Privacy (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt er een nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels gelden ook voor honkbal- en softbalverenigingen. In samenwerking met andere sportbonden en NOC*NSF heeft de KNBSB de afgelopen periode verschillende mogelijkheden onderzocht om sportclubs te faciliteren en ondersteunen, om hen (nog beter) in staat te stellen om te voldoen aan wetten en regels rondom privacy, en zo uiteindelijk 'AVG-proof' te worden. Op deze pagina vindt u informatie over de beschikbare ondersteuning voor honkbal- en softbalverenigingen.

Voor vragen over de AVG-wetgeving of de beschikbare ondersteuning kunt u contact opnemen met de accountmanager van uw vereniging of via info@knbsb.nl.

AVG Helpdesk

Heb je vragen over de AVG? Dan is er de AVG helpdesk, waar je antwoorden vindt op heel veel vragen over de privacywet. Deze Q&A-site vervangt het Q&A-document, wat je voorheen op deze website kon downloaden.

De nieuwe  helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg, het sociaal domein, NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens staat er eenduidige informatie op deze website. De site is niet alleen voor sport, maar ook voor zorg en sociaal domein. Voor sommige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld hoe om te gaan met fotografie, staat er wel informatie specifiek voor de sport tussen de onderwerpen.

Sportlink en Privacy

Elke honkbal- en softbalvereniging maakt gebruik van Sportlink voor onder andere de ledenadministratie. Hier worden veel persoonsgegevens van onze leden verwerkt. Sportlink kan dan ook worden gezien als een 'verwerker' van deze persoonsgegevens. Op de website van Sportlink vindt u een pagina waarin veelvoorkomende vragen met betrekking tot de AVG worden beantwoord.

Artikelenreeks

NOC*NSF heeft op www.sport.nl/voorclubs verschillende artikelen geplaatst over de nieuwe AVG wetgeving die vanaf 25 mei 2018 wordt gehandhaafd. In deze artikelen vindt u tips voor sportverenigingen en overige laagdrempelige informatie over deze wetgeving.

De KNBSB raadt honkbal- en softbalverenigingen aan om gebruik te maken van het AVG-programma. Dit programma bevat een stappenplan waarmee u als vereniging op een zo eenvoudig mogelijke manier 'AVG-proof'' kunt worden. Onderstaande privacy artikelen zijn een goede aanvulling van informatie op het AVG-programma.

Ga direct naar:

Voorbeelddocumenten

Gaat u aan de slag met het AVG-programma om te zorgen dat uw vereniging 'AVG-proof' wordt? Neem dan even de tijd om onderstaande documenten door te nemen. Dit zijn format's die u kunt gebruiken voor uw eigen honkbal- en softbalvereniging. Houd er wel rekening mee dat iedere organisatie, en dus ook sportvereniging, andere persoonsgegevens verzamelt. Het kan dus zijn dat format's nog aangepast moeten worden!

Artikelen over Privacy en AVG