Agenda en inschrijven KNBSB Congres

Agenda

 1. Verslag congres 2 november 2019
 2. Bestuur & Commissie van Toezicht
  A. Benoeming Gerald Smith, bestuurslid Marketing, Communicatie en Commercie
  B. Benoeming nieuwe leden Commissie van Toezicht m.i.v. 1 mei 2020:
  Verenigingen ontvangen hier separaat berichtgeving over
  C. Aftreedschema bondsbestuur
  D. Aftreedschema Commissie van Toezicht
 3. Ter kennis name jaaroverzicht 2019
 4. Vaststelling jaarrekening 2019
 • Gewaarmerkte jaarrekening 2019
 • Advies Commissie van Toezicht om jaarrekening 2019 goed te keuren

 

De stukken voor het Congres kunt u hier downloaden:

1. Verslag Congres 2 november 2019
2. c) Aftreedschema Bondsbestuur
2. d) Aftreedschema Commissie van Toezicht
3. Vastlegging Jaar 2019
4. Gewaarmerkte Jaarrekening 2019

Congres geannuleerd

Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is besloten het voorjaarscongres van de KNBSB, dat gisteren (8 april) plaats zou vinden, te annuleren. Door deze maatregelen lijkt het niet aannemelijk dat er op korte termijn een fysieke bijeenkomst plaats kan vinden met een grote groep afgevaardigden van onze verenigingen.

Naar aanleiding van het annuleren van het congres hebben het Bestuur en de Commissie van Toezicht van de KNBSB gezocht naar een alternatief waarin het waarborgen van het democratisch proces van onze vereniging en het kunnen nemen van de noodzakelijke besluiten het belangrijkste uitgangspunt waren.

Met referentie naar artikel 12. Lid 3 in de statuten van de KNBSB, waarin staat dat de Commissie van Toezicht in spoedeisende gevallen alle taken en bevoegdheden van het Congres mag uitoefenen, is het volgende besloten:

 1. De verenigingen krijgen de mogelijkheid om te reageren of vragen te stellen ten aanzien van de inhoudelijke agenda en kunnen deze sturen naar de Commissie van Toezicht via het speciale e-mail adres cvt@knbsb.nl
 2. Verenigingen hebben tot 20 april de tijd om te reageren.
 3. De KNBSB organiseert na 20 april een web meeting tussen Commisie van Toezicht en Bestuur, ter vervanging van het Congres, volgens de agenda
 • mededelingen: deze worden besproken en vastgelegd in de notulen
 • rooster van aftreden Bestuur
 • benoeming Commissie van Toezicht-leden op basis van een voorlopig besluit genomen door de Commissie van Toezicht, met een benoemingsdatum per 1 mei
  Verenigingen ontvangen hier separaat nog berichtgeving over
 • Jaarrekening 2019; in deze huidige uitzonderlijke situatie door de Commissie van Toezicht namens het Congres goedgekeurd volgens artikel 12. Lid 3 van de statuten van de KNBSB en kan decharge worden verleend aan het bestuur.

  4. Tijdens het najaarscongres worden bovengenoemde zaken bekrachtigd.