Wedstrijdbepalingen

Overzicht competitiebepalingen

*Deze is nog in ontwikkeling en wordt later toegevoegd. Meer informatie: competitie@knbsb.nl.

 

Reglementen van Wedstrijden

De 2018-versies van het onderstaande reglement is momenteel nog in behandeling. Zodra een nieuw reglement gereed is, wordt deze hier geplaatst.

 

Spelregels

Klik op één van de onderstaande links om het betreffende document te openen of te downloaden.

 

Regelkaarten

Hieronder vindt u per sport en leeftijdscategorie een zogenaamde 'Regelkaart' (alleen voor de Wedstrijdsport). Deze regelkaart is een beknopte weergave van de bepalingen in het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport.
Handig voor een coach, teambegeleider of scheidsrechter! Bijvoorbeeld: U kunt deze regelkaart uitprinten, lamineren en in de bestuurskamer/clubhuis neerleggen, zodat deze regelkaart altijd even snel kan worden geraadpleegd.

Mochten er verschillen tussen het reglement en een regelkaart zijn, dan is de inhoud van het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport altijd leidend.

 

Administratieve heffingen

Het Bondsbestuur heeft een voorstel gedaan om een aantal administratieve heffingen te wijzigen. De Bondsraad van 9 december 2017 heeft dit voorstel goedgekeurd. In onderstaande memo vindt u meer informatie over de redenen van de wijzigingen.

 

Besluitvorming Kolom Breedtesport inzake Wedstrijdsport-competities 2018

Bij dit document behoren een aantal bijlagen die u per leeftijdscategorie een totaaloverzicht geven van de regels die in seizoen 2018 (naast of in plaats van de spelregels) van toepassing zijn. Het gaat om de volgende bijlagen: