Honkbal Knuppelinformatie

Algemene knuppelinformatie

Informatie over de vereisten aan de knuppels die tijdens een honkbalwedstrijd mogen worden gebruikt, is te vinden in de Officiële Spelregels Honkbal (spelregelnummer 3.02). Het document met de Officiële Spelregels Honkbal is te vinden op deze paginaLet op: In de spelregels wordt een knuppel aangeduid als slaghout.

Let op: Uitzonderingen op de spelregels (bijvoorbeeld voor de Honkbal Hoofdklasse en 1e klasse en de Honkbal Jeugd) zijn vastgelegd in het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport en/of de jaarlijkse Competitiebepalingen. Deze documenten zijn eveneens te vinden op deze pagina.

In de Honkbal 1e klasse mag sinds 2016 ook met composiet knuppels worden gespeeld. Wanneer een 1e klasse-team in promotie-degradatiewedstrijden tegen een Hoofdklasse-team speelt, gelden de regels van de Hoofdklasse en moet het 1e klasse-team met goedgekeurde houten knuppels slaan.

 

Honkbal Hoofdklasse / Overgangsklasse

Zie artikel 6.9 in het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport.

In de Honkbal Hoofdklasse moet een knuppel, conform artikel 1.10 van de spelregels honkbal, voldoen aan:

  • Het slaghout moet zuiver rond zijn, zonder oneffenheden, niet langer dan 1.07 meter (42 inches) en mag nergens een groter diameter hebben dan 6.63 cm (2.61 inches). Het moet geheel van massief hout vervaardigd zijn. NB: In wedstrijden mogen geen slaghouten bestaande uit twee of meer stukken of experimentele slaghouten worden gebruikt, tenzij deze door of namens het bondsbestuur zijn goedgekeurd.
  • Slaghouten met uitholling. In het einde (het z.g. dikke gedeelte) van het slaghout mag aan de bovenzijde een uitholling voorkomen. Deze uitholling mag max. 3 cm diep zijn en moet een 8 doorsnede hebben van minimaal 2½ cm en maximaal 5 cm. De uitholling mag geen rechte hoeken bevatten en mag geen vreemde substantie bevatten.
  • De greep van het slaghout mag over een afstand van ten hoogste 46 cm. gemeten vanaf de onderzijde, omwonden of bewerkt zijn met ieder materiaal of met iedere stof, teneinde het houvast te verbeteren. Indien deze bewerking heeft plaatsgevonden over een afstand van meer dan 46 cm., dit ter beoordeling van de scheidsrechter, mag het slaghout niet in een wedstrijd worden gebruikt. De behandeling mag geen invloed hebben op het effect van het slaghout. NB: Wanneer de scheidsrechter ontdekt dat het slaghout niet voldoet aan de bepalingen van regel 1.10(c) op een moment dat de bal in spel is of in spel is geweest, is dit geen aanleiding om de slagman uit te geven of uit het veld te zenden.

Indien de bewerking over een afstand van meer dan 46 cm heeft plaatsgevonden, dan zal de scheidsrechter, op eigen initiatief of indien er op geattendeerd door de tegenstander, de slagman opdragen een ander slaghout te gebruiken. De slagman mag het slaghout later in de wedstrijd alleen gebruiken indien het teveel aan bewerking is verwijderd. Indien er geen bezwaren zijn ingediend vóór het gebruik van het slaghout, dan zal een ontstane spelsituatie door overtreding van regel 1.10c niet ongeldig worden, en tegen een dergelijke situatie zijn geen protesten mogelijk.

Het merk en typenummer van de knuppel moet duidelijk herkenbaar en leesbaar zijn zodat deze ten alle tijden gecontroleerd kan worden of het geen composiet knuppel is. Wanneer de knuppel niet duidelijk geïdentificeerd kan worden door de scheidsrechter moet het team van de speler die de knuppel gebruikt aantonen dat de knuppel wel tot de officieel goedgekeurde knuppels behoort. Als dit niet kan behoort de knuppel officieel tot de niet-goedgekeurde knuppels.

Hiernaast staan de merken die goedgekeurd zijn voor de Honkbal Hoofdklasse, mits de knuppels voldoen aan de bovenstaande eisen. Dat betekent dus dat de compositie bats van de merken die worden genoemd niet goedgekeurd zijn.

 

Honkbal Jeugd

In 2018 heeft de KNBSB een aanpassing in de regels met betrekking tot knuppels bij de Honkbal Jeugd gecommuniceerd. Er is een overgangsperiode van twee seizoenen gehanteerd (2018 en 2019). In navolging van Little League internationaal volgt de KNBSB vanaf seizoen 2020 de Amerikaanse regels voor Honkbal Jeugdknuppels. De reden hiervoor is veiligheid. Er kan minder hard met deze knuppels worden geslagen. Bovendien is het een stuk eenvoudiger controleerbaar voor de scheidrechters bij onze verenigingen of met een goedgekeurde honkbalknuppel wordt geslagen.

Honkbal Pupillen en Aspiranten
Met ingang van seizoen 2020 staan we alleen nog maar USA batstandard-knuppels toe in de leeftijdscategorieën Honkbal Pupillen en Aspiranten. Dit betekent dat vanaf seizoen 2020 elke knuppel moet zijn voorzien van het USA Bat-logo. (zie foto)

Let op: De vereisten van maximale diameter en lengte die voorheen in het reglement stonden, komen hiermee te vervallen.

Honkbal Junioren
In de leeftijdscategorie Honkbal Junioren zijn naast de USA batstandard-knuppels ook de BBCOR-knuppels met bijgaand logo toegestaan (zie foto). BBCOR knuppels mogen maximaal een barrel van 2 5/8'' hebben.