Agenda en inschrijven KNBSB Congres

Bekijk de uitgebreide presentatie die werd gegeven tijdens het Najaarscongres 2019.


Hieronder is het programma van onlangs gehouden Congres nogmaals te bekijken

Datum: 2 november 2019
Locatie: Hotel van der Valk Vianen, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen

 

Ontvangst

09.30 - 10.00 uur

Ochtendprogramma Workshops
klik op de naam van de workshop voor meer informatie

Ronde 1: 10.00-10.50 uur 

1. Kom naar de Clubs4life-workshop! (Swen Huijer & KWF)  (geannuleerd)
2. Positief (be)sturen (Diana Remmers - KNBSB)
3. Voor de voorzitters (Mark Herbold - KNBSB)
4. Voldoende vrijwilligers bij je club: het hoeft geen sprookje te zijn! (Edith Frijlink - SportSparkz)
5Voor de penningmeesters (Fred Pieters - KNBSB)
 

 

Ronde 2: 11.00 tot 11.50 uur

1. Event Games (Gijs Selderijk)
2. Vier inzichten voor de moderne scheidsrechter (Yolande Brada - NOC*NSF)
3. Ledenbinding - met 2 voorzitters in gesprek!  (Koen Gijsbers van Amsterdam Pirates en Rene van der Horst – Blue Birds) 
4. De kracht van Social Media voor je vereniging (Daan de Jong - KNBSB) 
5. De Groene Club helpt verduurzamen van je vereniging en besparen op de clubkas (De Groene Club) (geannuleerd)


12.00 Lunch

12.15 – 13.00 uur
Inloopsessie voor:

  • Het stellen van (inhoudelijke) vragen over de begroting 2020;
  • Het stellen van vragen aan de leden van de Commissie van Toezicht.

KNBSB Awards

13.00 – 13.30 uur

Uitreiking van de volgende Awards:

  • Verenigingsofficial van het Jaar
  • Vereniging van het Jaar
  • De Slugger (Kieviten)
  • Nol Houtkamp Award
  • Leen Volkerijk Award

KNBSB Congres (zie rechts alle bijlagen)

13.30 - 16.30 uur

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda (Bijlage 02)

3. Vaststelling verslag Congres 30 maart 2019 (Bijlage 03)

4. Presentatie Commissie van Toezicht over 2019 tot nu toe. (Verzorgd door een van de leden van de CvT)

5. Presentatie bestuur voortgang 2019 en jaarplan 2020 (Bijlage 05)

6. Financieel: voortgang begroting 2019

7. Presentatie begroting 2020
    Begroting Verenigingssport + toelichting (Bijlagen 07 a1 en a2)
    Begroting NTTO + toelichting (Bijlagen 07 b1 en b2)

8. Vaststelling contributie en heffingen 2020 (Bijlage 08)
    Gevraagd besluit: het Congres gaat akkoord met het voorstel.

9. Voorstellen:
a. Opleidingsvergoeding; (Bijlagen 09 a1, a2 en a3 (Ingekomen amendement Scimitars))

b. Verzekeringen (Bijlage 09 b)
Gevraagd besluit: het Congres besluit, gehoord het advies van Bondsbestuur en gehoord de vergadering tot optie 1, 2a of 2b.

10. Vaststelling begroting en jaarplan 2020
a. Zie ook punt 6
b. Gevraagd besluit: het Congres gaat akkoord met de begrotingen Verenigingssport en NTTO
c. Gevraagd besluit: het Congres gaat akkoord met het voorstel om een positief resultaat 2019 dat hoger is dan € 15.000 tot een maximum van € 17.000 toe te voegen aan het flexbudget 2020

11. Rondvraag

12. Sluiting