Word ook een vereniging van NIX!

16 juli 2021

Nog steeds kunnen te veel jongeren onder de 18 alcohol krijgen in de kantine. Hier willen we verandering in brengen. Doet jouw vereniging mee? Bestel het NIX18-pakket en word een kantine van NIX!

Sport is het leukst als iedereen zich sportief gedraagt. Binnen de lijnen van het veld, maar ook daarbuiten. Nog steeds kunnen veel jongeren onder de 18 alcohol krijgen in de sportkantine. Daarom is het tijd voor verandering. Laten we de lijnen in het veld doortrekken naar de kantine en sportieve gedrag meenemen. Laten we ons gezamenlijk committeren aan de afspraak van NIX: geen alcohol onder de 18 jaar! Wel zo sportief.

Word een club van NIX
Op 6 september wordt de NIX18-campagne in de sport gelanceerd om de naleving op de leeftijdsgrens te verbeteren. Het NIX18-pakket, met ondersteunende materialen is vanaf augustus te bestellen via www.NIX18.nl. Gebruik deze materialen op de club en laat zien dat NIX de afspraak is. Zo weten sporters, ouders, bezoekers en barvrijwilligers dat er geen alcohol onder de 18 jaar wordt geschonken of doorgegeven. Voor het gebruik van NIX18-pakket wordt een leuke winactie opgezet. Hierover volgt later meer informatie.

Vraag vanaf 1 augustus jouw NIX18-pakket aan!

Afspraak van NIX
Geef met het bestuur van jouw club het goede voorbeeld. Maak richtlijnen hoe je als club met alcohol omgaat en communiceer die binnen de club. Teken de NIX18-belofte en maak daar een mooi moment van. Zo dragen jullie uit dat NIX de afspraak is. NOC*NSF heeft een pagina ingericht met hulpmiddelen en goede voorbeelden. 

Ga naar NOC*NSF

E-learning barvrijwilliger
Een club kan niet bestaan zonder de inzet van haar vrijwilligers. Om clubs te ondersteunen bij de uitvoering van de afspraak van NIX onder 18 en andere facetten van verantwoord alcohol schenken, nodigen we alle barvrijwilligers en bestuurders uit om de gratis E-learning 'Verantwoord alcohol schenken' te volgen en het certificaat te behalen.

Volg de E-learning!