Gezonde Sportomgeving

Gezonde Sportomgeving

De KNBSB wil sporten en bewegen in een gezonde omgeving laten plaatsvinden. De Rijksoverheid heeft een Nationaal Preventieakkoord gesloten met meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland. In dit akkoord staan afspraken met als doel de gezondheid van heel veel Nederlanders te verbeteren. Enerzijds door (nog) meer Nederlanders te laten sporten en bewegen. En anderzijds doordat deze beweging in een gezonde sportomgeving kan plaatsvinden.

Het akkoord gaat in op drie thema’s: roken, alcohol en voeding. Zij vormen samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. De KNBSB wil clubs in samenwerking met NOC&NSF tools bieden om aan de slag te gaan met deze thema's. Sporten leidt tot een toename van fitheid, dus zorg voor een prettige en gezonde plek waar je lekker en gezond kunt eten en drinken! Waar bewust wordt omgegaan met alcohol, de vereniging rookvrij is en waar het goede voorbeeld wordt gegeven als het gaat om gezond gedrag.

Een Rookvrije Sportvereniging

Veel kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op de sportvereniging. Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals sporters, trainers en ouders. Met een rookvrij sportterrein geef je het goede voorbeeld aan kinderen en voorkom je bovendien het schadelijke meeroken. Wil jij dat jouw sportclub rookvrij wordt? Zet dan de eerste stap en gebruik het stappenplan om op weg te gaan naar een rookvrij sportterrein! De beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. De KNBSB steunt deze groep van harte!

Ga naar Rookvrijegeneratie.nl en bekijk hoe jouw club ook Rookvrij wordt!

Benieuwd naar onderzoeksresultaten en tips over de Rookvrije Sportverenigingen? Check de factsheet.

 

Alcohol en Sport

Bij het schenken van alcohol komt verantwoordelijkheid kijken. Alcohol is een speciaal product. Je kunt ervan genieten, maar het brengt ook risico's met zich mee. Daarom zijn er regels over het schenken ervan. Deze regels staan in de Drank- en Horecawet. Wij als KNBSB en NOC*NSF vinden het belangrijk dat er goed wordt omgegaan met alcohol in de sport. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. Ook het voorkomen van rijden onder invloed vanuit een sportvereniging is een thema dat extra aandacht verdient.

Ons advies is om iedereen binnen de vereniging die achter de bar staat de e-learning verantwoord alcohol schenken te laten volgen. Deze e-learning is ontwikkeld samen met de brancheorganisatie van slijterijen, horeca, studentenverenigingen, de sport en het ministerie van VWS.
Meer tips en tricks voor verenigingen over Alcohol en Sport!

Word ook een vereniging van NIX
Nog steeds kunnen te veel onder de 18 alcohol krijgen in de kantine. Hier willen we verandering in brengen. Doet jouw vereniging mee? Bestel het NIX18-pakket en word een kantine van NIX!

Gezonde Sportkantine

Meer en meer mensen sporten en bewegen. Ze kiezen voor een gezonde leefstijl en daar horen gezond eten en drinken bij. Ook in de sportkantine moet die keuze er zijn. Een kistje fruit op de bar of een kop groentensoep in de wintermaanden; zo simpel kan het zijn. Het project De Gezonde Sportkantine stimuleert en helpt sportverenigingen bij het aanbieden van de gezondere keuze in sportkantines. Wil je als club bezoek krijgen van sportkantine-adviseurs? Zij begeleiden de verenigingen en voorzien hen van een starterspakket met informatie en materialen. Ze helpen jouw club om het aanbod in de kantine lekkerder en gezonder te maken!
Sportverenigingen kunnen zich aanmelden via www.Teamfit.nl. 

Gezonde sportevenementen

Sportevenementen hebben een groot bereik, zijn zichtbaar en inspireren tot een positieve boodschap om sport te associëren met een gezonde leefstijl. Het organiseren van een sportevenement biedt dan ook een mooie kans om aandacht te geven aan het gezonde imago van sport. Dit kan door bij de organisatie van het evenement in te zetten op gezondere voeding, een rookvrije sportomgeving en verantwoord alcoholbeleid.

Meer informatie

Handige links