Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Op 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Veel mensen zetten zich vrijwillig in voor hun vereniging of stichting. Bestuurswerk is nuttig en nodig. Daarom is het belangrijk dat de vereniging of stichting voldoet aan de wet. Zeker omdat na 1 juli 2021 sprake is van hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid als er wat misgaat. Ga tijdig aan de slag en zorg dat bestuur en toezicht op orde zijn. Dat geeft huidige en toekomstige bestuursleden een gerust gevoel.

Wat de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen inhoudt en hoe je er eenvoudig aan kunt voldoen, leggen we graag uit. En meer dan dat: we helpen je erbij.

Aanleiding WBTR 

Onduidelijke financiële transacties. Ondoorzichtige administraties. Opdrachten gunnen aan relaties. Of veel erger: malversaties. U wilt er als bestuurder niet mee te maken krijgen. Om te waarborgen dat sportverenigingen netjes worden geleid, heeft de overheid de wetgeving aangescherpt. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om het bestuur en toezicht van sportverenigingen te verbeteren. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. 

Kans op problemen 
“Het gebeurt bij ons niet. Wij vertrouwen iedereen binnen de vereniging.” Dat kan zo zijn, maar de wetgever kijkt er wat anders naar. Helaas door ervaring is de overheid wijs geworden. Als zaken niet goed worden geregeld en vastgelegd, bestaat de kans op problemen. Soms met grote financiële en persoonlijke gevolgen. 

 Hoofdlijnen 

De WBTR gaat over: 

 • Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders. 
 • De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders. 
 • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven. 
 • Regels omtrent belangenverstrengeling. 

Procedures bij grote uitgaven of investeringen. 

 Waarom wil je dit? 

 • Geen gedoe in uw vereniging.
 • Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid.
 • Nieuwe bestuursledne laten zien dat de zaken goed op orde zijn.

WBTR

 • Welke acties moet u ondernemen?

  Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als verplichting is gelukkig al gangbaar in de praktijk. De gevolgen vallen dus best mee, vooral voor lokale sportverenigingen. Om aan de wet te voldoen moeten een aantal zaken in de statuten van de sportvereniging worden vastgelegd. Er moet dan ook een statutenwijziging plaatsvinden. 

   Op www.knbsb.nl zijn modelstatuten te downloaden die reeds zijn bijgewerkt naar de eisen van de WBTR en voldoen aan de andere eisen die de KNBSB aan statuten stelt. Wij adviseren om deze modelstatuten als basis te gebruiken. 

   Het doorvoeren van de wijzigingen moet gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat hoeft dus niet voor de invoeringsdatum van de wetswijziging te zijn, maar het is natuurlijk wel aan te bevelen. 

 • Externe ondersteuning 

  Vanuit de sport bevelen we twee externe partijen aan die u ondersteuning kunnen bieden om te voldoen aan de WBTR: 

  1. De Nederlandse Associatie (www.wbtr.nl) 

  Er is een eenvoudig en handig stappenplan ontwikkeld. Dat stappenplan kan elke vereniging zelf doorlopen. En mochten er onverhoopt vragen zijn, staat een juridische helpdesk klaar. Het stappenplan is beschikbaar op www.wbtr.nl. Tevens organiseert deze organisatie webinars over dit onderwerp waaraan u gratis kunt deelnemen. 

  Voor sportverenigingen is er een kortingscode voor gebruik van het stappenplanSPORT50. Daarmee krijgt u een korting van 50% en bedragen de kosten EUR 120,00 per jaar. 

   2. Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht (www.verenigingenrecht.nl) 

  Indien u als bestuurder behoefte heeft aan extra ondersteuning, dan kunt u gebruikmaken van een van onderstaande twee opties van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht. 

  Optie 1 - Aansluiting: U kunt zich aansluiten bij de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht. Voor aangesloten sportverenigingen zit de aanpassing van de tekst van de statuten aan de nieuwe wet in het standaard pakket. Door de samenwerking van Vereniging en Recht met Ohmann Notariaat is het ook mogelijk de nieuwe statuten tegen gereduceerd tarief in een notariële akte te laten vastleggen. De jaarbijdrage (EUR 95,00 excl. btw) voor aansluiting bij Vereniging en Recht kan bij een statutenwijziging voor dit jaar al direct worden terugverdiend door bovengenoemde samenwerking met Ohmann Notariaat. 

  Voor alle aangesloten organisaties is er ook de mogelijkheid om – zonder meerkosten! - het Predicaat Goed Bestuurd te verkrijgen. Het predicaat Goed Bestuurd is exclusief voor de bij de Vereniging en Recht aangesloten organisaties waarvan met een screening is vastgesteld dat zij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder natuurlijk ook de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 

  Met het predicaat weet u of u aan alle wet- en regelgeving voldoet en kunt u dat ook duidelijk aan iedereen laten zien.

  Optie 2 – Ondersteuning zonder aansluiting: Wilt u zich niet aansluiten bij de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht, maar toch ondersteuning? Dan kunt u gebruikmaken van losse ondersteuning bij de aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet. Dit kan al voor een eenmalig bedrag vanaf EUR 125,00 (excl. btw en notariskosten). 

  Voor vragen over de ondersteuning door de Nederlandse Stichting voor Vereniging een Recht kunt u contact opnemen met Arthur van der Hoeff (arthur@verenigingenrecht.nl). 

  Bovenstaande tekst is gebaseerd op informatie van De Nederlandse Associatie (www.wbtr.nl) en de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht (www.verenigingenrecht.nl).