Wedstrijdbepalingen

Op deze pagina treft u een overzicht van alle reglementen met betrekking tot het spelen van honkbal en softbal. 

 

Overzichten klassen en belangrijkste reglementaire bepalingen

Hieronder vindt u per sport een overzicht van de verschillende klassen en de belangrijkste reglementaire bepalingen uit het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport.

Mochten er verschillen tussen het reglement en een overzicht zijn, dan is de inhoud van het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport altijd leidend.

 

Regelkaarten

Onderstaand vindt u per sport en leeftijdscategorie een zogenaamde 'Regelkaart'. Deze regelkaart is een beknopte weergave van de bepalingen in het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport. Handig voor een coach, teambegeleider of scheidsrechter! Bijvoorbeeld: U kunt deze regelkaart uitprinten, lamineren en in de bestuurskamer/het clubhuis neerleggen, zodat deze regelkaart altijd snel kan worden geraadpleegd.

Mochten er verschillen tussen het reglement en een regelkaart zijn, dan is de inhoud van het Reglement van Wedstrijden Wedstrijdsport altijd leidend.