Contributies en heffingen

Op deze pagina vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

 

Indexering

Conform artikel 20 lid i van het Algemeen Reglement worden alle bedragen ter zake van contributies en heffingen elk jaar automatisch aangepast op basis van het indexcijfer voor de prijzen, zoals deze wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor deze bedragen verschuldigd zijn.

Indexcijfer 2021 (per 1 oktober):

112,18

Indexcijfer 2022 (per 1 oktober):

128,25

Mutatie:

16,07

Percentage:

14,33%

Conform het bovengenoemde artikel van het Algemeen Reglement zou het percentage van 14,33% doorgevoerd kunnen worden. Het bestuur van de KNBSB heeft echter besloten voor de berekening van de contributies en overige heffingen om de indexatie niet met bovengenoemd percentage door te voeren. Wel ziet het bestuur zich genoodzaakt de contributies en overige heffingen te verhogen met 7,5% door de toenemende stijging van kosten.

Voor de Sportlink bijdrage per lid wordt al geruime tijd € 1,00 in het contributiebedrag opgenomen. Het bestuur ziet zich hierin ook genoodzaakt deze Sportlink bijdrage per lid in 2023 te verhogen naar € 1,10, daar de kosten vanuit Sportlink de afgelopen jaren wel ieder jaar zijn geïndexeerd.

Specificatie van bondsleden en verenigingsfunctionarissen

Hieronder geven we een nadere specificatie welke leden en functionarissen van een aangesloten vereniging in elk geval bondslid van de KNBSB moeten zijn. Daarbij hanteren we twee vuistregels:
 1. Elk lid van een aangesloten vereniging die een vertegenwoordigende functie namens die vereniging bekleed, moet in elk geval bondslid van de KNBSB zijn voor de vereniging die hij vertegenwoordigt.
 2. Iedereen die tijdens een wedstrijd aanwezig is binnen de afrastering van het veld waarop de wedstrijd wordt gespeeld, moet in elk geval bondslid van de KNBSB zijn voor de vereniging waarvoor hij uitkomt.
Bij een bondslid maken we onderscheid tussen twee vormen van bondslidmaatschap:
 1. Spelend bondslid
 2. Niet-spelend bondslid
 

Functie binnen een aangesloten vereniging

Voorbeelden van zo’n functie

Bondslid-maatschap KNBSB

Vorm bondslid-maatschap (minimaal)

Vertegenwoordigende functie

 

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Overige bestuursleden
 • Wedstrijdsecretaris
 • Consul
 • Scheidsrechterscoördinator
 • Lid Technische commissie

Vereist

Niet-spelend bondslid

Sportgerelateerde functie

 • Speler

Vereist

Spelend bondslid

Sportgerelateerde functie

(Persoon die tijdens wedstrijden wel binnen de afrastering van het veld aanwezig is)

 • Coach (alle types)
 • Verenigingsscheidsrechter
 • Teamscorer
 • Teammanager
 • Verzorger/fysiotherapeut*
 • Teamarts
 • Materiaalman

Vereist

Niet-spelend bondslid

Sportgerelateerde functie

(Persoon die tijdens wedstrijden niet binnen de afrastering van het veld aanwezig is)

 • Coach (alle types)
 • Teamscorer
 • Teammanager
 • Verzorger/fysiotherapeut*
 • Teamarts
 • Materiaalman

Niet vereist

Niet-spelend bondslid

Ondersteunende functie

 • Kantinepersoneel
 • Lid van een commissie binnen de vereniging (bv Terrein-commissie, PR-commissie, Sponsorcommissie, etc)

Niet-vereist

Niet-spelend bondslid

 
*) Als een vereniging met een fysiotherapiepraktijk samenwerkt en bij wedstrijden zijn verschillende fysiotherapeuten afwisselend vanuit die praktijk binnen de afrastering van het speelveld aanwezig, dan vervalt de verplichting om hen als bondslid te hebben geregistreerd.

 

Bondscontributie

 
    Bondscontributie (incl. verzekeringen en bijdrage Sportlink)
Leeftijd Spelactiviteit 2022 2023
Vanaf 18 jaar Honkbal / Softbal € 67,70 € 72,80
10 t/m 17 jaar Honkbal / Softbal / Beeball € 29,65 € 31,90
t/m 9 jaar Honkbal / Softbal / Beeball € 17,65 € 19,00
Vanaf 18 jaar Honkbal / Softbal toeslag dubbellid € 10,75 € 11,55
Alle leeftijden Recreanten / Slowpitch / G-Honkbal* € 35,30 € 37,95
Alle leeftijden Basislidmaatschap, eveneens een bondslid waaraan geen spelactiviteit is toegekend, niet-spelend bondslid € 17,65 € 19,00
Alle leeftijden Introductie, bijv. buurtsport of Baseball5 € 10,00 € 10,80

* Een bondslid die de spelactiviteit Recreatief/G-Honkbal/Slowpitch heeft, kan ook aan vijf honkbal- en/of softbalwedstrijden deelnemen zonder dat hij in Sportlink de spelactiviteit honkbal of softbal hoeft te hebben. 

