Agenda en inschrijven KNBSB Congres

Op zaterdag 19 november 2022 vindt het najaarscongres van de KNBSB plaats. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving bestaat het KNBSB Congres alleen uit een plenaire vergadering van 09:30 uur tot 12.30 uur, die op het Bondsbureau in Nieuwegein wordt georganiseerd. Het Bondsbestuur nodigt u van harte uit aan dit Congres deel te nemen. 

 

De agenda vindt u hiernaast met daaronder de bijbehorende vergaderstukken. Eventuele vragen over de agenda of de bijbehorende vergaderstukken en vragen voor de rondvraag kunt u via de mail indienen via het mailadres info@knbsb.nl 

Vragenuur Financiën  
Voorafgaand aan het Congres is een Vragenuur Financiën georganiseerd op maandagavond 14 november 2022 van 20:00 uur tot 21.00 uur. Dit Vragenuur is evenals vorige jaren online via Microsoft Teams georganiseerd. Bij dit Vragenuur waren aanwezig: Remko de Bie (lid Bondsbestuur), Chris Licher (lid Commissie van Toezicht) en Stefaan Eskes (Algemeen Directeur). Alle vooraf ingediende vragen over financiën zijn tijdens dit Vragenuur behandeld. In principe worden deze vragen niet meer in detail tijdens het Congres op 19 november 2022 behandeld. 

Vragen over financiële zaken konden tot en met woensdag 9 november 2022 worden gesteld. Hierbij de publicatie van alle ingediende financiële vragen. Deze financiële vragen zijn ’s avonds beantwoord of behandeld.

Agenda   

 1. Opening en mededelingen  
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling verslag Congres 20 april 2022
 4. Presentatie Commissie van Toezicht over 2022
 5. Voortgang 2022 en jaarplan 2023
 6. Financieel: voortgang 2022 en begroting 2023
 7. Vaststelling contributie en heffingen 2023
 8. Vaststelling begroting en jaarplan 
 9. Voorstellen: 
  a) Herbenoeming bestuursleden Job van Beekhoven en Remko de Bie
  b)
  Voordracht Lid van Verdienste
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Bijbehorende vergaderstukken vindt u hieronder.

Bijlagen bij bovenstaande agenda

3. Verslag van KNBSB Congres 20 april 2022

5. KNBSB Jaarplan 2023

6. a) Begroting Verenigingssport 2023

6. b) Begroting Topsport 2023

7. Contributies en heffingen 2023

9. a) Herbenoeming Bestuursleden Remko de Bie en Job van Beekhoven

Lees hier het verslag van het KNBSB Najaarscongres van 2022