Uitnodiging KNBSB Congres, 27 november 2021

29 oktober 2021

Op zaterdag 27 november 2021 vindt het najaarscongres van de KNBSB plaats van 13.30 tot 16.00 uur. Het Bondsbestuur nodigt u van harte uit aan dit Congres deel te nemen. 

Gelukkig bieden de huidige coronamaatregelen weer ruimte het Congres fysiek te doen. Daarom is besloten dit Congres evenals in 2019 te organiseren in Hotel Van der Valk in Vianen. Voorafgaand aan het Congres zal een ochtendprogramma worden georganiseerd met leerzame en inspirerende thema-workshops. O.a. de volgende thema’s komen aan bod: Vrijwilligersbinding, Sponsoring & Partnerships voor verenigingen, Verenigingsrecht, WBTR en Code Goed Sportbestuur en uiteraard het Voorzittersoverleg. In de loop van volgende week wordt het volledige programma gepubliceerd en kunt u zich inschrijven voor het ochtenddeel. We willen u graag vragen om ook andere bestuursleden, commissieleden en/of vrijwilligers van uw vereniging uit te nodigen om aan de workshops en het Congres deel te nemen. 

De agenda vindt u hieronder. Bijbehorende vergaderstukken, indien nog niet opgenomen, worden uiterlijk 7 dagen voor het congres opgenomen. Eventuele vragen over de agenda of de bijbehorende vergaderstukken en vragen voor de rondvraag kunt u via de mail indienen via het mailadres info@knbsb.nl 

Aanmelden voor het KNBSB Congres najaar 2021 kan op deze pagina via het inschrijfformulier! 

Vragenuur Financiën  
Voorafgaand aan het Congres wordt een Vragenuur Financiën georganiseerd op maandagavond 22 november 2021 van 19.30 tot 20.30 uur. Dit Vragenuur wordt evenals vorig jaar online via Microsoft Teams georganiseerd. Bij dit Vragenuur zullen aanwezig zijn: Remko de Bie (lid Bondsbestuur), Chris Licher (lid Commissie van Toezicht) en Stefaan Eskes (Algemeen Directeur). Alle vooraf ingediende vragen over financiën worden tijdens dit Vragenuur behandeld. In principe worden deze vragen niet meer in detail tijdens het Congres op 27 november 2021 behandeld. 

Belangstellenden die zich inschrijven voor dit Vragenuur Financiën ontvangen na hun inschrijving een link om online deel te nemen aan de vergadering (inclusief een handleiding over het inloggen in Microsoft Teams). 

Vragen over financiële zaken kunnen tot en met woensdag 17 november 2021 via het mailadres info@knbsb.nl worden gesteld. Maandagmorgen 22 november 2021 volgt de publicatie van alle ingediende financiële vragen op de KNBSB-site. Deze financiële vragen worden ’s avonds beantwoord of behandeld.  

Aanmelden voor het online Vragenuur Financiën kan op deze pagina via het inschrijfformulier! 

NB: Houdt u er rekening mee dat bij binnenkomst in Hotel Van der Valk de Corona-app wordt gecontroleerd of een negatief bewijs van “Testen voor Toegang” wordt gevraagd.  

Agenda   

 1. Opening en mededelingen 
 2. Vaststelling verslag congres 21 april 2021
 3. Presentatie Bestuur voortgang 2021
 4. Rapportage Commissie van Toezicht over 2021
 5. Awards uitreiking & KNBSB-afvaardiging Olympische Spelen 2021 
 6. Presentatie Bestuur Jaarplan 2022 
 7. Presentatie begroting 2022
 8. Vaststelling contributie en heffingen 2022
  a)
  Aanpassen bondscontributie – indexering
  b)
  Aanpassen vergoedingen officials – indexering
  c)
  Aanpassen administratieve heffingen straf- en beroepszaken - indexering
 9. Vaststelling begroting 2022
 10. Benoemingen en Voordrachten
  a)
  Herbenoeming bestuurslid Verenigingssport Softbal Peter van der Aart
  b) Voordracht Erelid 
 11. Rondvraag 
 12. Sluiting