Honkbal knuppelinformatie

Algemene knuppelinformatie

Informatie over de vereisten aan de knuppels die tijdens een honkbalwedstrijd mogen worden gebruikt, is te vinden in de Officiële Spelregels Honkbal (spelregelnummer 3.02). Het document met de Officiële Spelregels Honkbal is te vinden op deze paginaLet op: In de spelregels wordt een knuppel aangeduid als slaghout.

Uitzonderingen op de spelregels (bijvoorbeeld voor de Honkbal Senioren Hoofdklasse en 1e klasse en voor de Honkbal Jeugd, zie ook hieronder) zijn vastgelegd in het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport. Dit reglement is te vinden op deze pagina.

 

Honkbal Senioren Hoofdklasse

Zie Spelregels Honkbal artikel 3.02 en Reglement van Wedstridjen artikel 6.9.

In de Honkbal Hoofdklasse moet een knuppel, conform artikel 3.02 van de spelregels honkbal, voldoen aan:

  • Het slaghout moet zuiver rond zijn, zonder oneffenheden, niet langer dan 1.07 meter (42 inches) en mag nergens een groter diameter hebben dan 6.63 cm (2.61 inches). Het moet geheel van massief hout vervaardigd zijn. NB: In wedstrijden mogen geen slaghouten bestaande uit twee of meer stukken of experimentele slaghouten worden gebruikt, tenzij deze door of namens het bondsbestuur zijn goedgekeurd.
  • Slaghouten met uitholling. In het einde (het z.g. dikke gedeelte) van het slaghout mag aan de bovenzijde een uitholling voorkomen. Deze uitholling mag max. 3 cm diep zijn en moet een 8 doorsnede hebben van minimaal 2½ cm en maximaal 5 cm. De uitholling mag geen rechte hoeken bevatten en mag geen vreemde substantie bevatten.
  • De greep van het slaghout mag over een afstand van ten hoogste 46 cm. gemeten vanaf de onderzijde, omwonden of bewerkt zijn met ieder materiaal of met iedere stof, teneinde het houvast te verbeteren. Indien deze bewerking heeft plaatsgevonden over een afstand van meer dan 46 cm., dit ter beoordeling van de scheidsrechter, mag het slaghout niet in een wedstrijd worden gebruikt. De behandeling mag geen invloed hebben op het effect van het slaghout. NB: Wanneer de scheidsrechter ontdekt dat het slaghout niet voldoet aan de bepalingen van regel 1.10(c) op een moment dat de bal in spel is of in spel is geweest, is dit geen aanleiding om de slagman uit te geven of uit het veld te zenden.

Indien de bewerking over een afstand van meer dan 46 cm heeft plaatsgevonden, dan zal de scheidsrechter, op eigen initiatief of indien er op geattendeerd door de tegenstander, de slagman opdragen een ander slaghout te gebruiken. De slagman mag het slaghout later in de wedstrijd alleen gebruiken indien het teveel aan bewerking is verwijderd. Indien er geen bezwaren zijn ingediend vóór het gebruik van het slaghout, dan zal een ontstane spelsituatie door overtreding van regel 1.10c niet ongeldig worden, en tegen een dergelijke situatie zijn geen protesten mogelijk.

Het merk en typenummer van de knuppel moet duidelijk herkenbaar en leesbaar zijn zodat deze ten alle tijden gecontroleerd kan worden of het geen composiet knuppel is. Wanneer de knuppel niet duidelijk geïdentificeerd kan worden door de scheidsrechter moet het team van de speler die de knuppel gebruikt aantonen dat de knuppel wel tot de officieel goedgekeurde knuppels behoort. Als dit niet kan behoort de knuppel officieel tot de niet-goedgekeurde knuppels.

Knuppellijst (batlist)

Tevens moet de knuppel op de WBSC-knuppellijst staan met goedgekeurde merken van houten knuppels. Omdat de WBSC hun nieuwe knuppellijst pas kort voor de start van de Honkbal Hoofdklasse-competitie publiceert, en de verenigingen hun houten knuppels al vanaf oktober van het voorafgaande jaar bestellen, hanteert de afdeling Competitiezaken de WBSC-knuppellijst van het voorafgaande jaar.

Tijdens de European Cup-toernooien in 2024 wordt de Knuppellijst (1 april 2023) gehanteerd. 

 

Honkbal Senioren 1e klasse

Zie Spelregels Honkbal artikel 3.02 en Reglement van Wedstridjen artikel 6.9.

In de Honkbal 1e klasse mag ook met composiet knuppels worden gespeeld. Wanneer een 1e klasse-team in promotie/degradatie-wedstrijden tegen een Hoofdklasse-team speelt, gelden de regels van de Hoofdklasse en moet het 1e klasse-team met goedgekeurde houten knuppels slaan.

 

Honkbal Senioren overige klassen

Zie Spelregels Honkbal artikel 3.02.

Het gebruik van aluminium knuppels is toegestaan. De afmetingen van deze knuppels dienen gelijk te zijn aan de afmetingen van de knuppels, als bedoeld in Regel 3.02; de enig toegestane afwijking ligt in de soort van materiaal waarvan de knuppels vervaardigd zijn.

 

Honkbal Jeugd

Zie artikel 8.5 in het Reglement van Wedstrijden.

In 2018 heeft de KNBSB een aanpassing in de regels met betrekking tot knuppels bij de Honkbal Jeugd gecommuniceerd. Er is een overgangsperiode van twee seizoenen gehanteerd (2018 en 2019). In navolging van Little League internationaal volgt de KNBSB vanaf seizoen 2020 de Amerikaanse regels voor Honkbal Jeugdknuppels. De reden hiervoor is veiligheid. Er kan minder hard met deze knuppels worden geslagen. Bovendien is het een stuk eenvoudiger controleerbaar voor de scheidrechters bij onze verenigingen of met een goedgekeurde honkbalknuppel wordt geslagen. In 2022 heeft Little League International de regel ten aanzien van de knuppels voor Honkbal U15 aangepast en kunnen deze teams ook gebruik maken van BBCOR-knuppels.

Er mag altijd met een houten knuppel geslagen worden.

Honkbal U12
Met ingang van seizoen 2020 staan we alleen nog maar USA batstandard-knuppels toe in de leeftijdscategorieën Honkbal U12. Dit betekent dat vanaf seizoen 2020 elke knuppel moet zijn voorzien van het USA Bat-logo. (zie foto)

Let op: De vereisten van maximale diameter en lengte die voorheen in het reglement stonden, zijn hiermee komen te vervallen.

Honkbal U15 en U21
In de leeftijdscategorie Honkbal U15 en U21 zijn BBCOR-knuppels met bijgaand logo (zie foto) en USA batstandard-knuppels toegestaan.