale Teams en Talentontwikkeling Honkbal

Een lid wordt voor een periode van vier jaar gekozen, met een maximum van twee zittingsperiodes. Het aftreden binnen de commissie is getrapt, dit zorgt ervoor dat de relevante informatie en kennis behouden blijft en op een goede manier aan nieuwe leden wordt doorgegeven. In het schema van aftreden is zichtbaar welke leden wanneer zijn verkozen en voor welke termijn.