Agenda en inschrijven KNBSB Congres

Extra KNBSB congres

Op woensdag 6 september is een extra congres georganiseerd met updates over de financiële stand van zaken en het proces rondom aanstelling van een nieuw Bondsbestuur.

De agenda voor het Congres en de bijbehorende stukken vind je hiernaast.

Het verslag vind je helemaal rechts.

Agenda   

 1. Opening en mededelingen

 2. Vaststelling agenda

 3. Vaststelling verslag KNBSB congres 19 april 2023

 4. Financiën 
  - stand van zaken – prognose Q2/Q3
  -
  control
 5. Commissie van Toezicht
  -
  stand van zaken selectiecommissie
  -
  governance
 6. Verenigingsbijeenkomst
  -
  informatie & next steps
  -
  ondersteuning Bondsorganisatie & budget
 7. Rondvraag
 8. Sluiting