Agenda en inschrijven KNBSB Congres

Op woensdag 20 april 2022 vond online via Microsoft Teams het Voorjaarscongres van de KNBSB plaats van 19:00 tot 21:00 uur.

Hoewel met de afschaffing van alle coronamaatregelen een fysiek congres weer kon worden georganiseerd, is op basis van de opgedane ervaringen van de afgelopen 2 jaar ervoor gekozen om dit Congres online via Microsoft Teams te organiseren. Dit biedt u als bestuurder de gelegenheid om met de start van het seizoen efficiënter te kunnen deelnemen aan ons Congres.

De agenda en de bijbehorende stukken vindt u hiernaast. 

Vragenuur Financiën  
Voorafgaand aan het Congres werd wederom een Vragenuur Financiën georganiseerd op donderdagavond 14 april 2022 van 20:00 tot 21:00 uur. Ook dit Vragenuur werd online via Microsoft Teams georganiseerd. Bij dit Vragenuur waren aanwezig: Remko de Bie (lid Bondsbestuur), Chris Licher (lid Commissie van Toezicht) en Stefaan Eskes (Algemeen Directeur). Alle vooraf ingediende vragen over financiën werden tijdens dit Vragenuur behandeld. In principe worden deze vragen niet meer in detail tijdens het Congres op 20 april 2022 behandeld. 

STEMMING 

De KNBSB-leden (verenigingen) worden na afloop van dit Congres in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen over verschillende onderwerpen. Op donderdag 21 april 2022 wordt de uitnodigingsmail verstuurd met hierin een link naar het beveiligde, online stemformulier van uw vereniging.  

Stemmen over de voorstellen is mogelijk vanaf de ontvangst van deze e-mail t/m dinsdag 26 april 2022. 

Agenda

 1. Opening en mededelingen 
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling Verslag KNBSB Congres 27 november 2021
 4. Vaststelling Jaarrekening 2021
 5. Actualiteit
  a) Opstart seizoen
  b) Updates Verenigingssport - Prioriteitsprojecten
  c) Updates NTTO
 6. Governance
  a) Code Goed Sportbestuur
  b) Statutenwijziging
  c) Bestuur
       Herbenoeming Mark Herbold voorjaar 2022
  d) Commissie van Toezicht
     
  Herbenoeming Erik Eilering, Jan van Gorkum en Peter Kwakernaak en opvolging René van der Horst
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Bijlagen bij bovenstaande agenda

03) Verslag KNBSB congres van 27 november 2021
04) Jaarverslag 2021
06 b1) Memo voor Congres inzake wijzigingen KNBSB-statuten
06 b2) concept akte van statutenwijziging KNBSB_COMPARE met HUIDIG
06 c) Herbenoeming Bestuurslid Verenigingssport Mark Herbold
06 d1) Aftreden en herbenoeming leden CvT

Vragen en antwoorden Financieel Vragenuur

De ingestuurde vragen en bijbehorende antwoorden van het Financieel Vragenuur vind je hier.

Opname van het Congres

De presentatie van het Voorjaarscongres bekijk je hier.