Agenda en inschrijven KNBSB Congres

Agenda

 1. Opening en mededelingen 
 2. Vaststelling verslag congres 21 april 2021
 3. Presentatie Bestuur voortgang 2021
 4. Rapportage Commissie van Toezicht over 2021
 5. Awards uitreiking & KNBSB-afvaardiging Olympische Spelen 2021 
 6. Presentatie Bestuur Jaarplan 2022 
 7. Presentatie begroting 2022
 8. Vaststelling contributie en heffingen 2022
  a)
  Aanpassen bondscontributie – indexering
  b)
  Aanpassen vergoedingen officials – indexering
  c)
  Aanpassen administratieve heffingen straf- en beroepszaken - indexering
 9. Vaststelling begroting 2022
 10. Benoemingen en Voordrachten
  a)
  Herbenoeming bestuurslid Verenigingssport Softbal Peter van der Aart
  b) Voordracht Erelid 
 11. Rondvraag 
 12. Sluiting

 

De stukken voor het Congres kunt u hier downloaden:

2. Verslag Congres 21 april 2021
6. 2022 Jaarplan KNBSB
8. Contributies en heffingen 2022
9. a) Begroting KNBSB Verenigingssport 2022
9. b) Begroting KNBSB NTTO 2022
10. a) Herbenoeming Bestuurslid Verenigingssport Softbal Peter van der Aart

Op zaterdag 27 november 2021 vindt het najaarscongres van de KNBSB plaats, aanvang 10.00 uur. Het Bondsbestuur nodigt u van harte uit aan dit Congres deel te nemen. 

Vanwege de nieuw aangekondigde en aangescherpte coronamaatregelen is besloten het Congres toch online te organiseren.

De agenda vindt u aan de linkerkant. Bijbehorende vergaderstukken, indien nog niet opgenomen, worden uiterlijk 7 dagen voor het congres opgenomen. Eventuele vragen over de agenda of de bijbehorende vergaderstukken en vragen voor de rondvraag kunt u via de mail indienen via het mailadres info@knbsb.nl 

Aanmelden voor het Online KNBSB Congres najaar 2021 kan op deze pagina via het inschrijfformulier! 

Aanmelden Online KNBSB Najaarscongres 2021

*
*
*
*
*

Ingestuurde vragen voor Financieel Vragenuur