Privacy (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels gelden ook voor honkbal- en softbalverenigingen. In samenwerking met andere sportbonden en NOC*NSF heeft de KNBSB de afgelopen periode verschillende mogelijkheden onderzocht om sportclubs te faciliteren en ondersteunen, om hen (nog beter) in staat te stellen om te voldoen aan wetten en regels rondom privacy, en zo uiteindelijk 'AVG-proof' te worden. Op deze pagina vindt u informatie over de beschikbare ondersteuning voor honkbal- en softbalverenigingen.

Voor vragen over de AVG-wetgeving of de beschikbare ondersteuning kunt u contact opnemen met de accountmanager van uw vereniging of via info@knbsb.nl.

Veelgestelde vragen over de AVG

De nieuwe Privacy wetgeving wekt heel wat vragen op onder sportverenigingen. Om het wat makkelijker te maken is er een Q&A opgesteld, met hierin de antwoorden op veelgestelde vragen.

Bekijk het document hier. Inmiddels is er ook een update van het Q&A-document beschikbaar.

Sportlink en Privacy

Elke honkbal- en softbalvereniging maakt gebruik van Sportlink voor onder andere de ledenadministratie. Hier worden veel persoonsgegevens van onze leden verwerkt. Sportlink kan dan ook worden gezien als een 'verwerker' van deze persoonsgegevens. Op de website van Sportlink vindt u een pagina waarin veelvoorkomende vragen met betrekking tot de AVG worden beantwoord.

AVG-programma

Voor een eenmalig bedrag van € 5,25 kunt u toegang kopen tot een speciaal AVG-programma. Met dit programma kunt u in een aantal stappen zelf zorgen dat uw vereniging ‘AVG-proof’ is. De AVG verwacht bijvoorbeeld dat u alle verzamelde persoonsgegevens vastlegt, dat u al uw vrijwilligers een geheimhoudingsverklaring laat tekenen en dat uw beveiligingssoftware altijd up-to-date is. En weet u bijvoorbeeld wat u moet doen als er een USB-stick met persoonsgegevens van uw leden kwijt is? Middels het AVG-programma wordt u aan de hand van laagdrempelige teksten en video’s begeleid in deze en de overige te ondernemen stappen die vereist zijn om te voldoen aan de AVG.

Aanschaffen van het AVG-programma

Op dit moment is het tijdelijk niet mogelijk om via onze website een vouchercode voor het AVG-programma aan te schaffen. Hier wordt aan gewerkt. Om een vouchercode aan te schaffen kunt u een email sturen naar yaelle.van.blanken@knbsb.nl. Graag hierbij de volgende gegevens vermelden:

  • Naam vereniging
  • Verenigingscode
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Functie binnen de vereniging

AVG-cursus voor sportverenigingen

Voor verenigingen die graag meer informatie willen ontvangen over de nieuwe privacy wetgeving (AVG), organiseert Team Sportservice korte, praktische en resultaatgerichte cursussen van twee avonden. Alle sportverenigingen die gebruik maken van het AVG-programma kunnen deelnemen aan de cursus.

Informeer ook bij uw gemeente of er (kosteloze) AVG-cursussen worden georganiseerd. 

 

Inhoud van de cursus
De training van Team Sportservice omvat twee workshops van twee uur. De eerste workshop bestaat uit een presentatie over de AVG en het belang ervan. Daarnaast wordt er gestart met het doorlopen van het AVG-programma. In workshop twee (een maand later) wordt het stappenplan afgerond en worden de puntjes op de ‘i’ gezet. De deelnemende verenigingen worden door een AVG-expert begeleid.

Na de twee avonden zijn alle deelnemende verenigingen ‘AVG proof’ en ontvangen zij, als zij hun huiswerk hebben gedaan, een verklaring waarmee zij aangeven wat zij hebben gedaan om aan deze inspanningswet te voldoen.

Kosten van de cursus en aanmelden
De kosten voor de cursus van twee avonden bedragen € 80,- (incl. BTW) per vereniging. Let op: Er kunnen maximaal twee personen per vereniging deelnemen

Op de website van Team Sportservice vindt u een overzicht van alle cursussen.

Artikelenreeks

NOC*NSF heeft op www.sport.nl/voorclubs verschillende artikelen geplaatst over de nieuwe AVG wetgeving die vanaf 25 mei 2018 wordt gehandhaafd. In deze artikelen vindt u tips voor sportverenigingen en overige laagdrempelige informatie over deze wetgeving.

De KNBSB raadt honkbal- en softbalverenigingen aan om gebruik te maken van het AVG-programma. Dit programma bevat een stappenplan waarmee u als vereniging op een zo eenvoudig mogelijke manier 'AVG-proof'' kunt worden. Onderstaande privacy artikelen zijn een goede aanvulling van informatie op het AVG-programma.

Ga direct naar:

Voorbeelddocumenten

Gaat u aan de slag met het AVG-programma om te zorgen dat uw vereniging 'AVG-proof' wordt? Neem dan even de tijd om onderstaande documenten door te nemen. Dit zijn format's die u kunt gebruiken voor uw eigen honkbal- en softbalvereniging. Houd er wel rekening mee dat iedere organisatie, en dus ook sportvereniging, andere persoonsgegevens verzamelt. Het kan dus zijn dat format's nog aangepast moeten worden!