Noot: Per 1 januari 2020 geldt alleen nog de collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor aangesloten leden. De collectieve ongevallenverzekering is per 1 januari 2020 opgeheven.


Sponsorheffing

  2022
2023
Honkbal Hoofdklasse € 2.820,00 € 2.820,00
Honkbal 1e klasse € 1.058,00 € 1.058,00
Softbal Dames Hoofdklasse € 532,00 € 532,00
Softbal Dames 1e Klasse € 354,00 € 354,00
Softbal Heren Hoofdklasse € 532,00 € 532,00
Alle overige klassen € 354,00 € 354,00

 

Official vergoedingen

  2022 2023
Honkbal - Hoofdklasse* € 41,55
€ 44,65
Honkbal - 1e klasse € 28,00
€ 30,10
Honkbal - 2e klasse € 28,00
€ 30,10
Honkbal - 3e klasse € 28,00
€ 30,10
Honkbal - Instructional League Junioren enkel € 24,40
€ 26,25
Honkbal - Instructional League Junioren dubbel € 34,70
€ 37,30
Honkbal - Toernooivergoeding (per dag) € 66,80
€ 71,80
     
Softbal - Hoofdklasse enkel € 28,00
€ 30,10
Softbal - Hoofdklasse dubbel € 41,55
€ 44,65
Softbal - 1e klasse enkel € 28,00
€ 30,10
Softbal - 1e klasse dubbel € 41,55
€ 44,65
Softbal - 2e klasse enkel € 24,40
€ 26,25
Softbal - 2e klasse dubbel € 34,70
€ 37,30
Softbal - Toernooivergoeding (per dag) € 66,80
€ 71,80
     
Scorer - enkel € 18,35
€ 19,75
Scorer - dubbel € 24,40
€ 26,25
Beoordelaar - enkel € 11,60
€ 12,45
Beoordelaar - dubbel € 19,80
€ 21,30
Scorer - Toernooivergoeding (per dag) € 66,80
€ 71,80

 

* Dit tarief kan per seizoen in overleg tussen KNBSB, hoofdklasse verenigingen en de betrokken officials worden aangepast.

Opmerkingen:

 • Bij oefenwedstrijden geldt de helft van de wedstrijdvergoeding. Dit geldt ook voor de dagvergoeding bij een toernooi.
 • De wedstrijdvergoeding is ter dekking van kosten door de official te maken om als scheidsrechter te kunnen optreden, bijvoorbeeld aanschaf kleding en materialen.
 • Officials ontvangen naast de wedstrijdvergoeding ook een reiskostenvergoeding. De hoogte daarvan bedraagt € 0,21 per km.

Dagvergoedingen op toernooien:
Er wordt standaard een dagvergoeding aangehouden. Mocht de organisator van het toernooi persoonlijke afspraken kunnen maken met de aangestelde scheidsrechters over een ander soort vergoeding, dan is dit toegestaan. Dit is echter iets wat de organisator zelf moet regelen (daar speelt de afdeling Competitiezaken geen rol in). Zodra er met de bondsofficials een andere regeling wordt getroffen, moet dit voor de start van het oefentoernooi aan de afdeling Competitiezaken worden gemeld, Een scheidsrechter heeft recht op de dagvergoeding tenzij hij/zij akkoord is gegaan met een ander voorstel van de toernooiorganisator. We raden de organiserende verenigingen aan deze regeling altijd schriftelijk door de scheidsrechter(s) te laten bevestigen.

 

Behandelingskosten

Onderdeel Activiteit 2022 2023
Commissie strafzaken Behandeling strafzaak € 113,75 € 122,30
  Behandeling strafzaak met hoorzitting € 170,50 € 183,30
  Behandeling klachtzaak € 170,50 € 183,30
Commissie van Beroep Strafzaken Behandeling beroepszaak € 170,50 € 183,30
  Behandeling klachtzaak € 170,50 € 183,30
Adviescommissie Geschillen Behandeling zaak € 172,75 € 185,70
Instituut Sport Rechtzaak Behandeling dopingszaak Tarief ISR Tarief ISR
  Behandeling seksuele intimidatiezaak Tarief ISR Tarief ISR
  Behandeling Matchfixingzaak Tarief ISR Tarief ISR

Administratieve heffingen

Vanuit de diverse Reglementen van Wedstrijden kunnen administratieve heffingen aan een vereniging worden opgelegd.

Overzicht administratieve heffingen