Agenda en inschrijven KNBSB Congres

 

Op woensdag 19 april 2023 vond  het Voorjaarscongres van de KNBSB plaats. Dit jaar was het congres, vanwege het opstappen van het bestuur, zowel fysiek als online via Microsoft Teams bij te wonen. 


Let op! Wanneer je online meeluistert met het Congres is het, vanwege het vervallen (per 1 februari 2023) van de tijdelijke Wet Digitale Vergadering, niet mogelijk om online jouw stem uit te brengen. Stemmen kan alleen plaatsvinden wanneer een afgevaardigde van de vereniging fysiek aanwezig is op het congres.


De agenda van de vergadering staat hiernaast.

Stemming 
De stemming vond tijdens het congres plaats. Om te mogen stemmen, moest een machtigings- formulier ingevuld worden.

Lees het jaarverslag over 2022 inclusief jaarrekening

Agenda   

1. Opening en mededelingen
2.
Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag van KNBSB Congres 19 november 2022

4.
Financiën
  a)
Vaststelling jaarrekening 2022
       -
Gewaarmerkte jaarrekening 2022
      
- Advies Commissie van Toezicht 
      
- Decharge
  b)    Financiële stand van zaken
5.
Actualiteit
  a)
Opstart seizoen
  b)
Nationale Team programma’s 2023
  c)
World Baseball Classic  
6. Governance
  a)
Terugblik Commissie van Toezicht
  b)
Aftreden KNBSB Bondsbestuur 
7. Voorstel voor wijziging en aanvulling Algemeen Reglement KNBSB
8.
Rondvraag
9. Sluiting 


Vragenuur Financiën  
Op donderdagavond 13 april 2023  werd het Vragenuur Financiën georganiseerd. Bij dit vragenuur waren vanuit de KNBSB aanwezig: Remko de Bie (lid Bondsbestuur), Chris Licher (lid Commissie van Toezicht) en Stefaan Eskes (Algemeen Directeur). Alle vooraf ingediende vragen over financiën werden tijdens dit vragenuur behandeld. In principe worden deze vragen niet meer in detail tijdens het Congres op 19 april 2023 behandeld. 

De presentatie van het Vragenuur Financiën vind je hier.

Ingezonden vragen voor het het Vragenuur Financien

 

Via deze link kun je de presentatie van het Voorjaarscongres van 2023 bekijken.