Agenda en inschrijven KNBSB Najaarscongres 2023

KNBSB- Najaarscongres 2023 

Op zaterdag 9 december 2023 vindt het najaarscongres van de KNBSB plaats. Het betreft een plenaire fysieke vergadering van 09:30 uur tot 12.30 uur op het Bondsbureau te Nieuwegein. Het Bondsbestuur nodigt u van harte uit aan dit Congres deel te nemen. 

De agenda vindt u hiernaast. Bijbehorende vergaderstukken, indien nog niet opgenomen, worden uiterlijk zeven dagen voor het congres opgenomen. Eventuele vragen over de agenda of de bijbehorende vergaderstukken en vragen voor de rondvraag kunt u via de mail indienen via het mailadres info@knbsb.nl 

Aanmelden voor het KNBSB-najaarscongres 2023 kan via het inschrijfformulier hiernaast. 

Vragenuur Financiën  
Voorafgaand aan het Congres wordt een Vragenuur Financiën georganiseerd. Dit heeft afgelopen maandag 4 december plaatsgevonden.  Tijdens dit Vragenuur zijn de vooraf ingestuurde vragen behandeld. In principe worden deze vragen niet meer in detail tijdens het Congres op 9 december 2023 behandeld. 

 

Agenda    

Bijbehorende vergaderstukken, indien nog niet opgenomen, worden uiterlijk 7 dagen voor het congres opgenomen. 

 1. Opening en mededelingen    
 2. Vaststelling agenda   
 3. Vaststelling verslag Congres 6 september 2023  
 4. Presentatie Commissie van Toezicht over 2023 
 5. Presentatie voortgang 2023   
 6. Update Verenigingsgesprekken & initiatieven  
 7. Presentatie jaarplan 2024
 8. Financieel 
 9. Vaststelling contributie en heffingen 2024  
 10. Vaststelling begroting en jaarplan   
 11. Bestuur - Voordracht nieuwe bestuursleden
  Elliott Rivera
  Gregor Rossen
  Simone Willemse
  Nicole van der Graaf
  Garmt Kolhorn
  Paul van Kimmenaede 

 12. Interim Bestuur – Aftreden  
 13. Rondvraag  
 14. Sluiting

 

Machtigingen voor een stembiljet 
Voorkom dat uw stem verloren gaat en lever uw volledig ingevulde machtigingsformulier zo snel mogelijk in bij het bondsbureau. Enkel ingevulde en ondertekende machtigingen zijn geldig voor een stembiljet. Ook wanneer de (plaatsvervangende) lid-afgevaardigde een zittend bestuurslid is! Draag er zorg voor dat ook de handtekeningen van de bestuursleden zijn geplaatst. 

Print de machtiging uit en mail deze ondertekend retour naar info@knbsb.nl. Enkel ondertekende machtigingen zijn geldig. 

Aanmelden KNBSB Najaarscongres 2023

*
*
*
*
*